Woo-verzoeken


Iedereen kan bij de Kansspelautoriteit een verzoek indienen om informatie openbaar te maken. Dit is geregeld in de Wet open overheid (Woo). Deze wet is op 1 mei 2022 ingegaan als opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De nieuwe Woo zorgt ervoor dat iedereen meer zicht krijgt op hoe de overheid te werk gaat. Als Kansspelautoriteit maken we ons beleid en regels bekend op deze website.

Wij hebben een Woo-contactpersoon, die u kan helpen zoeken naar beschikbaarheid van publieke informatie. Stuur hiervoor een mail naar onze Woo-contactpersoon via woo@kansspelautoriteit.nl.

Wat is een Woo-verzoek?

U stuurt ons een Woo-verzoek als u informatie wil die wij nog niet openbaar hebben gemaakt op onze website. Onze medewerkers nemen uw Woo-verzoek dan in behandeling. Zij beoordelen of we de informatie openbaar mogen maken en zo ja, hoe. U krijgt binnen 4 weken een reactie. Als we meer tijd nodig hebben, dan kunnen we deze termijn met twee weken verlengen. Wij laten u dit zo snel mogelijk weten.

Ik wil een Woo-verzoek doen

Beslissingen door de Kansspelautoriteit op deze verzoeken, inclusief de bijbehorende documenten, worden door de Kansspelautoriteit op haar website gepubliceerd. Besluiten op Woo-verzoeken:

17 juni 2024

Besluit van 31 mei 2024, kenmerk 17293/ 01.317.847, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit om openbaarmaking van documenten over klachten door en over Betca BV, over mogelijke en vastgestelde overtredingen door Betca BV, en over limiteren van de mogelijkheid tot het plaatsen van sportweddenschappen door vergunninghouders.

Woo-besluit (pdf, 169 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/idvn42fhgdmepirq

Status:

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

3 mei 2024

Besluit van 3 mei 2024, kenmerk 17561/ 01.315.436, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit om openbaarmaking van documenten betreffende detaillering van gegevens uit de monitoringsrapportage voorjaar 2023.

Woo-besluit (pdf, 68 kB)

Status:

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

30 april 2024

Besluit van 30 april 2024, kenmerk 17511/01.315.162,  van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit om openbaarmaking van documenten betreffende het aantal opgelegde boetes aan online kansspelaanbieders en de betaling daarvan.

Woo-besluit (pdf, 69 kB)

Status:

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

23 april 2024

Besluit van 19  april 2024, kenmerk 17371/ 01.314.331, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit om openbaarmaking van documenten betreffende het aantal meldingen bij de Kansspelautoriteit van suïcide door probleemspelers van, onder andere, Holland Casino. Daaronder valt dat de nabestaanden en overige betrokkenen de suïcide in verband brachten met het gokgedrag van de overleden speler en dit hebben gemeld bij de Kansspelautoriteit. Tevens betreft het verzoek de communicatie tussen de Kansspelautoriteit en Holland Casino en de interne communicatie binnen de Kansspelautoriteit over dit onderwerp.

Woo-besluit (pdf, 53 kB)

Status:

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

9 april 2024

Besluit van 5 april 2024, kenmerk 17309/ 01.313.387, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit om openbaarmaking van documenten betreffende het pand Molensteeg 1 in Amsterdam, de daarin gevestigde speelautomatenhal, de vennootschappen RLC 1 B.V., RL Properties B.V., Nedcoin 1 B.V., Nedcoin 2 B.V. en verzoeker en belanghebbende vanaf 1 januari 2018.

Woo-besluit (pdf, 173 kB)

Bijlagen via link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/barkxmwp2vcx4hnd

Status:

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

31 januari 2024

Besluit op bezwaar, vierde (en laatste) deelbesluit van 30 januari 2024, kenmerk 14912.001 / 01.308.400 van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit. De raad van bestuur gaat over tot openbaarmaking van documenten.

Woo-besluit (pdf, 200 kB)

Bijlagen via link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/aydneuabub5ngxvv

Status:

In deze zaak is de beslissing op bezwaar genomen en kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank.

29 november 2023

Besluit op bezwaar, derde deelbesluit van 28 november 2023, kenmerk 14912.001 / 01.303.076 van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit. De raad van bestuur gaat over tot openbaarmaking van documenten.

Woo-besluit (pdf, 62 kB)

Bijlagen via link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/m6ffsykyxfjwdfhm

Status:

In deze zaak is de beslissing op bezwaar genomen en kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank.

22 november 2023

Besluit op bezwaar, tweede deelbesluit van 21 november 2023, kenmerk 14912.001 / 01.302.693 van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit. De raad van bestuur gaat over tot openbaarmaking van documenten.

Woo-besluit (pdf, 166 kB)

Bijlagen via link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/mjxjvxfx4vqipewd

Status:

In deze zaak is de beslissing op bezwaar genomen en kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank.

10 oktober 2023

Tweede en laatste deelbesluit van 25 september 2023, kenmerk 15837/ 01.298.694, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit om openbaarmaking van documenten betreffende weigering van een exploitatievergunning speelautomaten op grond van slecht levensgedrag.

Woo-besluit (pdf, 108 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/dq6hydcrvaryakbg

Status:

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

9 oktober 2023

Besluit van 25 september 2023, kenmerk 16572/01.298.690, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit om openbaarmaking van alle documenten waaruit de exacte aanvraagdatum voor een vergunning als bedoeld in artikel 31a van de Wet op de kansspelen van BetEnt B.V. blijkt. Ten minste de aanvraag voor de vergunning met alle bijbehorende documenten, waaronder ook bijlagen en de ontvangstbevestiging van de aanvraag met eventuele bijlagen, alsmede alle overige documenten waaruit blijkt op welke datum de aanvraag door BetEnt B.V. is ingediend.

Woo-besluit (pdf, 114 kB)

Status

Het bezwaar tegen dit besluit is ingetrokken. Het besluit is thans onherroepelijk.

9 oktober 2023

Besluit van 25 september 2023, kenmerk 16576/ 01.298.623, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit om openbaarmaking van alle bij de Kansspelautoriteit berustende documenten over een aanvraag voor een Koa-vergunning van SportsEnt B.V.; alle zich onder de Kansspelautoriteit berustende documenten over het wijzigenvan een aanvraag voor de Koa-vergunning van SportsEnt B.V. naar BetEnt B.V.;. alle documenten die bij de Kansspelautoriteit berusten die door BetEnt zijn ingediend voor een aanvraag voor een Koa-vergunning.

Woo-besluit (pdf, 63 kB)

Status

Het bezwaar tegen dit besluit is ingetrokken. Het besluit is thans onherroepelijk.

28 augustus 2023

Besluit op bezwaar, eerste deelbesluit van 22 augustus 2023, kenmerk 14912.001 / 01.296.935 van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit. Het bezwaar is gegrond verklaard. De raad van bestuur gaat over tot openbaarmaking van documenten.

Woo-besluit (pdf, 74 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/ivbynxnqi3nqwu4k

Status

In deze zaak is de beslissing op bezwaar genomen en kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank.

14 juli 2023

Besluit van 12 juli 2023, kenmerk 16353/ 01.294.401, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit om openbaarmaking van documenten en informatie met betrekking tot regulering, controle en handhaving van eerlijk spel bij vergunninghouders die online kansspelen aanbieden.

Woo-besluit (pdf, 74 kB)

Status:

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

12 juli 2023

Het hiertegen gemaakte bezwaar is bij besluit van 12 juli 2023, kenmerk 15585.001/01.294.375, deels gegrond verklaard. De raad van bestuur gaat over tot openbaarmaking van aanvullende documenten.

Woo-besluit (pdf, 77 kB)

Status:

Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld.

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/jmriypiuy6tkhbid

11 juli 2023

Eerste deelbesluit van 27 juni 2023, kenmerk 15837/ 01.293.524, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit om openbaarmaking van documenten betreffende weigering van een exploitatievergunning speelautomaten op grond van slecht levensgedrag.

Woo-besluit (pdf, 92 kB)

Status:

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/js5jyjttxpetugdz

31 mei 2023

Besluit van 30 mei 2023, kenmerk 15877/ 01.291.611, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit om openbaarmaking van meldingen van spelers die ondanks hun inschrijving in Cruks werden toegelaten tot een speelhal.

Woo-besluit (pdf, 84 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/7ibavfemaxztzxkj

Status:

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

11 mei 2023

Besluit van 26 april 2023, kenmerk 15758 / 01.289.682, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit om openbaarmaking van documenten over de Favorites Card en de Xperience Card, aangeboden door Holland Casino N.V. en het verbod van Holland Casino N.V., als vergunninghouder voor casinospelen, wervings- en reclameactiviteiten te richten aan jongvolwassenen in de leeftijdscategorie 18 t/m 23 jaar en personen die zich hebben uitgesloten van deelname aan kansspelen.

Woo-besluit (pdf, 174 kB)

Bijlagen via de link:  https://file.kansspelautoriteit.nl/url/irpj2zbduwgpedin

Status:

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

9 mei 2023

Negende en laatste deelbesluit van 20 april 2023, kenmerk 15093/ 01.289.382, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit om openbaarmaking van documenten betreffende reclame door vergunninghouders als bedoeld in artikel 31a van de Wet op de kansspelen (kansspelen op afstand).

Woo-besluit (pdf, 220 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/exxcchrfefxivq2x

Status:

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

8 mei 2023

Besluit van 2 mei 2023, kenmerk 15843/01.290.527, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit om openbaarmaking van het (voorbereidende) onderzoek dat heeft geleid tot het boetebesluit van 5 juli 2017 (gepubliceerd op 24 juni 2019) gericht aan Simbat c.s. en de stukken m.b.t. de voorbereiding en besluitvorming aangaande de bezwaar, beroeps-  en hoger beroepsprocedure met betrekking tot voornoemd boetebesluit van 5 juli 2017.

Woo-besluit (pdf, 78 kB)

Besluit op bewaar van 28 mei 2024, kenmerk 15843 / 01.317.116.

Besluit op bezwaar (pdf, 271 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/jk2zkkwrjuhesu5c

Status:

In deze zaak is beslissing op bezwaar genomen. Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld.

17 april 2023

Besluit van 14 april 2023, kenmerk 15862/01.289.029, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit om openbaarmaking van documenten betreffende de controles door de Kansspelautoriteit van random number generators die gebruikt worden door vergunninghouders die online kansspelen aanbieden.

Woo-besluit (pdf, 153 kB)

Status:

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk

12 april 2023

Besluit van 12 april 2023, kenmerk 15844/01.288.853, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van een ‘preweegdocument’, gedateerd 13 juni 2016.

Woo-besluit (pdf, 161 kB)

Status:

Het bezwaar tegen dit besluit is ingetrokken. Het besluit is thans onherroepelijk.

20 maart 2023

Achtste deelbesluit van 20 maart 2023, kenmerk 15093/01.287.695, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit om openbaarmaking van documenten betreffende reclame door vergunninghouders als bedoeld in artikel 31a van de Wet op de kansspelen (kansspelen op afstand).

Woo-besluit (pdf, 85 kB)

Status:

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/xdehyu7bbswivjsi

17 maart 2023

Besluit van 15 maart 2023, kenmerk 01.287.386, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over zgn. verkennende gesprekken over de kans van slagen van een aanvraag van een vergunning tot het aanbieden van kansspelen op afstand.

Woo-besluit (pdf, 161 kB)

Status:

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

9 maart 2023

Zevende deelbesluit van 7 maart 2023, kenmerk 15093/01.286.726, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit om openbaarmaking van documenten betreffende reclame door vergunninghouders als bedoeld in artikel 31a van de Wet op de kansspelen (kansspelen op afstand).

Woo-besluit (pdf, 205 kB)

Bijlage via de link:  https://file.kansspelautoriteit.nl/url/ywmxx7tnwsghiigk

Status:

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

7 maart 2023

Het hiertegen gemaakte bezwaar is bij besluit van 7 maart 2023, kenmerk 15281.001/ 01.286.978 gedeeltelijk gegrond verklaard. Er wordt overgegaan tot openbaarmaking van enkele passages in de documenten.

Woo-besluit (pdf, 170 kB)

Bijlage via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/cz23wkxfx2xdstzy

Status:

In deze zaak is de beslissing op bezwaar genomen en kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank.

2 maart 2023

Besluit van 1 maart 2023, kenmerk 01.286.418, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over diverse onderwerpen met betrekking tot probleemgokken.

Woo-besluit (pdf, 196 kB)

Bijlage via de link; https://file.kansspelautoriteit.nl/url/tsvbzfwps7qipxfw

Status:

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

17 februari 2023

Zesde deelbesluit van 15 februari 2023, kenmerk 15093/01.285.290, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit om openbaarmaking van documenten betreffende reclame door vergunninghouders als bedoeld in artikel 31a van de Wet op de kansspelen (kansspelen op afstand).

Woo-Besluit (pdf, 199 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/jttxbp2iaqanuuww

Status:

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

10 februari 2023

Besluit van 9 februari 2023, kenmerk 15585/ 01.285.105, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit om openbaarmaking van documenten betreffende de behandeling van Woo-verzoek 14912.

Woo-Besluit (pdf, 177 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/jddbzzuy3rdvuizg

Status:

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

31 januari 2023

Vijfde deelbesluit van 27 januari 2023, met kenmerk 15093/ 01.284.028, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit om openbaarmaking van documenten betreffende reclame door vergunninghouders als bedoeld in artikel 31a van de Wet op de kansspelen (kansspelen op afstand).

Woo-Besluit (pdf, 193 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/mngrgppsu3awjwzm

Status:

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

5 december 2022

Vierde deelbesluit van 1 december 2022, kenmerk 15093/01.279.788, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit om openbaarmaking van documenten betreffende reclame door vergunninghouders als bedoeld in artikel 31a van de Wet op de kansspelen (kansspelen op afstand).

Woo-besluit (pdf, 204 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/uqa3kwntbmfygedi

Status

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

18 november 2022

Besluit van 17 november 2022, kenmerk 15387/01.278.755, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over de keuring van het online roulettespel van Holland Casino, de online stortingsbonus van Holland Casino en documenten inhoudende de resultaten van onderzoeken naar deze onderwerpen.

Status:

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Woo-besluit (pdf, 51 kB)

9 november 2022

Derde deelbesluit van 26 oktober 2022, kenmerk 15093/01.276.940, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit om openbaarmaking van documenten betreffende reclame door vergunninghouders als bedoeld in artikel 31a van de Wet op de kansspelen (kansspelen op afstand).

Woo besluit
Bijlagen via de link:  https://file.kansspelautoriteit.nl/url/jtwbsxmv2mirrsni

Status:

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

26 oktober 2022

Besluit van 21 oktober 2022, kenmerk 15281/01.276.831 van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van herbeoordeling van een eerder ingediend Wob-verzoek bij de Kansspelautoriteit met kenmerk 13649.

Woo besluit
Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/cbvw4eqd2vjwcxhu

Status:

De rechtbank heeft op 11 december 2023 uitspraak gedaan. Tegen de uitspraak van de rechtbank is hoger beroep ingesteld.

De uitspraak van de rechtbank is gepubliceerd op rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBAMS:2023:8002.

25 oktober 2022

Eerste deelbesluit van 19 september 2022, kenmerk 15093/01.274.347, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit om openbaarmaking van documenten betreffende reclame door vergunninghouders als bedoeld in artikel 31a van de Wet op de kansspelen (kansspelen op afstand).

Woo-besluit (pdf, 161 kB)

Status:

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Tweede deelbesluit van 11 oktober 2022, kenmerk 15093/ 01.276.122, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit om openbaarmaking van documenten betreffende reclame door vergunninghouders als bedoeld in artikel 31a van de Wet op de kansspelen (kansspelen op afstand).

Woo-besluit (pdf, 181 kB)

Status:

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/dkghxg6izsqjzapg

21 oktober 2022

Besluit van 20 oktober 2022, kenmerk 15366 / 01.276.770 van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van de aantallen verkochte deelnamebewijzen per trekking van de Staatsloterij over de jaren 2021 en 2022, alsmede de totale verkoopaantallen per jaar over die periode.

Woo-verzoek (pdf, 152 kB)

Status:

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

14 oktober 2022

Besluit van 13 oktober 2022, kenmerk 15280/01.275.897 van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van agenda’s, verslagen en bijbehorende stukken over online kansspelen van bestuursvergaderingen en strategische overleggen in de periode 2012 tot en met maart 2014.

Woo-besluit (pdf, 139 kB)

Status:

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/fjrfqrqihtae7spt

Besluit op bezwaar (pdf, 190 kB)

Status:

Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld.

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/mue6anzdhiemzjyc

23 september 2022

Zevende deelbesluit van 9 september 2022, kenmerk 14530/01.274.814 , van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over onder andere het handhavingsbeleid, het prioriteringsbeleid en het beleid voor vergunningverlening inzake aanbieders van online kansspelen.

Woo-besluit (pdf, 191 kB)

Status:

Tegen dit besluit kan bezwaar gemaakt worden.

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/unmj6seffpkzpfvx

16 augustus 2022

Zesde deelbesluit van 16 augustus 2022, kenmerk 14530/01.272.314, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over onder andere het handhavingsbeleid, het prioriteringsbeleid en het beleid voor vergunningverlening inzake aanbieders van online kansspelen.

Woo-besluit (pdf, 87 kB)

Status:

Tegen dit besluit kan bezwaar gemaakt worden.

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/fgryrjjedpdy4nkq

15 augustus 2022

Vijfde deelbesluit van 1 augustus 2022, kenmerk 14530/01.269.319, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over onder andere het handhavingsbeleid, het prioriteringsbeleid en het beleid voor vergunningverlening inzake aanbieders van online kansspelen.

Woo-besluit (pdf, 107 kB)

Status:

Tegen dit besluit kan bezwaar gemaakt worden.

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/tmyxckcbzkujm2mv

12 juli 2022

Vierde deelbesluit van 12 juli 2022, kenmerk 14530/01.270.279, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over onder andere het handhavingsbeleid, het prioriteringsbeleid en het beleid voor vergunningverlening inzake aanbieders van online kansspelen.

Woo-besluit (pdf, 118 kB)

Status:

Tegen dit besluit kan bezwaar gemaakt worden.

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/vrzcxiraksmaji4e

11 juli 2022

Besluit van 11 juli 2022, kenmerk 14886/01.270.226, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over de betrouwbaarheidstoets en dan met name de internationale bedrijfsstructuur van aanvragers. Te denken valt aan netwerktekeningen die worden aangeleverd in het kader van de betrouwbaarheidstoetsing en/of andere documenten die inzage geven in fiscale structurering, belanghebbenden/UBO’s en de landen waar vergunningen zijn verkregen en/of rechtspersonen zijn gevestigd.

Woo-besluit (pdf, 61 kB)

Status:

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

5 juli 2022

Besluit van 4 juli 2022, kenmerk 14853/01.269.638, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van alle documenten, inclusief (interne en externe) communicatie met het Openbaar Ministerie, in verband met de bestuurlijke boete die in 2017 is opgelegd aan [bedrijf 1] en [bedrijf 2] en de boete die in 2018 aan [bedrijf 3] is opgelegd.

Woo-besluit (pdf, 71 kB)

Status:

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

28 juni 2022

Derde deelbesluit van 14 juni 2022, kenmerk 14530/01.267.610, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over onder andere het handhavingsbeleid, het prioriteringsbeleid en het beleid voor vergunningverlening inzake aanbieders van online kansspelen.

Woo-besluit (pdf, 73 kB)

Status:

Het bezwaar tegen dit besluit is niet-ontvankelijk verklaard. Het besluit is thans onherroepelijk.

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/vtjq2yi2ssq4rmjp

3 juni 2022

Beslissing van 31 mei 2022, kenmerk 14552 / 01.266.824, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit over een verzoek om openbaarmaking van alle documenten inzake gedogen, gedoogbeleid, gedoogcriteria, gedoogbrieven, prioriteringscriteria en andere handvatten, criteria en richtsnoeren omtrent het al dan niet handhaven uit de periode 2011 tot en met 2014. Het betreft een tweede deelbeslissing op dit verzoek, voor zover het betreft het fysieke archief. Omdat geen nadere relevante documenten zijn aangetroffen behelst de beslissing een feitelijke mededeling.

Woo-beslissing (pdf, 154 kB)

2 juni 2022

Besluit van 24 mei 2022, kenmerk 14867/01.266.428, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van twee bijlagen behorende bij openbaar gemaakte informatie bij het besluit van de raad van bestuur van 11 februari 2022, met kenmerk 14534 / 01.258.214.

Woo-besluit (pdf, 162 kB)

Het hiertegen gemaakte bezwaar is bij besluit van 18 oktober 2022, kenmerk 14867.001/ 01.276.566, ongegrond verklaard. De raad handhaaft het standpunt en zal niet overgaan tot openbaarmaking.

Besluit op bezwaar (pdf, 88 kB)

Status:

De rechtbank heeft op 26 september 2023 uitspraak gedaan. Tegen de uitspraak van de rechtbank is hoger beroep ingesteld.

De uitspraak van de rechtbank is gepubliceerd op rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBAMS:2023:5955

1 juni 2022

Besluit van 31 mei 2022, kenmerk 14912/01.266.864, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van documenten inzake het niet (kunnen) waarborgen c.q. verwezenlijken van de nagestreefde doelen van het kansspelbeleid op het gebied van online kansspelen, de (on)geschiktheid van de Wet op de kansspelen om de doelstellingen van het kansspelbeleid te waarborgen op het gebied van online kansspelen, de strijdigheid c.q. schending c.q. onverenigbaarheid van de Wet op de kansspelen met artikel 56 van het VWEU op het gebied van online kansspelen, het niet strafrechtelijk (kunnen) vervolgen van aanbieders van online kansspelen die gevestigd zijn in een andere lidstaat dan Nederland, voor zover de inhoud van de documenten betrekking heeft op de periode 2007 tot en met maart 2021.

Woo-besluit (pdf, 160 kB)

18 mei 2022

Besluit van 18 mei 2022, kenmerk 14852/ 01.266.102, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van alle documenten inzake de “vooraf vastgestelde criteria” als bedoeld in artikel 6 van het handhavingsprotocol tussen de Kansspelautoriteit en het Openbaar Ministerie van 13 juni 2012 (getekend op 20 november 2012).

Wob-besluit (pdf, 48 kB)

Status:

Het beroep tegen dit besluit is ingetrokken. Het besluit is thans onherroepelijk.

17 mei 2022

Besluit van 16 mei 2022, kenmerk 14851/01.265.648, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van alle documenten inzake de “objectieve criteria” als bedoeld in artikel 3 van het handhavingsprotocol dat op 9 december 2015 is gesloten tussen het Openbaar Ministerie en de Kansspelautoriteit.

Wob-besluit (pdf, 159 kB)

Status:

Het beroep tegen dit besluit is ingetrokken. Het besluit is thans onherroepelijk.

28 april 2022

Besluit van 28 april 2022, kenmerk 14797/ 01.264.656, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit  over een verzoek tot openbaarmaking van alle documenten over de panden met speelhalbestemming [adres 1] en [adres 2] te Amsterdam, de vennootschappen [bedrijf 1], [bedrijf 2], [bedrijf 3], [bedrijf 4], [bedrijf 5] en [bedrijf 6] en [persoon 3] en [persoon 2] tot de datum van het besluit.

Wob-besluit (pdf, 171 kB)

Status:

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/3n3vmmkhubwvafue

Tweede deelbesluit van 28 april 2022, kenmerk 14530/01.265.472, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over onder andere het handhavingsbeleid, het prioriteringsbeleid en het beleid voor vergunningverlening inzake aanbieders van online kansspelen.

Wob-besluit (pdf, 207 kB)

Status:

Tegen de uitspraak van de rechtbank is hoger beroep ingesteld.

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/vtjq2yi2ssq4rmjp

26 april 2022

Besluit van 26 april 2022, kenmerk 14750/01.264.635, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informele en formele onderzoeken naar Bluemay Enterprises N.V. en Redcorp S.A. op de Nederlandse markt.

Wob-besluit (pdf, 50 kB)

Status:

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Besluit van 26 april 2022, kenmerk 14757/01.264.651, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informele en formele onderzoeken naar Bluemay Enterprises N.V., Bluemay Enterprises Ltd en Redcorp S.A. op de Nederlandse markt.

Wob-besluit (pdf, 52 kB)

Status

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Besluit van 26 april 2022, kenmerk 14844/01.264.483, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van de toelatingsdocumenten en keuringsrapporten van de Playtech online roulette spelen van Holland Casino.

Wob-besluit (pdf, 156 kB)

Status:

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

12 april 2022

Besluit van 12 april 2022, kenmerk 14751/01.263.769, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informele en formele onderzoeken naar het opereren van CyberRock Entertainment N.V. en Honeydew Trading Limited op de Nederlandse markt.

Wob-besluit (pdf, 153 kB)

Status:

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Besluit van 12 april 2022, kenmerk 14755/01.264.546, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informele en formele onderzoeken naar het opereren van een aanbieder op de Nederlandse markt.

Wob-besluit (pdf, 147 kB)

Status:

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Besluit van 12 april 2022, kenmerk 14756/01.263.765, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informele en formele onderzoeken naar het opereren van Simbat Entertainment Systems Limited en Spinity Limited op de Nederlandse markt.

Wob-besluit (pdf, 153 kB)

Status:

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

24 maart 2022

Besluit van 24 maart 2022, kenmerk 14752/01.260.841, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informele en formele onderzoeken naar het opereren van Virtual Coin Gaming N.V. op de Nederlandse markt.

Wob-besluit (pdf, 147 kB)

Status:

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

Besluit van 24 maart 2022, kenmerk 14754/01.260.713, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informele en formele onderzoeken naar het opereren van Raging Rhino N.V. op de Nederlandse markt.

Wob-besluit (pdf, 150 kB)

Status:

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

23 maart 2022

Besluit van 23 maart 2022, kenmerk 14753/01.260.695, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informele en formele onderzoeken naar het opereren van 1x Corp N.V. en Exinvest Limited op de Nederlandse markt.

Wob-besluit (pdf, 151 kB)

Status:

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

22 maart 2022

Besluit van 8 maart 2022, kenmerk 14710 / 01.257.108, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over betaaldienstverleners en documenten over cash centers.

Wob-besluit (pdf, 301 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/hmkkusq7zhwdvnqc

25 februari 2022

Besluit van 25 februari 2022, kenmerk 14530/01.258.544, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van documenten over onder andere het handhavingsbeleid, het prioriteringsbeleid en het beleid voor vergunningverlening inzake aanbieders van online kansspelen.

Wob-besluit (pdf, 149 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/vtjq2yi2ssq4rmjp

25 februari 2022

Besluit van 11 februari 2022, kenmerk: 14534 / 01.258.214, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, over een verzoek om openbaarmaking van:

  1. Alle door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit genomen besluiten als bedoeld in artikel 35a van de Wet op de kansspelen (hierna: de Wok) tot oplegging van een boete.
  2. Alle door de Kansspelautoriteit verzonden en ontvangen schriftelijke bescheiden die zien op handhavingsverzoeken of bindende aanwijzingen (artikel 34n) gericht aan aanbieders die legale en illegale (online) casinospelen aanbieden of hebben aangeboden.
  3. Alle bij de Kansspelautoriteit berustende correspondentie verzonden aan en gevoerd met (daaronder begrepen: ontvangen van) Holland Casino (Holland Casino N.V.) ten aanzien van de volgende onderwerpen:
  4. zaken die verband houden met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft);
  5. zaken die verband houden met (controles op) het rookbeleid;
  • reclame uitingen;
  1. de door Holland Casino aangevraagde en (per 1 oktober 2021) verkregen vergunning voor onlinespelen en correspondentie over (eventuele) handhaving door de Kansspelautoriteit op spelen die Holland Casino aanbiedt.
  2. Alle schriftelijke stukken die sinds 9 december 2015 tussen de Kansspelautoriteit en het Openbaar Ministerie (hierna: OM) ter zake zijn uitgewisseld ten aanzien van het 'Handhavingsprotocol - KSA & OM.' Deze overeenkomst is op 9 december 2015 is tussen de Ksa en het OM gesloten.
  3. Alle door of namens de Kansspelautoriteit opgemaakte schriftelijke verslagen zoals bedoeld in artikel 34c, tweede lid, van de Wok.

Wob-besluit (pdf, 89 kB)

Bijlage via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/dqcrtjpzvmpcbxx3

18 februari 2022

Besluit van 18 februari 2022, kenmerk 14749/01.257.065, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek om openbaarmaking van een inventarislijst betreffende de formele en informele onderzoeken van de Kansspelautoriteit naar het opereren van de Curaçaose online kansspelaanbieders op de Nederlandse markt.

Het hiertegen gemaakte bezwaar is bij besluit van 7 juni 2022, kenmerk 14749.001/01.267.546, ongegrond verklaard.

Wob-besluit (pdf, 142 kB)

Beslissing op bezwaar (pdf, 54 kB)

Status:

Het bezwaar tegen dit besluit is afgewezen. Er is geen beroep ingesteld. Het besluit is thans onherroepelijk.

27 januari 2022

Besluit van 26 januari 2022, kenmerk: 14748 / 01.256.812, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, over een verzoek om openbaarmaking van  documenten bij het ministerie van Justitie en Veiligheid dan wel bij Financial Intelligence Unit Nederland, die zien op beleid en richtlijnen ten aanzien van de uitvoering van toezichtonderzoeken in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Wob-besluit (pdf, 46 kB)

21 januari 2022

Besluit van 21 januari 2022, kenmerk 14552 / 01.256.595, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit  over een verzoek tot openbaarmaking van alle documenten als bedoeld in de Wob inclusief (interne en externe) communicatie inzake gedogen, gedoogbeleid, gedoogcriteria, gedoogbrieven, prioriteringscriteria en andere handvatten/criteria/richtsnoeren omtrent het al dan niet handhaven uit de periode 2011 tot en met 2014.

Het hiertegen gemaakte bezwaar is bij besluit van 26 april 2022, kenmerk 14552.001 / 01.264.632, ongegrond verklaard.

Wob-besluit (pdf, 255 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/argz3jm2rrhujyep

Besluit op bezwaar (pdf, 202 kB)

Status:

Het bezwaar tegen dit besluit is afgewezen. Er is geen beroep ingesteld. Het besluit is thans onherroepelijk.

13 januari 2022

Besluit van 30 december 2021, kenmerk 14667 / 01.255.406, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit  over een verzoek tot openbaarmaking van alle correspondentie tussen de Kansspelautoriteit en het openbaar ministerie vanaf 1 oktober 2021, alsmede alle interne correspondentie, memo’s en aantekeningen over de podcast, over [persoon 2] en over al het andere wat in de brief van de Kansspelautoriteit van 27 oktober 2021 aan [persoon 1] is gesteld.

Wob besluit (pdf, 174 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/sgunetcs3nbhfban

Status:

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

11 januari 2022

Besluit van 28 december 2021, kenmerk 14625/ 01.255.328, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit  over een verzoek tot openbaarmaking van alle documenten over de panden met speelhalbestemming [adres 1] en [adres 2] te Amsterdam, de vennootschappen [bedrijf 1], [bedrijf 2], [bedrijf 3], [bedrijf 4], [bedrijf 5] en [bedrijf 6] en [persoon 3] en [persoon 2] van [datum 1] tot de datum van het verzoek.

Wob-besluit (pdf, 178 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/fnfsigjqquyr6nit

Status:

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

24 december 2021

Besluit van 10 december 2021, kenmerk 14531/01.253.506, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit  over een verzoek tot openbaarmaking van verscheidene documenten die betrekking hebben op online activiteiten van Novamedia BV, People's Postcode Lottery en personen of partijen optredend namens Novamedia BV en/of PPL (hierna gezamenlijk: belanghebbenden).

Wob besluit (pdf, 52 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/cffww3inyzwxjvp2

Status:

Het bezwaar tegen dit besluit is afgewezen. Er is geen beroep ingesteld. Het besluit is thans onherroepelijk.

22 december 2021

Besluit van 6 december 2021, kenmerk 14593 / 01.252.797, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit  over een verzoek tot openbaarmaking van verscheidene documenten die betrekking hebben op de Staatsloterij.

Wob-besluit (pdf, 49 kB)

Status

Op 22 september 2022 heeft de rechtbank het beroep van verzoeker ongegrond verklaard. Die uitspraak is thans onherroepelijk.

20 december 2021

Besluit van 17 november 2021, kenmerk 14532 / 01.251.623, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op een verzoek tot openbaarmaking van alle documenten (1) met en over de bedrijven die een vergunning voor het aanbieden van online kansspelen hebben ontvangen en (2) met en over de bedrijven die een vergunning hebben aangevraagd maar deze niet hebben gekregen.

Wob-besluit (pdf, 161 kB)

Beslissing op bezwaar (pdf, 940 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/ftddgmr3yhpeikiw

Status

Tegen deze beslissing is geen beroep ingesteld. De beslissing is thans onherroepelijk.

30 november 2021

Besluit van 12 november 2021, kenmerk: 14226 / 01.250.862, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, inzake een verzoek om openbaarmaking van alle interne en externe communicatie en overige documenten vanaf 1 januari 2018 tot en met 29 januari 2021 over:

1) (signalen van) matchfixing en verdachte gokpatronen rond sportwedstrijden,

2) de (beoogde) rol, bevoegdheden en werkwijze van de Sports Betting Integrity Unit van de Kansspelautoriteit.

WOB Deelbesluit III (pdf, 119 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/azwmupqwijprkb5g

1 november 2021

Besluit van 10 juni 2021, kenmerk: 14406 / 01.249.9992021 van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit tot openbaarmaking van de namen van alle aanvragers van een Koa-vergunning.

Wob-besluit (pdf, 38 kB)

Status

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

22 oktober 2021

Besluit van 7 oktober 2021, kenmerk: 14226 / 01.248.422, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, inzake een verzoek om openbaarmaking van alle interne en externe communicatie en overige documenten vanaf 1 januari 2018 tot en met 29 januari 2021 betreffende:

1) (signalen van) matchfixing en verdachte gokpatronen rond sportwedstrijden,

2) de (beoogde) rol, bevoegdheden en werkwijze van de Sports Betting Integrity Unit van de Kansspelautoriteit.

Wob-besluit (pdf, 247 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/34qfbqwmrfnvyabn

22 oktober 2021

Besluit van 7 oktober 2021, kenmerk: 14408 / 01.248.440, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, inzake een verzoek om openbaarmaking van alle documenten met betrekking tot enkele adressen, vennootschappen en personen.

Wob-besluit (pdf, 159 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/gaqktvzj3ne3uyif

Status

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

22 oktober 2021

Besluit van 7 oktober 2021, kenmerk: 14411 / 01.248.448 van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, inzake een verzoek om openbaarmaking van alle documenten met betrekking tot enkele adressen, vennootschappen en personen.

Wob-besluit (pdf, 160 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/gaqktvzj3ne3uyif

Status

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

13 oktober 2021

Besluit van 28 september 2021, kenmerk: 14510/01.248.938 van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, inzake een verzoek om openbaarmaking van het volgende document:
Een overzicht met de namen en contactgegevens van alle aanvragers van een vergunning voor het aanbieden van kansspelen op afstand (Koa-vergunning).

Wob-besluit (pdf, 38 kB)

Status

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

31 augustus 2021

Besluit van 27 augustus 2021, kenmerk: 14472 / 01.246.401 van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, inzake een verzoek om openbaarmaking van het handhavingsarrangement dat voor 9 december 2015 geldend was, dan wel om vastlegging anderszins van afspraken over handhaving, tussen de Kansspelautoriteit en het Openbaar Ministerie.

Wob-besluit (pdf, 39 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/ftn4euhmvs2qzvie

19 juli 2021

Besluit van 28 juni 2021, kenmerk: 14226/01.243.953 van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, inzake een verzoek om openbaarmaking van alle interne en externe communicatie en overige documenten vanaf 1 januari 2018 tot en met 29 januari 2021 betreffende:

1) (signalen van) matchfixing en verdachte gokpatronen rond sportwedstrijden,

2) de (beoogde) rol, bevoegdheden en werkwijze van de Sports Betting Integrity Unit van de Kansspelautoriteit.

Wob-besluit (pdf, 51 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/34qfbqwmrfnvyabn

Status

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

24 juni 2021

Besluit van 10 juni 2021, kenmerk: 14301/01.241.544, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, inzake een verzoek om openbaarmaking van alle communicatie in de periode vanaf 19 februari 2019 tot en met 12 maart 2021 tussen de Kansspelautoriteit en de Malta Gaming Authority inzake informatieverzoeken en samenwerking inzake het signaleren van en behandelen van online casino’s die zich richten op de Nederlandse speler.

Wob-besluit (pdf, 66 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/kayfmn5pfyykfcgm

21 April 2021

Besluit van 21 april 2021, kenmerk: 14225/01.237.097 van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, inzake een verzoek om openbaarmaking van alle interne en externe communicatie en overige documenten betreffende formele en informele onderzoeken van medewerkers van de Kansspelautoriteit vanaf 1 januari 2018 naar VIP-programma's, dan wel VIP-management dan wel loyaliteitsprogramma's van online kansspelaanbieders.

Woo-besluit (pdf, 199 kB)

Status

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk.

3 november 2020

Besluit van 20 oktober 2020, kenmerk 13970 / 01.076.403, van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, inzake een verzoek om openbaarmaking van bij de Kansspelautoriteit berustende documenten. Dit Wob-besluit betreft de openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de communicatie tussen medewerkers van de Kansspelautoriteit en het Ministerie van Justitie en Veiligheid over de registratie van bezoekers en/of spelers van land-based games (speelautomatenhallen en speelcasino’s), de registratie van de bezoekfrequentie, Cruks en de Cruks-code.

Wob-besluit (pdf, 132 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/uqskjxnnt5deghbs

6 oktober 2020

Besluit van 10 september 2020, kenmerk 13978/01.076.041. van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, inzake een verzoek om openbaarmaking van bij de Kansspelautoriteit berustende documenten. Dit Wob-besluit betreft de openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de selectie van een bedrijf voor handhavend optreden.

Wob besluit

6 oktober 2020

Besluit van 18 september 2020, kenmerk 13977/01.076.016. van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, inzake een verzoek om openbaarmaking van bij de Kansspelautoriteit berustende documenten. Dit Wob-besluit betreft de openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op corona vrij gokken.

Wob-besluit

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/kvzustismfujz7my

25 februari 2020

Besluit van 11 februari 2020, kenmerk 13649 / 01.068.121 van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, inzake een verzoek om openbaarmaking van bij de Kansspelautoriteit berustende documenten. Dit Wob-besluit betreft de openbaarmaking van documenten die zien op het handhavend optreden van de Kansspelautoriteit met betrekking tot het aanbieden van kansspelen online zonder vergunning.

Wob-besluit (pdf, 168 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/s5cjquvhrbtjkhwk

9 januari 2020

Besluit van 24 december 2019, kenmerk 13591 /01.066.609 van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, inzake een verzoek om openbaarmaking van bij de Kansspelautoriteit berustende documenten. Dit Wob-besluit betreft de openbaarmaking van documenten die zien op het afschaffen van het spel Lotto Systeem en het automatisch inzetten van een gratis gewonnen speelkans door de Nederlandse Loterij B.V.

Wob-besluit (pdf, 67 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/tvxfmppftcqyqha2

Status

Tegen dit besluit is geen bezwaar gemaakt. Het besluit is thans onherroepelijk

28 november 2019

Besluit van 11 november 2019, kenmerk 13592 / 01.064.199 van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, inzake een verzoek om openbaarmaking van bij de Kansspelautoriteit berustende documenten. Dit Wob-besluit betreft de openbaarmaking van documenten betreffende handhaving kansspelen online. Deze documenten zijn al openbaar.
Verwezen wordt naar de eerdere besluiten, gepubliceerd op deze website.

Wob-besluit (pdf, 55 kB)

22 oktober 2019

Besluit van 8 oktober 2019, kenmerk 13544 / 01.062.977 van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, inzake een verzoek om openbaarmaking van bij de Kansspelautoriteit berustende documenten. Dit Wob-besluit betreft de openbaarmaking van documenten over de toelating van het model Touch Table Multiplay HD met registratienummer TK-10650 op de Nederlandse markt.

Wob-besluit (pdf, 47 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/2qtuvgdpkstync3r

30 augustus 2019

Besluit van 28 december 2018, kenmerk 12885 / 01.047.747 en besluit op bezwaar van 11 juni 2019, kenmerk 12885 / 01.057.715 van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, inzake een verzoek om openbaarmaking van bij de Kansspelautoriteit berustende documenten. Dit Wob-besluit en besluit op bezwaar betreft de openbaarmaking van documenten over onderzoeken die zijn gedaan naar het opereren van Unibet op de Nederlandse markt.

Wob-besluit (pdf, 546 kB)

Besluit op bezwaar (pdf, 529 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/uvgzpnxefuhfb6tz

27 mei 2019

Besluit van 27 mei 2019, kenmerk 13325/01.057.261, inzake een Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit berustende documenten. Dit Wob-besluit betreft openbaarmaking van een herroepen invorderingsbeschikking inzake een verbeurde dwangsom.

Wob-besluit (pdf, 47 kB)

Bijlage via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/mtybvbsc4ztpwxui

11 april 2019

Besluit van 28 maart 2019, kenmerk 01.053.736, inzake een Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit berustende documenten. Dit Wob-besluit betreft openbaarmaking van de documenten van de Kansspelautoriteit sinds 1 april 2012 inzake het (handhavings)beleid met betrekking tot het bevorderingsverbod bij online kansspelen, de relevantie van reclame bij prioritering voor handhaving bij online kansspelen en de documenten die er op zien welke handelingen/uitingen onder het bevorderingsverbod vallen:

Wob besluit (pdf, 4.4 MB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/kufu2mzgfpjifcuc

14 februari 2019

Besluit van 29 januari 2019, kenmerk 01.050.020 , inzake een Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit berustende documenten. Dit Wob-besluit betreft openbaarmaking van het ijkrapport c.q. keuringsrapport van de 'Sweet 16 player' en een dagrapportage die een medewerker van de Kansspelautoriteit heeft opgemaakt over een controle in een speelhal:

13071 - 01.051.317 Wob-besluit (pdf, 2.1 MB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/isvd5digaptzzupg

3 oktober 2018

Besluit van 18 september 2018, kenmerk 01.041.688, inzake een Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit berustende documenten. Dit Wob-besluit betreft documenten over de bijzondere trekking van de Staatsloterij na aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad van 30 januari 2015 en documenten met betrekking tot Loterijverlies B.V.:

12558 - 01.041.688 Wob-besluit (pdf, 12 MB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/qvctpkxpzmj2vfgt

17 september 2018

Besluit van 31 augustus 2018, kenmerk 01.041.633, inzake een Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit berustende documenten. Het betreft openbaarmaking van alle documenten omtrent het 'Onderzoek naar loot boxes - Een buit of een last':

12682 - 01.041.633 Wob-besluit (pdf, 9.2 MB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/bjngevtmc4werqbv

12 september 2018

Besluit van 28 augustus 2018, kenmerk 01.041.644, inzake een Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit berustende documenten. Het betreft het financieel verslag betrekking hebbende op de loterij van het huis aan De Kolk 12 te Oude Syl, Friesland:

12849 - 01.041.644 Wob-besluit (pdf, 924 kB)

Bijlage via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/vmsur4inusfbfdph

7 juni 2018

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit berustende documenten betrekking hebbend op besluit 23 mei 2018, kenmerk 01.033.190, betreffende documenten die zien op overleg tussen de Kansspelautoriteit en het ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met procedures die aanhangig zijn of zijn geweest bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en waarbij de Kansspelautoriteit als partij betrokken was of is:

Wob-besluit (pdf, 1.6 MB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/xyfak4rhfp3qzjdt

4 april 2018

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit berustende documenten betrekking hebbend op besluit 22 december 2017, kenmerk 01.022.265, waarmee voorschriften B.1 tot en met B.3 van de Beschikking Staatsloterij zijn geschrapt en vervangen:

12486 - 01.029.316 Wob-besluit (pdf, 3.5 MB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/e5gvkttjuzemdkkw

28 december 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van documenten die inzicht geven in de toetsing van de beoordeling door de Kansspelautoriteit.

10931 - Wob-besluit (pdf, 3.1 MB)

21 december 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking door de raad van bestuur van onder de Kansspelautoriteit berustende documenten die verband houden met en/of aanleiding hebben gegeven tot de recente wijziging van het handhavingsbeleid:
10837 - 01.021.225 Wob-besluit OPENBAAR (pdf, 2.9 MB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/ptsqcauwrzhmiyr2

4 december 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de stukken die de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit onder zich heeft sinds 1 april 2012:
10844 - 01.020.595 Wob-besluit OPENBAAR (pdf, 7.8 MB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/xn2ckf5xhqcaqigu

2 november 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van het volledige (gearchiveerde) dossier en alle andere stukken c.q. correspondentie met betrekking tot wijzigingen van binnen de Holland Casino werkzame Compliance Officer zoals aangegeven in artikel 21, sub d, van de Beschikking casinospelen 1996:
10940 Wob-besluit (pdf, 605 kB)

2 november 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van het volledige (gearchiveerde) dossier en alle andere stukken c.q. correspondentie met betrekking tot procedures en maatregelen met betrekking tot de omgang met, en de vaststelling van, incidenten zoals vermeld in artikel 20, lid 2, onder a, van de beschikking casinospelen 1996:
10924 Wob-besluit (pdf, 635 kB)

2 november 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van volledige (gearchiveerde) dossier en alle andere stukken cq correspondentie met betrekking tot alle incidenten gemeld door Holland Casino van de afgelopen 20 jaar:
10913 Wob-besluit (pdf, 587 kB)

17 augustus 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit gehanteerde onderzoeksmethoden en het rapport in het kader van een onderzoek naar een speelautomaat:
10824 - 01.014.456.Wob-besluit (pdf, 2 MB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/d2n6rwxbzniixqgz

17 augustus 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van het onderzoek 'Invulling zorgplicht speelautomatensector moet beter' uit 2016:
10748 - 01.014.384 Wob-besluit (pdf, 2.4 MB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/tnzbm4pnd2ncbntu

18 juli 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van documenten over de Staatloterij B.V. (voorheen Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij):
20170629-01.012.481 Wob-besluit (pdf, 1 MB)

15 mei 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit over de op 1 oktober 2015 gestuurde melding aan de Bankgiro Loterij wegens misleidende reclame:
20170424-01.009.322 Wob-besluit (pdf, 819 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/viqnitw2stpgejfn

4 mei 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit opgelegde bestuurlijke boetes aan buitenlandse aanbieders en de geïnde bestuurlijke boetes:
10693 - 01.008.554 Wob-besluit (pdf, 1.3 MB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/xywqw2hedtpfg6ei

8 maart 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van een lijst met adressen van speelhallen in Nederland:
10559 - 01.004.208 Wob-besluit (pdf, 822 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/rtndammwrybrwd4w

24 oktober 2016

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van correspondentie tussen de Kansspelautoriteit en de BML Group Ltd vanaf 2011:
10362 - 00 080 644 Wob-besluit (pdf, 1.3 MB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/fqxjfwh3ret2rbfw

30 september 2016

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van correspondentie ten aanzien van beleidsbeslissingen omtrent strafrechtelijke vervolging van aanbieders van kansspelen op afstand in de periode van 2012 tot heden:
10316 - 79178 Wob-besluit (pdf, 676 kB).

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/yg5dvdayzbxy2dur

7 juli 2016

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van een brief van de Kansspelautoriteit aan een appstore waarin kansspelapps werden aangeboden:
Wob-besluit kansspelapps Openbaar (pdf, 2.1 MB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/vdtjqrrwfxe3eev2

22 juni 2016

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de ontvangen klachten vanaf 2014 tot heden over Holland Casino:
10259 - 00.073.107 Wob-besluit openbaar (pdf, 1.7 MB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/ccxnputnwbu7eqkg

26 januari 2016

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op vertalingen van documenten:
10048 - 00 063 266 Wob-verzoek openbaarmaking (pdf, 1.1 MB)

7 januari 2016

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op of afkomstig zijn van de houders van een vergunning als bedoeld in de artikelen 3, 14a, 15, 27a, van de Wet op de kansspelen 10005 - 00 061 405 Wob-besluit (pdf, 6.4 MB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/pybfdccmhapyq2yp

6 oktober 2015

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de betaalde kansspelheffing 2014, uitgesplitst naar vergunninghouder:
9657 - Besluit inzake Wob-verzoek openbaarmaking van de betaalde kansspelheffing 2014 (pdf, 72 kB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/rqdj2ik4ksyvtkn2

23 september 2015

Besluit inzake Wob-verzoek inzake kosten vervoer en declaraties directie Kansspelautoriteit:
9538-00 056 514 Wob besluit inzake kosten vervoer en declaraties directie Kansspelautoriteit (pdf, 1.4 MB)

17 maart 2015

Besluit inzake Wob-verzoek handhaving kansspelaanbieders online (aanvulling):
Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (aanvulling) (pdf, 1 MB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/at4ff3fsvhfuzpjv

8 december 2014

Besluit inzake Wob-verzoek handhaving kansspelaanbieders online:
8732 - 00.041.691 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 2.8 MB)

Bijlagen via de link: https://file.kansspelautoriteit.nl/url/at4ff3fsvhfuzpjv

18 april 2014

Besluiten inzake Wob-verzoek onderzoek vergoeding tussen NPL en Novamedia en governance-structuur Stichting Doen
8264 - 00.024.904 Wob-besluit onderzoek vergoeding tussen NPL en Novamedia en governance-structuur Stichting Doen (pdf, 2.5 MB)
8263 - 00.024.903 Wob-besluit onderzoek vergoeding tussen NPL en Novamedia en governance-structuur Stichting Doen (pdf, 2.6 MB)

Bijlagen:
Bijlage 1 a. (pdf, 185 kB)
Bijlage 2 i. (pdf, 776 kB)
Bijlage 3 m. (pdf, 275 kB)
Bijlage 4 t. (pdf, 423 kB)
Bijlage 5 x. (pdf, 449 kB)
Bijlage 6 y. (pdf, 148 kB)
Bijlage 7 cc. (pdf, 34 kB)
Bijlage 8 ii. (pdf, 21 kB)
Bijlage 9 jj. (pdf, 348 kB)
Bijlage 10 ll. (pdf, 305 kB)
Bijlage 11 pp. (pdf, 45 kB)
Bijlage 12 qq. (pdf, 1.1 MB)
Bijlage 13 vv. (pdf, 3.5 MB)
Bijlage 14 zz. (pdf, 336 kB)
Bijlage 15 aaa. (pdf, 707 kB)
Bijlage 16 bbb. (pdf, 430 kB)
Bijlage 17 ccc. (pdf, 112 kB)
Bijlage 18 eee. (pdf, 701 kB)
Bijlage 19 fff. (pdf, 127 kB)
Bijlage 20 kkk. (pdf, 353 kB)

21 november 2014

Besluit inzake Wob-verzoek aan de Kansspelautoriteit over ‘e-commerce'
Besluit: 8663 - 00 040 807 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 3.9 MB)

Bijlagen:
Bijlage 1 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 170 kB)
Bijlage 2 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 163 kB)
Bijlage 3 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 167 kB)
Bijlage 4 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 166 kB)
Bijlage 5 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 348 kB)
Bijlage 6 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 671 kB)
Bijlage 7 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 257 kB)
Bijlage 8 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 114 kB)
Bijlage 9 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 677 kB)
Bijlage 10 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 1 MB)
Bijlage 11 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 1.1 MB)

17 november 2014:

Besluit inzake Wob-verzoek aan de Kansspelautoriteit over ‘e-commerce'
Besluit: 8632 - 00 040 559 Wob-besluit e-commerce (pdf, 4.8 MB)

Bijlagen:
Bijlage 1 Wob-besluit e-commerce (pdf, 304 kB)
Bijlage 2 Wob-besluit e-commerce (pdf, 318 kB)
Bijlage 3 Wob-besluit e-commerce (pdf, 219 kB)
Bijlage 4 Wob-besluit e-commerce (pdf, 343 kB)
Bijlage 5 Wob-besluit e-commerce (pdf, 160 kB)
Bijlage 6 Wob-besluit e-commerce (pdf, 112 kB)
Bijlage 7 Wob-besluit e-commerce (pdf, 117 kB)
Bijlage 8 Wob-besluit e-commerce (pdf, 182 kB)
Bijlage 9 Wob-besluit e-commerce (pdf, 185 kB)
Bijlage 10 Wob-besluit e-commerce (pdf, 298 kB)
Bijlage 11 Wob-besluit e-commerce (pdf, 1 MB)
Bijlage 12 Wob-besluit e-commerce (pdf, 620 kB)
Bijlage 13 Wob-besluit e-commerce (pdf, 1 MB)
Bijlage 14 Wob-besluit e-commerce (pdf, 1.1 MB)
Bijlage 15 Wob-besluit e-commerce (pdf, 179 kB)
Bijlage 16 Wob-besluit e-commerce (pdf, 171 kB)
Bijlage 17 Wob-besluit e-commerce (pdf, 169 kB)
Bijlage 18 Wob-besluit e-commerce (pdf, 174 kB)
Bijlage 19 Wob-besluit e-commerce (pdf, 177 kB)
Bijlage 20 Wob-besluit e-commerce (pdf, 310 kB)
Bijlage 21 Wob-besluit e-commerce (pdf, 702 kB)
Bijlage 22 Wob-besluit e-commerce (pdf, 133 kB)
Bijlage 23 Wob-besluit e-commerce (pdf, 705 kB)
Bijlage 24 Wob-besluit e-commerce (pdf, 120 kB)
Bijlage 25 Wob-besluit e-commerce (pdf, 655 kB)
Bijlage 26 Wob-besluit e-commerce (pdf, 753 kB)
Bijlage 27 Wob-besluit e-commerce (pdf, 718 kB)
Bijlage 28 Wob-besluit e-commerce (pdf, 699 kB)

2 september 2014:

Besluit inzake Wob-verzoek aan de Kansspelautoriteit over de Optieclub.nl
Besluit:
8495 - 00 032 969 Wob-besluit Optieclub nl (pdf, 481 kB)

Bijlagen:
Bijlage 1 Wob-besluit Optieclub nl (pdf, 26 kB)
Bijlage 2 Wob-besluit Optieclub nl (pdf, 36 kB)
Bijlage 3 Wob-besluit Optieclub nl (pdf, 24 kB)
Bijlage 4 Wob-besluit Optieclub nl (pdf, 49 kB)
Bijlage 5 Wob-besluit Optieclub nl (pdf, 68 kB)
Bijlage 6 Wob-besluit Optieclub nl (pdf, 94 kB)
Bijlage 7 Wob-besluit Optieclub nl (pdf, 104 kB)
Bijlage 8 Wob-besluit Optieclub nl (pdf, 46 kB)

21 februari 2014:

Besluit inzake Wob-verzoek aan de Kansspelautoriteit over binaire opties:
Besluit:
8146 - 00.022.352 Wob-besluit binaire opties (pdf, 105 kB)

13 januari 2014 en 14 februari 2014

Besluit inzake Wob-verzoek convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving
8053 - 00.019.784 - Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 438 kB)

Bijlagen:
Bijlage 1 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 72 kB)
Bijlage 2 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 439 kB)
Bijlage 3 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 76 kB)
Bijlage 4 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 1.2 MB)
Bijlage 5 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 186 kB)
Bijlage 6 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 2.4 MB)
Bijlage 7 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 119 kB)
Bijlage 8 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 183 kB)
Bijlage 9 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 177 kB)
Bijlage 10 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 199 kB)

Besluit aanvullend besluit van 14 februari 2014:
8053 - 00.022.172.aanvullend besluit van 14 februari 2014 (pdf, 587 kB)

Bijlagen:
Bijlage 1 aanvullend Wob-besluit van 14 februari 2014 (pdf, 863 kB)
Bijlage 2 aanvullend Wob-besluit van 14 februari 2014 (pdf, 188 kB)
Bijlage 3 aanvullend Wob-belsuit van 14 februari 2014 (pdf, 157 kB)

6 januari 2014:

Besluit inzake Wob-verzoek aan de Kansspelautoriteit m.b.t. Nationale Goede Doelen Loterijen:
Besluit:
7996 - 00 19 674 Wob-besluit Nationale Goede Doelen Loterijen (pdf, 142 kB)

Bijlagen:
Overzicht bijlagen Wob-besluit Nationale Goede Doelen Loterijen (pdf, 71 kB)
Bijlage 1 Wob-besluit Nationale Goede Doelen Loterijen (pdf, 1.4 MB)
Bijlage 2 Wob-besluit Nationale Goede Doelen Loterijen (pdf, 1.8 MB)
Bijlage 3 Wob-besluit Nationale Goede Doelen Loterijen (pdf, 2.6 MB)

6 januari 2014:

Besluit inzake Wob-verzoek aan de Kansspelautoriteit m.b.t. de Lotto:
Besluit:
7996 - 00 19 673 Besluit openbare versie (pdf, 121 kB)

Bijlagen:
Overzicht bijlagen Wob-besluit Lotto (pdf, 53 kB)
Bijlage 1 Wob-besluit Lotto (pdf, 1.6 MB)
Bijlage 2 Wob-besluit Lotto (pdf, 2.3 MB)

13 november 2013:

Besluit inzake Wob-verzoek vergunningenbeleid Kansspelautoriteit en afdrachten vergunninghouders
Besluit:
7995 - 00.017.429 Wob-besluit op verzoeken over vergunningenbeleid en afdrachten (pdf, 500 kB)

Bijlage:
Bijlage Wob-besluit op verzoeken over vergunningenbeleid en afdrachten (pdf, 355 kB)

6 november 2013:

Besluit inzake Wob-verzoek handhavingsbeleid Kansspelautoriteit
Besluit:
7973 - 00.017.279 Wob-besluit handhavingsbeleid Ksa (pdf, 270 kB)

Bijlage:
Bijlage Wob-besluit handhavingsbeleid Ksa (pdf, 203 kB)

1 oktober 2013:

Besluit inzake Wob-verzoek Betfair uitspraak
Besluit: 00.016.389 Wob-besluit Betfair uitspraak (pdf, 396 kB)

Bijlagen:
Bijlage 1 Wob-besluit Betfair uitspraak (pdf, 53 kB)
Bijlage 2 Wob-besluit Betfair uitspraak (pdf, 46 kB)
Bijlage 3 Wob-besluit Betfair uitspraak (pdf, 99 kB)
Bijlage 4 Wob-besluit Betfair uitspraak (pdf, 49 kB)
Bijlage 5 Wob-besluit Betfair uitspraak (pdf, 43 kB)
Bijlage 6 Wob-besluit Betfair uitspraak (pdf, 180 kB)

1 oktober 2013:

Besluit inzake Wob-verzoek besteding kansspelheffing
Besluit:
00.016.399 Wob-besluit besteding kansspelheffing (pdf, 198 kB)

Bijlagen:
Bijlage 1 Wob-besluit besteding kansspelheffing (pdf, 1.1 MB)
Bijlage 2 Wob-besluit besteding kansspelheffing (pdf, 603 kB)

13 september 2013:

Besluit inzake Wob-verzoek commentaar wetsvoorstel Kansspelen op afstand
Besluit:
7999 - 00.015.964 Wob-besluit commentaar wetsvoorstel (pdf, 115 kB)

Bijlage:
Bijlage Wob-besluit commentaar wetsvoorstel (pdf, 953 kB)