Gemeenten en kansspelen

Toezicht op speelautomaten

Gemeenten geven aanwezigheidsvergunningen voor kansspelautomaten af en zijn medeverantwoordelijk bij het houden van toezicht op speelautomaten.

Gemeenten houden toezicht op de naleving van de in die vergunningen gestelde voorwaarden. Dit toezicht kan door de politie, maar ook door gemeenteambtenaren worden uitgevoerd. De burgemeester kan een bestuurlijke boete opleggen als:

 • een kansspelautomaat zonder een aanwezigheidsvergunning is geplaatst
 • als voorschriften genoemd in de vergunning worden overtreden
 • als de houder van de aanwezigheidsvergunning personen jonger dan 18 jaar laat spelen

Kansspelautoriteit & gemeenten houden samen toezicht op:

 • Zorgplicht: kansspelaanbieders houden spelers in de gaten en, indien nodig, grijpen in, sluiten spelers uit en verwijzen naar zorg
 • Werving, reclame en verslavingspreventie

De Kansspelautoriteit houdt toezicht op de technische aspecten van speelautomaten. Daarom treden Kansspelautoriteit en gemeenten vaak gezamenlijk op bij controleacties. De Kansspelautoriteit heeft  sinds 1 april 2021 in het kader van bestuursrechtelijke handhaving de wettelijke bevoegdheid goederen in beslag te nemen.

Wet kansspelen op afstand

Om gokverslaving te voorkomen stelt de Wet kansspelen op afstand extra eisen aan aanbieders van risicovolle kansspelen ten opzichte van de huidige wet. Dat betreft dus ook speelautomatenhallen.

Wegwijzer speelautomaten gemeenten

De wegwijzer speelautomaten helpt gemeenten om - ook onder de nieuwe Wet kansspelen op afstand:

 • toezicht te houden op speelautomaten
 • duidelijkheid te bieden over wet- en regelgeving en
 • uitleg te geven over wie precies waar voor verantwoordelijk is

Download de vernieuwde Wegwijzer speelautomaten (pdf, 507 kB)

Verdere taken gemeenten bij kansspelen

Vergunning loterij prijzengeld minder dan 4.500

Gemeenten verlenen vergunningen voor loterijen als de prijzen en premies bij zo’n loterij minder bedragen dan 4.500 euro.  Is de waarde van de prijzen en premies hoger, dan is de Kansspelautoriteit bevoegd om een vergunning te verlenen.

Melding klein kansspel bij gemeenten

Voor het organiseren van een bingo of een ander vergelijkbaar ‘klein kansspel’ - de term zoals die wordt gebruikt in artikel 7 van de Wet op de kansspelen - is geen vergunning nodig.

 • Een klein kansspel moet minstens 14 dagen van tevoren zijn aangemeld bij de betreffende gemeente.
 • Er gelden ook andere voorwaarden waar de gemeente op toe moet zien.

Een gemeente kan een klein kansspel verbieden, bijvoorbeeld als het aannemelijk is dat persoonlijk voordeel een rol speelt. Ook kan een gemeente handhaven als niet wordt voldaan aan de door de gemeente gestelde voorschriften.

Veel gestelde vragen gemeenten en gokken

Opleiding handhavings-, opsporings- en politieambtenaren via Kansspelautoriteit

Wij ondersteunen gemeenten bij hun medeverantwoordelijkheid in het houden van toezicht en bestrijden van illegale gokactiviteiten. Hiertoe ontwikkelden wij een opleiding  voor handhavings-, opsporings- en politieambtenaren.

 • toezicht in de praktijk
 • illegale gokactiviteiten herkennen

De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Nadere informatie is op te vragen via info@kansspelautoriteit.nl

Wie heeft een exploitatievergunning?