Gemeenten en kansspelen


Gemeenten geven aanwezigheidsvergunningen voor kansspelautomaten af en zijn medeverantwoordelijk bij het houden van toezicht op speelautomaten.

Daarnaast wisselen gemeenten en de Kansspelautoriteit gegevens uit ten behoeve van integriteitsbeoordelingen en de aanpak van ondermijning.

Toezicht en bestuurlijke boete

Op de naleving van de in aanwezigheidsvergunningen gestelde voorwaarden houdt de gemeente toezicht. Dit toezicht kan door de politie, maar ook door gemeenteambtenaren worden uitgevoerd.

De burgemeester kan een bestuurlijke boete opleggen als:

 • een kansspelautomaat zonder een aanwezigheidsvergunning is geplaatst
 • voorschriften genoemd in de vergunning worden overtreden
 • de houder van de aanwezigheidsvergunning personen jonger dan 18 jaar laat spelen

Gezamenlijk toezicht

Kansspelautoriteit en gemeenten houden samen toezicht op:

 • Zorgplicht: kansspelaanbieders houden spelers in de gaten en grijpen in indien nodig, sluiten spelers uit en verwijzen naar zorg
 • Werving, reclame en verslavingspreventie

De Kansspelautoriteit houdt toezicht op de technische aspecten van speelautomaten. Daarom treden Kansspelautoriteit en gemeenten vaak gezamenlijk op bij controleacties.

Sinds 1 april 2021 heeft de Kansspelautoriteit in het kader van bestuursrechtelijke handhaving de wettelijke bevoegdheid om goederen in beslag te nemen.

Wet kansspelen op afstand

Om gokverslaving te voorkomen stelt de Wet kansspelen op afstand extra eisen aan aanbieders van risicovolle kansspelen ten opzichte van de huidige wet. Dat betreft dus ook speelautomatenhallen.

Wegwijzer speelautomaten gemeenten

De wegwijzer speelautomaten helpt gemeenten ook onder de nieuwe Wet kansspelen op afstand met:

 • toezicht houden op speelautomaten
 • wet- en regelgeving
 • uitleg over wie precies waar voor verantwoordelijk is

Download de vernieuwde Wegwijzer speelautomaten (pdf, 507 kB)

Verdere taken gemeenten bij kansspelen

Vergunning loterij prijzengeld minder dan 4.500

Gemeenten verlenen vergunningen voor loterijen als de prijzen en premies bij zo’n loterij minder bedragen dan 4.500 euro.  Is de waarde van de prijzen en premies hoger, dan is de Kansspelautoriteit bevoegd om een vergunning te verlenen.

Melding klein kansspel bij gemeenten

Voor het organiseren van een bingo of een ander vergelijkbaar ‘klein kansspel’ - de term zoals die wordt gebruikt in artikel 7 van de Wet op de kansspelen - is geen vergunning nodig.

 • Een klein kansspel moet minstens 14 dagen van tevoren zijn aangemeld bij de betreffende gemeente.
 • Er gelden ook andere voorwaarden waar de gemeente op toe moet zien.

Een gemeente kan een klein kansspel verbieden, bijvoorbeeld als het aannemelijk is dat persoonlijk voordeel een rol speelt. Ook kan een gemeente handhaven als niet wordt voldaan aan de door de gemeente gestelde voorschriften.

Opleiding voor handhavings-, opsporings- en politieambtenaren

Wij ondersteunen gemeenten bij hun medeverantwoordelijkheid in het houden van toezicht en bestrijden van illegale gokactiviteiten. Hiertoe ontwikkelden wij een opleiding  voor handhavings-, opsporings- en politieambtenaren.

In de opleiding leert u over:

 • toezicht in de praktijk
 • herkennen illegale gokactiviteiten

De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.

Meer weten over deze opleiding? Mail info@kansspelautoriteit.nl

Gegevensuitwisseling integriteit en ondermijning

De Kansspelautoriteit voert bij exploitatievergunningen voor speelautomaten integriteitsonderzoek uit. Het gaat er dan vooral om of sprake is van slecht levensgedrag of een gevaar op grond van de Wet Bibob. Gemeenten voeren vergelijkbaar onderzoek uit bij aanwezigheids- en horecavergunningen.

Gemeenten en Kansspelautoriteit kunnen (persoons)gegevens uitwisselen ten behoeve van deze integriteitsbeoordelingen en zo ondermijning tegengaan. Deze gegevensuitwisseling is geregeld in het Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit. Gemeenten zijn niet alleen bevoegd, maar zelfs verplicht om gegevens aan de Kansspelautoriteit te verstrekken wanneer daar om gevraagd wordt (artikel 3.1).

Meer weten over de mogelijkheden voor het uitwisselen van informatie? Heeft u informatie (nodig) voor een concrete zaak? Neem contact op via info@kansspelautoriteit.nl.

Vragen over verlenen aanwezigheidsvergunning

Vragen over speelautomaten in de horeca

Vragen over speelautomaten in een speelhal