Disclaimer


De website van de kansspelautoriteit wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij de kansspelautoriteit ernaar streeft correcte en actuele informatie te geven. Aan de informatie op de website van de kansspelautoriteit kunnen geen rechten ontleend worden. Als u zekerheid wilt hebben over regelingen, besluiten of formuleringen kunt u de originele documenten raadplegen bijvoorbeeld op http://www.rijksoverheid.nl

De kansspelautoriteit behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming en met uitdrukkelijke bronvermelding van de kansspelautoriteit is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen of te verspreiden.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. De kansspelautoriteit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De kansspelautoriteit is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen naar deze website.