Voor zakelijke aanbieders


Geld verdienen aan kansspelen of meerjarig kansspelen aanbieden kan alleen als u een vergunning heeft. Voor het krijgen en behouden van een vergunning hanteren wij strenge voorwaarden.

Aanbieden speelautomaat

Wij verlenen exploitatievergunningen & modeltoelatingen voor speelautomaten. U regelt de aanwezigheidsvergunning bij uw gemeente.

Aanbieden online kansspelen

Wij verlenen vergunningen voor kansspelen op afstand. Uw spelaanbod dient gekeurd te zijn en u verleent toegang tot uw controledatabank.

Aanbieden meerjarige loterij

Wilt u een vergunning aanvragen voor een meerjarige - ofwel niet-incidentele - loterij? Wij verlenen vergunningen voor maximaal 5 jaar. De opbrengst van uw loterij dient te gaan naar het algemeen belang (sport en welzijn, cultuur, onderwijs en wetenschap, natuur en milieu, zorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn).

Beperken reclame

Voor alle kansspelaanbieders geldt: maakt u reclame voor een kansspel? Dan houdt u zich aan de reclameregels in de Wet op de kansspelen en de regels die daarvan afgeleid zijn. Vanaf 1 april 2021 gelden extra eisen.

Voorkomen gokverslaving

Heeft u een vergunning voor online kansspelen of een aanwezigheidsvergunning speelautomatenhal? Dan gelden aanvullende eisen voor verslavingspreventie. Dit geldt ook voor Holland Casino.

Gebruik uitsluitregister Cruks

Heeft u een vergunning voor online kansspelen of een aanwezigheidsvergunning speelautomatenhal? Dan checkt u elke speler in Cruks voor hij of zij kan gaan spelen. Dit geldt ook voor Holland Casino.

Aangifte doen voor kansspelheffing

Alle meerjarig vergunninghouders doen elk jaar aangifte om de kansspelheffing te bepalen. Bekijk de verplichtingen bij uw vergunning.

Wat u ons meldt als u een vergunning heeft

Als u een vergunning heeft meldt u ons elke situatie die het vertrouwen van de speler kan schaden. Ook meldt u relevante wijzigingen in uw situatie.

Rapporteren aan de Kansspelautoriteit

Als meerjarig vergunninghouder bent u verplicht om elk kwartaal en elk kalenderjaar gegevens te rapporteren.

Regels & leidraden

Bekijk regels & leidraden bij het aanbieden van kansspelen.

Aanvragen totalisatorvergunning

De totalisatorvergunning is een monopolievergunning die wij periodiek verlenen via een open en transparante procedure. Vanaf 1 november 2021 kunt u een aanvraag indienen voor de komende periode.