Online kansspel aanbieden


Wij verlenen vergunningen voor zogeheten risicovolle online kansspelen: casinospelen waarbij de spelers tegen de vergunninghouder spelen, casinospelen waarbij de spelers tegen elkaar spelen, weddenschappen op een sportwedstrijd en weddenschappen op paardenrennen en harddraverijen. Alleen met een vergunning op grond van artikel 31a van de Wet op de kansspelen (de KOA-vergunning) mag u online kansspelen aanbieden.

Kosten & benodigde documenten

Bekijk de kosten van een vergunningaanvraag, alle onderwerpen waarop wij de vergunningaanvraag toetsen en welke documenten u daarvoor aanlevert.

Digitaal portaal aanvragen vergunning Koa

Heeft u alle documenten verzameld voor uw aanvraag Kansspelen op afstand? Dan kunt u uw aanvraag indienen in het digitale portaal Koa.

Uw controledatabank

Als aanbieder van online kansspelen bent u verplicht om near real time speelgegevens vast te leggen in uw controledatabank, ofwel CDB. U verleent de Kansspelautoriteit en andere toezichthouders toegang tot uw CDB.

Keuren spelsysteem

Uw spelsysteem moet volledig zijn gekeurd voordat wij een vergunning kunnen afgeven voor kansspelen op afstand in Nederland. Bekijk hoe  uw spelsysteem gekeurd moet worden door een keuringsinstelling.

Aansluiten op Cruks

Als online aanbieder van kansspelen heeft u een werkende en getoetste aansluiting op het register nodig bij uw vergunningaanvraag.

Vragen over de vergunningaanvraag online kansspelen

Vraag over de vergunningaanvraag online kansspelen? Bekijk onze antwoorden op vragen.

Verleende vergunningen