Aanvragen vergunning kansspelen op afstand


Met een vergunning op grond van artikel 31a van de Wet op de kansspelen (een KOA-vergunning) mag u online kansspelen aanbieden. Heeft u alle documenten verzameld voor uw vergunningaanvraag online kansspelen? Dan kunt u uw aanvraag indienen in het digitale portaal van de Kansspelautoriteit. In het digitale portaal maakt u een account aan met een e-mailadres. Na het aanmaken van een account kunt u dit e-mailadres niet meer wijzigen.

Bekijk alle vragen over het indienen van de aanvraag.

Vragen over een nieuwe aanvraag na intrekken, weigeren of buiten behandeling stellen

Vragen over de juistheid en volledigheid van uw aanvraag

Vragen over wijzigingen in uw aanvraag

Vragen over uw handtekening

Uw vergunning voor het aanbieden van online kansspelen

Wij hebben op grond van artikel 2.4 in het Besluit Kansspelen op afstand 6 maanden de tijd om op uw aanvraag te beslissen. Als u op 1 januari 2023 een aanvraag indient, moeten wij ons besluit dus uiterlijk op 1 juli 2023 aan u bekendmaken.

Deze termijn kunnen wij opschorten, bijvoorbeeld als uw aanvraag niet compleet is of omdat advies van een derde over uw aanvraag nodig is. In dat geval kunnen wij het besluit later dan 1 juli 2023 aan u bekend maken.”

Woordmerk en vermelding

Alle vergunninghouders staan vermeld op onze site. Vergunninghouders kunnen het woordmerk van de Kansspelautoriteit plaatsen op hun websites en apps. Dit is niet verplicht. Als u het woordmerk plaatst moet u er wel voor zorgen dat het woordmerk doorlinkt naar onze website. Zie de Beleidsregels woordmerk kansspelen op afstand voor meer informatie.”

Hoe vraag ik in het portaal een Koa-vergunning aan?

Contact tijdens uw aanvraag Koa?

Bent u bezig met uw aanvraag in het digitale portaal en heeft u een vraag?