Keuren spelsysteem


Uw spelsysteem moet volledig zijn gekeurd voordat wij een vergunning kunnen afgeven voor kansspelen op afstand in Nederland. Het spelsysteem is gedefinieerd in artikel 1.1 van het Besluit kansspelen op afstand. Alles wat volgens het schema gekeurd moet worden behoort tot het spelsysteem.

In het keuringsschema op deze pagina staat hoe uw spelsysteem gekeurd moet worden door een keuringsinstelling om aan de voorwaarden te voldoen. Uw spelsysteem moet volledig gekeurd zijn voor u deze in gebruik neemt. Wijzigingen aan uw spelsysteem na ingebruikname moeten ook zijn gekeurd.

Keuringsschema 2.0

Op 2 juni 2022 heeft de Kansspelautoriteit Keuringsschema versie 2.0 gepubliceerd. Hierin staat beschreven welke onderdelen van het spelsysteem er gekeurd moeten worden, wat de keuringsvoorschriften zijn en welke eisen worden gesteld aan de rapportage.

Invoering keuringsschema 2.0

Tot en met 30 september kunt u voor uw keuringen nog gebruik maken van keuringsschema versie 1.4. Op of na 1 oktober 2022 moeten alle keuringen plaatsvinden op basis van keuringsschema 2.0.

Keuren door een aangewezen keuringsinstelling

Uw keuringen kunnen alleen worden uitgevoerd door een door de minister aangewezen keuringsinstelling. Bij de ingang van de Wet kansspelen op afstand zijn nog geen keuringsinstellingen aangewezen. Daarom kunnen wij op verzoek van de aanvrager van een vergunning tot 1 april 2023 een tijdelijke ontheffing geven van deze verplichting.

Regel de tijdelijke ontheffing van uw keuringsinstelling.

Na 1 april 2023 kunnen er geen keuringen meer plaatsvinden op basis van een ontheffing. Uw keuringsinstelling moet voor 1 april 2023 een aanwijzing hebben.

Meer informatie over aanwijzing van een keuringsinstelling

Verdere informatie volgt via het Ministerie van Justitie & Veiligheid.

Vragen & antwoorden bij keuringsschema