Keuren spelsysteem


Uw spelsysteem moet volledig zijn gekeurd voordat dit in gebruik wordt genomen. Ook moeten voorgenomen wijzigingen aan het spelsysteem worden gekeurd (zie artikel 4,51 Besluit Kansspelen op afstand).

Het spelsysteem is gedefinieerd in artikel 1.1 van het Besluit kansspelen op afstand. Het spelsysteem moet worden gekeurd volgens het keuringsschema. Alles wat volgens het keuringsschema gekeurd moet worden behoort tot het spelsysteem.

Keuringsschema

Op 2 juni 2022 heeft de Kansspelautoriteit Keuringsschema versie 2.0 gepubliceerd. Hierin staat beschreven welke onderdelen van het spelsysteem er gekeurd moeten worden, wat de keuringsvoorschriften zijn en welke eisen er worden gesteld aan de keuringsinstellingen en haar keuringsrapportages.

Alle keuringen moeten plaatsvinden op basis van Keuringsschema 2.0. en moeten worden uitgevoerd door een aangewezen keuringsinstelling.

Keuren door een aangewezen keuringsinstelling

Uw keuringen moeten worden uitgevoerd door een door de minister aangewezen keuringsinstelling. Op deze pagina treft u een overzicht aan van door de minister aangewezen keuringsinstellingen.

Voor informatie over de aanwijzing van een keuringsinstelling kunt u terecht bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Overgangsregeling ontheffing keuringsinstellingen

Bij de ingang van de Wet kansspelen op afstand waren er nog geen keuringsinstellingen aangewezen. Daarom hebben we op verzoek van de aanvrager van een vergunning tot 1 april 2023 een tijdelijke ontheffing kunnen geven van de verplichting dat een aangewezen keuringsinstelling de keuring uitvoert.

Vanaf 1 april 2023 is het niet meer mogelijk om een ontheffing af te geven. Ook is het na 1 april 2023 niet meer mogelijk om keuringswerkzaamheden te verrichten op basis van een ontheffing.

Alle keuringen die op basis van een ontheffing voor 1 april 2023 zijn afgerond kunnen nog steeds worden gebruikt om aan te tonen dat (een deel van) het spelsysteem is gekeurd. Keuringen die na 1 april 2023 zijn afgerond moeten zijn uitgevoerd door een aangewezen keuringsinstelling.

Keuring bij vergunningsaanvraag

Uw spelsysteem moet volledig zijn gekeurd voordat wij een vergunning kunnen afgeven voor kansspelen op afstand in Nederland. Bij de aanvraag voor een vergunning verstrekt u informatie over de keuringsresultaten.

Download keuringsschema 2.0

Keuringsschema Kansspelen op afstand 2.0 (pdf, 279 kB)

Online gambling assessment scheme 2.0, English version
29-9-2022
65 - Regulations number Decree: R3.2a.3 has been updated

Please note: the English version is a courtesy translation only. Only the Dutch version of the assessment scheme is binding.

Lijst van aangewezen keuringsinstellingen

  • Trisigma B.V.
  • BMM Spain Testlabs, s.l.u.
  • eCOGRA Limited, eCOGRA Limited gevestigd aan de Upper Mount Street 2 te Dublin, Ierland
  • GLI Europe B.V., Diakenhuisweg 29–35 2033 AP, Haarlem, Nederland
  • Quinel Limited, M Space m3, Zone 3, Central Business District, Triq L-Ghajn tan-Nofs, Birkirkara te Malta

  • SIQ Gaming Laboratories, Ltd.,  Mašera-Spasićeva 10, SI-1000 Ljubljana, te Slovenie

Vragen & antwoorden bij keuringsschema