Uitbetaling van spelerstegoeden


Aanbieders van online kansspelen hebben verplichtingen bij het uitbetalen van spelerstegoeden. Vergunninghouders zijn zelf verantwoordelijk voor het nakomen van wet- en regelgeving. Deze informatie kan daaraan bijdragen.

Uitbetaling van spelerstegoeden

Aanbieders van online kansspelen hebben verplichtingen rondom het uitbetalen van spelerstegoeden. Op deze pagina staat meer informatie over deze verplichtingen, het zonder uitstel betalen en de uitzonderingen. Bekijk alle wettelijke voorschriften in de Wet op de kansspelen.

Zonder uitstel uitbetalen
Vergunninghouders zorgen voor:

  • het veilige verloop van betalingen;
  • de afscheiding van de spelerstegoeden van een ander vermogen of de verzekering van die tegoeden;
  • en de uitkering van spelerstegoeden.

Op het moment dat de speler vraagt om zijn of haar spelerstegoed, moet de vergunninghouder de speelrekening in het voordeel van de speler debiteren. Dit voorkomt dat een speler wordt aangespoord tot onmatige deelname aan kansspelen. Dit betekent dat de vergunninghouder voor passende maatregelen zorgt waardoor het saldo op de speelrekening altijd en op ieder moment aan de speler kan worden uitgekeerd. De vergunninghouder doet dit zonder onnodige vertraging, tenzij er een duidelijke uitzondering is.

Geen structurele voorwaarden aan uitbetaling

Aan de uitbetaling van spelerstegoeden mag een vergunninghouder niet op structurele wijze voorwaarden verbinden als die zorgen voor onnodige vertraging in de uitbetaling. Deze voorwaarden staan in de weg van de hoofdregel dat spelerstegoeden zonder uitstel moeten worden uitbetaald.

Een voorbeeld van een niet toegestane voorwaarde is het hanteren van een minimumbedrag voordat de vergunninghouder overgaat tot uitbetaling van de tegoeden. Geen enkel minimumbedrag is toegestaan. Ook niet als het heel klein is zoals een paar euro. Een ander voorbeeld van een niet toegestane voorwaarde is het hanteren van rondspeelvereisten bij door de speler gestorte gelden. Hierbij moet de speler verplicht een aantal rondes spelen voordat er uitbetaald wordt. Dit is verboden.

Voorwaarden die er niet voor zorgen dat een uitbetaling onnodig vertraging loopt, zijn toegestaan. Een voorbeeld hiervan is het in rekening brengen van bepaalde kosten, bijvoorbeeld voor het beheer van de speelrekening. Uiteraard moet de speler hier van te voren wel over zijn geïnformeerd.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen waardoor vertraging in het uitbetalen van de spelerstegoeden wel is toegestaan. Bijvoorbeeld als er een onderzoek naar de bron van de middelen wordt gedaan in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In de Leidraad Wwft van de Ksa wordt over deze uitzondering toegelicht dat een opschorting van een uitbetaling mogelijk is, maar dat deze van een zo kort mogelijke duur moet zijn.

Een ander voorbeeld waarin een vergunninghouder niet direct overgaat tot uitbetaling is wanneer er een redelijk vermoeden is dat er is fraude is gepleegd. Of wanneer de speler onjuiste gegevens heeft verstrekt bij zijn de inschrijving.

Tot slot: uitbetalingen door de vergunninghouder vinden dus altijd direct plaats als een speler daarom vraagt. Met uitzondering van een aantal situaties zoals hierboven beschreven. Dit betekent dat generieke voorwaarden stellen aan uitbetalingen verboden zijn.