Leidraad Wwft


In de Leidraad Wwft geeft de Kansspelautoriteit (Ksa) kansspelaanbieders handvatten om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De Wwft geldt voor zowel online als landgebonden kansspelaanbieders. Kansspelaanbieders moeten onder meer de transacties van hun klanten monitoren en ongebruikelijke transacties melden bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU).

Naar aanleiding van eigen onderzoek, signalen van consumenten en suggesties/vragen van vergunninghouders is op 18 december 2023 de leidraad Wwft aangepast. Hierin is onder meer een stappenplan opgenomen voor het onderzoek naar de bron van middelen van een speler opgenomen, inclusief voorbeelden. De laatste wijzigingen aan de leidraad dateerden van de inwerkingtreding van Koa op 1 april 2021.

Bekijk de Leidraad

Leidraad Wwft (pdf, 366 kB)