Leidraad Wwft


In de Leidraad Wwft geven wij kansspelaanbieders handvatten om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft. Voor aanbieders van sportweddenschappen wordt ook ingegaan op de verplichtingen bij matchfixing en de meldplicht aan de Sport Betting Intelligence Unit, de SBIU.

De Leidraad Wwft kan ook worden gebruikt als hulpmiddel bij het opstellen van documenten voor de aanvraag van een Koa-vergunning.

Bekijk de Leidraad

De aangepaste Leidraad Wwft is in een eerder stadium aan een aantal partijen ter consultatie voorgelegd. De reacties zijn gebruikt om de Leidraad Wwft op onderdelen te verduidelijken, onder meer over de onderwerpen:

  • identificatie en verificatie
  • het zonder onnodige vertraging crediteren en debiteren van de speelrekening
  • het moment van het aangaan van de zakelijke relatie
  • het toevoegen van het risico van manipulatie van sportwedstrijden, ofwel matchfixing