Uw meldplicht


Melden incidenten online kansspelen

Heeft u een vergunning voor online kansspelen? Dan meldt u ons elke situatie die het vertrouwen van de speler kan schaden.

Melden wijziging online kansspelen

Heeft u een vergunning voor online kansspelen? Dan bent u verplicht om ons elke relevante wijziging in uw situatie te melden.

Vermoedens of feiten van witwassen of matchfixing?

Bent u vergunninghouder en heeft u vermoedens of feiten van witwassen of matchfixing? Bekijk hoe u dat meldt.

Melden incidenten meerjarige loterij, monopolievergunning sport of casino

U meldt ons elke situatie die het vertrouwen van de speler kan schaden. Dit geldt ook voor Holland Casino.

Melden domeinnamen en applicatienamen

Heeft u een vergunning voor online kansspelen? Dan meldt u ons alle merknamen, domeinnamen en applicatienamen die u gebruikt bij het aanbieden van kansspelen op afstand onder deze vergunning.

Melden wijziging exploitatie speelautomaten

Heeft u een exploitatievergunning voor speelautomaten? Ook dan bent u verplicht om elke relevante wijziging in uw situatie te melden.