Melden incident online kansspelen


Heeft u een vergunning voor het aanbieden van online kansspelen? Dan bent u verplicht om incidenten bij de Kansspelautoriteit te melden.

Wat is een incident?

In de regelgeving is een incident 'een gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar kan vormen voor een verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van het kansspel of het vertrouwen in de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van het kansspel kan schaden.'

Voorbeelden van incidenten waarvoor meldplicht geldt

 • Een ernstige inbreuk op het ICT-systeem
 • Een datalek met verlies van persoonsgegevens (let op: een datalek moet u ook melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens)
 • Fraude met spelerstegoeden door een medewerker

Uw melding doen

 1. U meldt het incident zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 72 uur nadat het zich heeft voorgedaan bij de Kansspelautoriteit via het digitale portaal, via de knop 'melding'.
 2. Bij uw melding geeft u onderstaande door, in de Nederlandse taal:
  • Een beschrijving van het incident
  • De datum en het tijdstip of de tijdsduur van het incident
  • Het moment waarop het incident als zodanig is geïdentificeerd
  • De afhandeling van het incident (beheersmaatregel)
  • De maatregelen genomen ter voorkoming van herhaling van het incident
  • (De wijze van) herstel van eventuele schade
  • Het kenmerk van de vergunning
  • Uw contactpersoon en contactgegevens: e-mail en telefoonnummer
 3. Betreft uw melding een datalek? Dan meldt u alleen:
  • Dat er een datalek is
  • Welke gegevens zijn gelekt
  • Wanneer de gegevens zijn gelekt
  • Het kenmerk van de vergunning
  • Uw contactpersoon en contactgegevens: e-mail en telefoonnummer
 4. Wij kunnen aanvullende informatie over het incident vragen of onderzoek instellen

Vergunning meerjarige loterij, monopolievergunning sport of speelcasino?