Melden incident meerjarige loterij, monopolievergunning sport en speelcasino's


Heeft u 1 van onderstaande vergunningen?

 • vergunning meerjarige loterij
 • vergunning sportweddenschappen
 • vergunning speelcasino (Holland Casino)

Dan meldt u aan de Kansspelautoriteit elke situatie die het vertrouwen van de speler in de vergunde kansspelen kan schaden.

Elk incident dat een verantwoordelijk manager binnen de organisatie van een vergunninghouder aan de raad van bestuur of vergelijkbaar managementniveau meldt, meldt hij ook bij de Kansspelautoriteit.

Voorbeelden van incidenten waarvoor meldplicht geldt

 • een vergunninghouder publiceert een verkeerde uitslag
 • een trekking van een loterij die niet goed is gegaan door een hapering in de (IT-)systemen
 • een productiefout in meerdere speeltafels waardoor klanten zijn benadeeld
 • de deelname van minderjarigen aan een kansspel
 • onjuist aantal verstrekte deelnamebewijzen aan deelnemers
 • verstoringen in processen rondom toegangscontrole, trekking of uitbetaling
 • (vermeende) fraude
 • betrokkenheid van de vergunninghouder bij onderzoek van het Openbaar Ministerie, bijvoorbeeld in verband met witwassen van geld, verduistering of oplichting
 • ontslag van directeur of senior manager wegens misbruik van positie of vanwege ongewenste vermenging van zakelijke en privébelangen
 • (verwachte) berichtgeving in de media over betrokkenheid van de vergunninghouder of medewerkers bij vermoedelijke strafbare feiten of andere wetsovertredingen
 • incidenten bij de beveiliging van netwerken en apparatuur, die leiden tot een aanmerkelijke kans op nadelige gevolgen voor de bescherming van (persoons-)gegevens die door (of namens) de vergunninghouder worden verwerkt. Dit komt in de praktijk neer op het informeren van de Kansspelautoriteit over incidenten waarvoor ook (gelijktijdig) melding moet worden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Melding doen

 1. U meldt het incident binnen 72 uur nadat het zich heeft voorgedaan bij de Kansspelautoriteit via semvergunningen@kansspelautoriteit.nl en eventueel ook telefonisch bij uw contactpersoon
 2. U geeft de volgende informatie door:
  • een beschrijving van het voorval
  • het moment waarop het incident als zodanig is geïdentificeerd
  • de afhandeling van het incident (beheersmaatregel)
  • de maatregelen genomen ter voorkoming van herhaling van het incident
  • (de wijze van) herstel van eventuele schade
 3. Wij kunnen aanvullende informatie over het incident vragen of onderzoek instellen

Wet- en regelgeving

 • artikel F2 van de vergunningen voor de Staatsloterij, Instantloterij, Lotto, NPL, VL, BGL, Lottovate, Fair Share, Impactloterij, vergunning sportprijsvragen en vergunning Totalisator
 • artikel 20 Beschikking Casinospelen 1996