Meerjarige loterij aanbieden


Om een meerjarige loterij te mogen organiseren, is een kansspelvergunning nodig. Een meerjarige loterij is een loterij waarvoor de vergunning voor een periode van meer dan 6 maanden en maximaal 5 jaar wordt afgegeven.

Een belangrijke voorwaarde is dat de opbrengst gaat naar het algemeen belang (sport en welzijn, cultuur, onderwijs en wetenschap, natuur en milieu, zorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn).

Er is geen beperking aan het aantal meerjarige goededoelenloterijen in Nederland.

Loterijen mogen niet online worden aangeboden; het is alleen toegestaan deelnamebewijzen ('loten') via internet verkopen. Het - bijvoorbeeld - online aanbieden van een spel dat gekoppeld is aan een loterij, is verboden.

Prijzen en premies boven de 4.500 euro

De Kansspelautoriteit verleent vergunningen voor loterijen waarbij de prijzen en premies opgeteld boven de 4.500 euro uitkomen.

Valt uw prijzengeld opgeteld onder de 4.500 euro? Dan vraagt u uw vergunning aan bij de gemeente waarin de trekking plaatsvindt.

Check de voorwaarden meerjarige loterijvergunning

Vergunning meerjarige loterij aanvragen

Wilt u een vergunning aanvragen voor een meerjarige - niet-incidentele - loterij? Download dan de 4 benodigde documenten voor een aanvraag en controleer de voorwaarden genoemd in de documenten.

 1. Aanvraagformulier niet-incidentele artikel 3 vergunning (pdf, 156 kB)
 2. Toelichting bij het aanvraagformulier (pdf, 112 kB)
 3. Bibob vragenlijst niet-incidentele loterijvergunning (pdf, 260 kB)
 4. Verklaring waarborg premies en prijzen niet-incidentele loterijvergunning (pdf, 66 kB)
 • Bekijk ook de modelvergunning voor een meerjarige loterij (pdf, 97 kB)
 • U vult de documenten in, ondertekent het aanvraagformulier en de Bibob vragenlijst
 • U verzamelt bijbehorende bijlagen en nummert deze volgens de toelichting
 • U stuurt uw aanvraag met genummerde bijlagen naar:
  Kansspelautoriteit
  Afdeling Juridische Zaken & Vergunningen
  Postbus 298
  2501 CG Den Haag
 • U ontvangt een factuur voor de kosten van de aanvraag
 • Levert u compleet aan? Wij streven ernaar binnen 8 weken een besluit te nemen.
 • Levert u niet compleet aan? Dan krijgt u van ons een brief met het verzoek om gegevens aan te vullen. Vanaf de datum van die brief tot ontvangst van de ontbrekende gegevens schorten wij het besluit op.

Jaarlijkse rekening & verantwoording

Vanaf 2022 bent u als vergunninghouder verplicht om jaarlijks voor 1 juli de rekening & verantwoording voor elk van uw loterijen in te dienen bij de Kansspelautoriteit.

 1. Download formulier rekening & verantwoording (pdf, 85 kB) & bijlage formulier rekening & verantwoording (pdf, 92 kB)
 2. Vul alle gevraagde gegevens in en voeg bijlagen toe

Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u met de bijlagen naar: Kansspelautoriteit, postbus 298, 2501 CG Den Haag

IT-audit

Als vergunninghouder bent u verplicht jaarlijks een audit uit te voeren van de betrouwbaarheid van de loterij(en). Deze audit voert u uit aan de hand van dit framework (pdf, 133 kB).  
Het uiteindelijke auditrapport stuurt u met eventuele bijlagen naar: Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag