Kennisgeving problematisch speelgedrag - inschrijven Cruks door gokbedrijf


Heeft u een aanwezigheidsvergunning voor een speelhal, een vergunning online kansspelen of een vergunning speelcasino's? Dan bent u verplicht om de Kansspelautoriteit te informeren als uw maatregelen tegen verslaving onvoldoende effect hebben op een speler.

U doet dit via de kennisgeving problematisch speelgedrag. Wij kunnen dan besluiten om de speler in te schrijven in Cruks.

U grijpt in op basis van uw verslavingspreventiebeleid. In dit beleid geeft u onder meer aan:

 • hoe u speelgedrag van spelers monitort
 • hoe u problematisch speelgedrag signaleert en
 • welke maatregelen u neemt om kansspelproblemen bij spelers te stoppen

Uw aanpak legt u vast. De gegevens heeft u nodig bij de kennisgeving.

Na onderzoek kunnen wij de speler inschrijven in Cruks

Naar aanleiding van uw kennisgeving kunnen wij besluiten om de speler in te schrijven in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, ofwel Cruks. Cruks is een lijst met spelers die minimaal 6 maanden niet kunnen gokken bij Nederlandse vergunninghouders. Dit kan een belangrijke stap zijn in de hulp bij gokproblemen.

Gegevens die wij nodig hebben bij uw kennisgeving

 1. Uw interventiedossier van de speler

  Uw interventiedossier bestaat bij voorkeur uit PDF documenten. In dit dossier verzamelt u:

 • gegevens over het speelgedrag van de speler en uw analyse daarvan
 • door u genomen maatregelen om het speelgedrag te stoppen
 • reacties van de speler op die handelingen
 • overige gegevens, optioneel
  Als u overige gegevens heeft die naar uw mening tonen dat de speler te veel gokt en daardoor voor schade zorgt bij zichzelf of anderen kunt u deze bijvoegen
 1. Crukscode of persoonsgegevens van de speler

  Vanaf 1 oktober 2021 controleert u elke speler in uitsluitregister Cruks. De unieke code per speler die u van ons terugkrijgt bij die controle heet de Crukscode. Deze code heeft u nodig bij uw kennisgeving.
  Heeft u geen Crukscode van de speler? Dan hebben wij nodig: voornaam, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats van de speler.
 1. Contactgegevens van de speler

  Wij hebben de contactgegevens van de speler nodig: naam, adres, telefoon, e-mailadres.
  Wij delen uw interventiedossier en ons besluit met de speler.
  De speler kan op dat moment kiezen om zichzelf vrijwillig in te schrijven in Cruks. Ook heeft de speler het recht om zijn of haar mening, ofwel ‘zienswijze’ te geven op ons besluit.
 2. Uw eigen contactgegevens of die van uw contactpersoon

Wat u na uw kennisgeving kunt verwachten

 1. U ontvangt een automatisch afschrift van uw verzending bij het indienen van de kennisgeving
 2. De Kansspelautoriteit start een onderzoek naar de aard en effecten van het speelgedrag van de speler. Dit duurt ongeveer 6 weken, of langer als nader onderzoek nodig is
 3. Wij kunnen contact opnemen met u of uw contactpersoon voor meer informatie
 4. Wij delen uw interventiedossier en ons besluit met de speler
 5. U ontvangt bericht over het resultaat van ons onderzoek en ons besluit
 6. De speler kan bezwaar maken tegen ons besluit

Indienen kennisgeving problematisch speelgedrag