Bingo of rad van fortuin organiseren


Een bingo of ander klein kansspel op locatie, waar de spelers bij zijn, mag u organiseren in besloten kring (een bestaande groep van mensen die elkaar kennen zoals een gezin, familie, verzorgingstehuis, een bedrijf of leden van een vereniging). Bijvoorbeeld binnen een gezin, vriendenkring of verzorgingshuis. Ook een bingo of ander klein kansspel waarmee geen prijzen kunnen worden gewonnen kunt u gewoon organiseren, dat is namelijk geen kansspel.

Organiseert u uw bingo:

  • op locatie, in een zaaltje waar de spelers bij zijn
  • waarbij prijzen te winnen zijn
  • niet in besloten kring

Check dan onderstaande voorwaarden en meld uw spel bij de gemeente waar u het spel speelt.

Voorwaarden bingo, rad van fortuin - klein kansspel

  • Als organisator bent u een Nederlandse vereniging die minstens 3 jaar bestaat
  • In de statuten van uw vereniging staat een duidelijk omschreven doel en dat doel is niet het organiseren van kansspelen
  • U organiseert het kleine kansspel voor een van tevoren bekendgemaakt goed doel
  • Prijzen en premies in geld of goederen die spelers kunnen winnen, mogen niet hoger zijn dan € 400 per serie of set en in totaal is de waarde van de te winnen prijzen of premies niet meer dan € 1.550 per bijeenkomst

Kunt u aan bovenstaande voorwaarden voldoen?

  • U meldt tijdstip en locatie van het kleine kansspel minstens 14 dagen van tevoren bij de gemeente waar het spel plaatsvindt
  • De gemeente kan het kleine kansspel verbieden of eisen stellen

Veel gestelde vragen kleine kansspelen