Besluiten Wob-verzoeken

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid. Over hoe de overheid handelt, waarom en hoe een besluit is genomen.  Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Aan zelfstandige bestuursorganen, zoals de Kansspelautoriteit, kan met een Wob-verzoek om openbaarmaking van bestuurlijke aangelegenheden worden gevraagd. Beslissingen door de Kansspelautoriteit op deze verzoeken, inclusief de bijbehorende documenten, worden door de Kansspelautoriteit op haar website gepubliceerd. Besluiten op Wob-verzoeken:

27 mei 2019

Besluit van 27 mei 2019, kenmerk 13325/01.057.261, inzake een Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit berustende documenten. Dit Wob-besluit betreft openbaarmaking van een herroepen invorderingsbeschikking inzake een verbeurde dwangsom.

Wob-besluit (pdf, 1.4 MB)

Openbaar stuk bij Wob-besluit 01.057.261 (pdf, 1.5 MB)

11 april 2019

Besluit van 28 maart 2019, kenmerk 01.053.736, inzake een Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit berustende documenten. Dit Wob-besluit betreft openbaarmaking van de documenten van de Kansspelautoriteit sinds 1 april 2012 inzake het (handhavings)beleid met betrekking tot het bevorderingsverbod bij online kansspelen, de relevantie van reclame bij prioritering voor handhaving bij online kansspelen en de documenten die er op zien welke handelingen/uitingen onder het bevorderingsverbod vallen:

Wob besluit (pdf, 4.4 MB)

Bijlagen via deze link:
https://transfer.solvinity.com/index.php/s/5Y5dbeTCflnNIQ8

14 februari 2019

Besluit van 29 januari 2019, kenmerk 01.050.020 , inzake een Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit berustende documenten. Dit Wob-besluit betreft openbaarmaking van het ijkrapport c.q. keuringsrapport van de 'Sweet 16 player' en een dagrapportage die een medewerker van de Kansspelautoriteit heeft opgemaakt over een controle in een speelhal:

13071 - 01.051.317 Wob-besluit (pdf, 2.1 MB)

Bijlagen:

document a (pdf, 3.7 MB)
document b (pdf, 2.5 MB)
document c (pdf, 732 kB)
document d (pdf, 1.9 MB)
document e (pdf, 273 kB)
document f (pdf, 65 kB)

3 oktober 2018

Besluit van 18 september 2018, kenmerk 01.041.688, inzake een Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit berustende documenten. Dit Wob-besluit betreft documenten over de bijzondere trekking van de Staatsloterij na aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad van 30 januari 2015 en documenten met betrekking tot Loterijverlies B.V.:

12558 - 01.041.688 Wob-besluit (pdf, 12 MB)

Bijlagen:

document 77a (pdf, 1.4 MB)

document 77aa (pdf, 790 kB)

document 77b (pdf, 862 kB)

document 77c (pdf, 1.9 MB)

document 77d (pdf, 3.7 MB)

document 77e (pdf, 658 kB)

document 77f (pdf, 4.6 MB)

document 77g (pdf, 1.2 MB)

document 77h (pdf, 9.3 MB)

document 77i (pdf, 1.1 MB)

document 77j (pdf, 3.8 MB)

document 77k (pdf, 7.2 MB)

document 77m (pdf, 1.6 MB)

document 77n (pdf, 2.2 MB)

document 77o (pdf, 15 MB)

document 77p (pdf, 851 kB)

document 77q (pdf, 2.4 MB)

document 77r (pdf, 3.9 MB)

document 77s (pdf, 908 kB)

document 77t (pdf, 603 kB)

document 77u (pdf, 2.1 MB)

document 77v (pdf, 1.5 MB)

document 77z (pdf, 55 MB)

document 78a (pdf, 808 kB)

document 78b (pdf, 915 kB)

document 78c (pdf, 308 kB)

document 78d (pdf, 1.1 MB)

document 79a tot en met i (pdf, 7.6 MB)

document 80a (pdf, 12 MB)

document 81a tot en met k (pdf, 8.3 MB)

document 83a (pdf, 2.3 MB)

document 83b (pdf, 1.5 MB)

document 83e (pdf, 1.7 MB)

document 83f (pdf, 1.2 MB)

document 83g (pdf, 785 kB)

document 83h (pdf, 2.3 MB)

document 83i (pdf, 4.8 MB)

document 83j (pdf, 829 kB)

document 83k (pdf, 756 kB)

document 83l (pdf, 1.1 MB)

document 83m (pdf, 1.8 MB)

document 83n (pdf, 1.4 MB)

document 83o (pdf, 1.2 MB)

document 83p (pdf, 420 kB)

document 83q (pdf, 418 kB)

document 84a (pdf, 835 kB)

document 85b (pdf, 2.1 MB)

17 september 2018

Besluit van 31 augustus 2018, kenmerk 01.041.633, inzake een Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit berustende documenten. Het betreft openbaarmaking van alle documenten omtrent het 'Onderzoek naar loot boxes - Een buit of een last':

12682 - 01.041.633 Wob-besluit (pdf, 9.2 MB)

Bijlagen:

document 44a (pdf, 90 kB)

document 44aa (pdf, 234 kB)

document 44aaa (pdf, 1 MB)

document 44b (pdf, 421 kB)

document 44bb (pdf, 209 kB)

document 44bbb (pdf, 1.6 MB)

document 44c (pdf, 190 kB)

document 44cc (pdf, 1.1 MB)

document 44ccc (pdf, 555 kB)

document 44d (pdf, 186 kB)

document 44dd (pdf, 294 kB)

document 44ddd (pdf, 252 kB)

document 44e (pdf, 218 kB)

document 44ee (pdf, 1.1 MB)

document 44eee (pdf, 243 kB)

document 44f (pdf, 282 kB)

document 44ff (pdf, 363 kB)

document 44fff (pdf, 203 kB)

document 44g (pdf, 1.2 MB)

document 44gg (pdf, 480 kB)

document 44ggg (pdf, 726 kB)

document 44h (pdf, 260 kB)

document 44hh (pdf, 320 kB)

document 44hhh (pdf, 199 kB)

document 44i (pdf, 487 kB)

document 44ii (pdf, 223 kB)

document 44iii (pdf, 221 kB)

document 44j (pdf, 688 kB)

document 44jj (pdf, 321 kB)

document 44jjj (pdf, 872 kB)

document 44k (pdf, 417 kB)

document 44kk (pdf, 235 kB)

document 44kkk (pdf, 382 kB)

document 44l (pdf, 685 kB)

document 44ll (pdf, 1.3 MB)

document 44lll (pdf, 523 kB)

document 44m (pdf, 800 kB)

document 44mm (pdf, 192 kB)

document 44mmm (pdf, 450 kB)

document 44n (pdf, 599 kB)

document 44nn (pdf, 642 kB)

document 44nnn (pdf, 1.2 MB)

document 44o (pdf, 698 kB)

document 44oo (pdf, 617 kB)

document 44p (pdf, 1.3 MB)

document 44pp (pdf, 211 kB)

document 44q (pdf, 623 kB)

document 44qq (pdf, 937 kB)

document 44r (pdf, 685 kB)

document 44rr (pdf, 239 kB)

document 44s (pdf, 338 kB)

document 44ss (pdf, 547 kB)

document 44t (pdf, 275 kB)

document 44tt (pdf, 192 kB)

document 44u (pdf, 830 kB)

document 44uu (pdf, 273 kB)

document 44v (pdf, 357 kB)

document 44vv (pdf, 187 kB)

document 44w (pdf, 277 kB)

document 44ww (pdf, 182 kB)

document 44x (pdf, 182 kB)

document 44xx (pdf, 1 MB)

document 44y (pdf, 486 kB)

document 44yy (pdf, 329 kB)

document 44z (pdf, 268 kB)

document 44zz (pdf, 242 kB)

document 45c (pdf, 3 MB)

document 45e (pdf, 845 kB)

document 45f (pdf, 1.3 MB)

document 45g (pdf, 1 MB)

document 45h (pdf, 475 kB)

document 45i (pdf, 603 kB)

document 45j (pdf, 447 kB)

document 45k (pdf, 1 MB)

document 45l (pdf, 753 kB)

document 45m (pdf, 459 kB)

document 45n (pdf, 636 kB)

document 45o (pdf, 482 kB)

document 45p (pdf, 450 kB)

document 45q (pdf, 411 kB)

document 45r (pdf, 425 kB)

document 45s (pdf, 771 kB)

document 48n (pdf, 902 kB)

document 49a (pdf, 267 kB)

document 49d (pdf, 1.5 MB)

document 49e (pdf, 1.1 MB)

document 49f (pdf, 1.1 MB)

document 49g (pdf, 1.1 MB)

document 49h (pdf, 1.1 MB)

document 49i (pdf, 932 kB)

document 49j (pdf, 1.1 MB)

document 49k (pdf, 1.1 MB)

document 49l (pdf, 1.1 MB)

document 49m (pdf, 881 kB)

document 49n (pdf, 699 kB)

document 49o (pdf, 701 kB)

document 49p (pdf, 638 kB)

document 49q (pdf, 665 kB)

12 september 2018

Besluit van 28 augustus 2018, kenmerk 01.041.644, inzake een Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit berustende documenten. Het betreft het financieel verslag betrekking hebbende op de loterij van het huis aan De Kolk 12 te Oude Syl, Friesland:

12849 - 01.041.644 Wob-besluit (pdf, 924 kB)

12849 - 01.041.644 Bijlage (pdf, 1.5 MB)

7 juni 2018

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit berustende documenten betrekking hebbend op besluit 23 mei 2018, kenmerk 01.033.190, betreffende documenten die zien op overleg tussen de Kansspelautoriteit en het ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met procedures die aanhangig zijn of zijn geweest bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en waarbij de Kansspelautoriteit als partij betrokken was of is:

12489 - 01.033.190 Wob-besluit (pdf, 1.6 MB)
12489 - 01.033.190 brief van 26-04-2016 (pdf, 879 kB)
12489 - 01.033.190 e-mailberichten (pdf, 57 MB)

4 april 2018

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit berustende documenten betrekking hebbend op besluit 22 december 2017, kenmerk 01.022.265, waarmee voorschriften B.1 tot en met B.3 van de Beschikking Staatsloterij zijn geschrapt en vervangen:

12486 - 01.029.316 Wob-besluit (pdf, 3.5 MB)

Bijlagen:
12486 - 01.029.316 document 8.a. (pdf, 1.1 MB)
12486 - 01.029.316 document 8.b. (pdf, 803 kB)
12486 - 01.029.316 document 8.c. (pdf, 806 kB)
12486 - 01.029.316 document 10.a. (pdf, 327 kB)
12486 - 01.029.316 document 10.b. (pdf, 220 kB)
12486 - 01.029.316 document 12.a. (pdf, 540 kB)
12486 - 01.029.316 document 12.c. (pdf, 139 kB)
12486 - 01.029.316 document 12.d. (pdf, 205 kB)
12486 - 01.029.316 document 12.e. (pdf, 1.5 MB)
12486 - 01.029.316 document 12.f. (pdf, 851 kB)
12486 - 01.029.316 document 12.h. (pdf, 259 kB)
12486 - 01.029.316 document 12.i. (pdf, 318 kB)
12486 - 01.029.316 document 12.j. (pdf, 371 kB)
12486 - 01.029.316 document 12.k. (pdf, 552 kB)
12486 - 01.029.316 document 12.l. (pdf, 419 kB)
12486 - 01.029.316 document 12.m. (pdf, 276 kB)
12486 - 01.029.316 document 12.n. (pdf, 429 kB)
12486 - 01.029.316 document 12.o. (pdf, 530 kB)
12486 - 01.029.316 document 13.b. (pdf, 1 MB)
12486 - 01.029.316 document 13.c. (pdf, 114 kB)

28 december 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van documenten die inzicht geven in de toetsing de beoordeling door de Kansspelautoriteit.

10931 - Wob-besluit (pdf, 3.1 MB)

21 december 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit berustende documenten die verband houden met en/of aanleiding hebben gegeven tot de recente wijziging van het handhavingsbeleid:
10837 - 01.021.225 Wob-besluit OPENBAAR (pdf, 2.9 MB)

Bijlagen:
10837 - 01.021.225 document 33a (pdf, 743 kB)
10837 - 01.021.225 document 14i (pdf, 241 kB)
10837 - 01.021.225 document 14j (pdf, 911 kB)
10837 - 01.021.225 document 14k (pdf, 114 kB)
10837 - 01.021.225 document 14l (pdf, 2.4 MB)
10837 - 01.021.225 document 14m (pdf, 2.3 MB)
10837 - 01.021.225 document 14n (pdf, 1.9 MB)
10837 - 01.021.225 document 14o (pdf, 2 MB)
10837 - 01.021.225 document 14p (pdf, 86 kB)
10837 - 01.021.225 document 14s (pdf, 381 kB)
10837 - 01.021.225 document 14t
10837 - 01.021.225 document 14w (pdf, 686 kB)
10837 - 01.021.225 document 14x (pdf, 636 kB)

4 december 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit onder zich heeft sinds 1 april 2012:
10844 - 01.020.595 Wob-besluit OPENBAAR (pdf, 7.8 MB)

Bijlagen:
20171113-01.020.595 document 8a (pdf, 2 MB)
20171113-01.020.595 document 8b (pdf, 5.8 MB)
20171113-01.020.595 document 8c (pdf, 1.1 MB)
20171113-01.020.595 document 8e (pdf, 6.2 MB)
20171113-01.020.595 document 8f (pdf, 2.1 MB)
20171113-01.020.595 document 8g (pdf, 1.1 MB)
20171113-01.020.595 document 8h (pdf, 5.4 MB)
20171113-01.020.595 document 8i (pdf, 2.9 MB)
20171113-01.020.595 document 8j (pdf, 1.6 MB)
20171113-01.020.595 document 8k (pdf, 1.7 MB)
20171113-01.020.595 document 8l (pdf, 1.6 MB)
20171113-01.020.595 document 8m (pdf, 1.6 MB)
20171113-01.020.595 document 8n (pdf, 1.5 MB)
20171113-01.020.595 document 8o (pdf, 1.4 MB)
20171113-01.020.595 document 27a (pdf, 927 kB)
20171113-01.020.595 document 27b (pdf, 894 kB)
20171113-01.020.595 document 27c (pdf, 2 MB)
20171113-01.020.595 document 27d (pdf, 1.1 MB)
20171113-01.020.595 document 27e (pdf, 3.3 MB)
20171113-01.020.595 document 27f (pdf, 1.1 MB)
20171113-01.020.595 document 27g (pdf, 13 MB)
20171113-01.020.595 document 27h (pdf, 511 kB)
20171113-01.020.595 document 27i (pdf, 511 kB)
20171113-01.020.595 document 27j (pdf, 625 kB)
20171113-01.020.595 document 27k (pdf, 785 kB)
20171113-01.020.595 document 27l (pdf, 574 kB)
20171113-01.020.595 document 35a (pdf, 1.3 MB)
20171113-01.020.595 document 35b (pdf, 2.6 MB)
20171113-01.020.595 document 35c (pdf, 1.4 MB)
20171113-01.020.595 document 35d (pdf, 475 kB)
20171113-01.020.595 document 35e (pdf, 2.6 MB)
20171113-01.020.595 document 35f (pdf, 5.8 MB)
20171113-01.020.595 document 35g (pdf, 949 kB)
20171113-01.020.595 document 39a (pdf, 1.3 MB)
20171113-01.020.595 document 39b (pdf, 2.8 MB)
20171113-01.020.595 document 39c (pdf, 1 MB)
20171113-01.020.595 document 39d (pdf, 117 kB)

2 november 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van het volledige (gearchiveerde) dossier en alle andere stukken c.q. correspondentie met betrekking tot wijzigingen van binnen de Holland Casino werkzame Compliance Officer zoals aangegeven in artikel 21, sub d, van de Beschikking casinospelen 1996:
10940 Wob-besluit (pdf, 605 kB)

2 november 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van het volledige (gearchiveerde) dossier en alle andere stukken c.q. correspondentie met betrekking tot procedures en maatregelen met betrekking tot de omgang met, en de vaststelling van, incidenten zoals vermeld in artikel 20, lid 2, onder a, van de beschikking casinospelen 1996:
10924 Wob-besluit (pdf, 635 kB)

2 november 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van volledige (gearchiveerde) dossier en alle andere stukken cq correspondentie met betrekking tot alle incidenten gemeld door Holland Casino van de afgelopen 20 jaar:
10913 Wob-besluit (pdf, 587 kB)

17 augustus 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit gehanteerde onderzoeksmethoden en het rapport in het kader van een onderzoek naar een speelautomaat:
10824 - 01.014.456.Wob-besluit (pdf, 2 MB)

Bijlagen:
10824 - 01.014.456 bijlage document a. (pdf, 1.7 MB)
10824 - 01.014.456 bijlage document b. (pdf, 1 MB)
10824 - 01.014.456 bijlage document e. (pdf, 9.4 MB)
10824 - 01.014.456 bijlage document f. (pdf, 313 kB)
10824 - 01.014.456 bijlage document g. (pdf, 752 kB)
10824 - 01.014.456 bijlage document k. (pdf, 298 kB)

17 augustus 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van het onderzoek 'Invulling zorgplicht speelautomatensector moet beter' uit 2016:
10748 - 01.014.384 Wob-besluit (pdf, 2.4 MB)

Bijlagen:
10748 - 01.014.384 bijlage documenten a. (pdf, 8.7 MB)
10748 - 01.014.384 bijlage documenten b. (pdf, 1 MB)
10748 - 01.014.384 bijlage documenten c. (pdf, 4.9 MB)

18 juli 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van documenten over de Staatloterij B.V. (voorheen Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij):
20170629-01.012.481 Wob-besluit (pdf, 1 MB)

15 mei 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit over de op 1 oktober 2015 gestuurde melding aan de Bankgiro Loterij wegens misleidende reclame:
20170424-01.009.322 Wob-besluit (pdf, 819 kB)

Bijlage:
20170424-01.009.322 bijlage Wob besluit (pdf, 93 kB)

4 mei 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit opgelegde bestuurlijke boetes aan buitenlandse aanbieders en de geïnde bestuurlijke boetes:
10693 - 01.008.554 Wob-besluit (pdf, 1.3 MB)

Bijlagen:
10693 - 01.008.554 bijlage Wob-besluit (pdf, 85 kB)

8 maart 2017

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van een lijst met adressen van speelhallen in Nederland:
10559 - 01.004.208 Wob-besluit (pdf, 822 kB)

Bijlage:
10559 - 01.004.208 bijlage Wob-besluit (pdf, 2.9 MB)

24 oktober 2016

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van correspondentie tussen de Kansspelautoriteit en de BML Group Ltd vanaf 2011:
10362 - 00 080 644 Wob-besluit (pdf, 1.3 MB)

Bijlagen:
10362 - 00 080 644 bijlagen Wob-besluit (pdf, 11 MB)

30 september 2016

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van correspondentie ten aanzien van beleidsbeslissingen omtrent strafrechtelijke vervolging van aanbieders van kansspelen op afstand in de periode van 2012 tot heden:
10316 - 79178 Wob-besluit (pdf, 676 kB).

Bijlagen:
10316 - 79178 Bijlage 1 (pdf, 73 kB)
10316 - 79178 Bijlage 2 (pdf, 174 kB)
10316 - 79178 Bijlage 3 (pdf, 133 kB)
10316 - 79178 Bijlage 4 (pdf, 132 kB)
10316 - 79178 Bijlage 5 (pdf, 107 kB)
10316 - 79178 Bijlage 6 (pdf, 175 kB)
10316 - 79178 Bijlage 7 (pdf, 144 kB)
10316 - 79178 Bijlage 8 (pdf, 117 kB)

7 juli 2016

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van een brief van de Kansspelautoriteit aan een appstore waarin kansspelapps werden aangeboden:
Wob-besluit kansspelapps Openbaar (pdf, 2.1 MB)
Bijlage:
Bijlage kansspelapps Openbaar (pdf, 856 kB)

22 juni 2016

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de ontvangen klachten vanaf 2014 tot heden over Holland Casino:
10259 - 00.073.107 Wob-besluit openbaar (pdf, 1.7 MB)
Bijlagen:
10259 - 00.073.107 bijlage 1 openbaar (pdf, 4.6 MB)
10259 - 00.073.107 bijlage 2 openbaar (pdf, 2.2 MB)
10259 - 00.073.107 bijlage 3 openbaar (pdf, 529 kB)
10259 - 00.073.107 bijlage 4 openbaar (pdf, 612 kB)

26 januari 2016

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op vertalingen van documenten:
10048 - 00 063 266 Wob-verzoek openbaarmaking (pdf, 1.1 MB)

7 januari 2016

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op of afkomstig zijn van de houders van een vergunning als bedoeld in de artikelen 3, 14a, 15, 27a, van de Wet op de kansspelen 10005 - 00 061 405 Wob-besluit (pdf, 6.4 MB)

Bijlagen:
Bijlage.18.sub a-a (pdf, 776 kB)
Bijlage.18.sub e-a (pdf, 308 kB)
Bijlage.18.sub e-b (pdf, 538 kB)
Bijlage.18.sub e-e (pdf, 308 kB)
Bijlage.18 sub e-f (pdf, 1.5 MB)
Bijlage.18 sub e-h (pdf, 341 kB)
Bijlage.20-a (pdf, 566 kB)
Bijlage.20-b (pdf, 654 kB)
Bijlage.20-c (pdf, 1.3 MB)
Bijlage.20-d (pdf, 2.8 MB)
Bijlage.20-e (pdf, 1.1 MB)
Bijlage.25-a (pdf, 5.1 MB)

6 oktober 2015

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de betaalde kansspelheffing 2014, uitgesplitst naar vergunninghouder:
9657 - Besluit inzake Wob-verzoek openbaarmaking van de betaalde kansspelheffing 2014 (pdf, 72 kB)
Definitieve cijfers kansspelheffing 2014 (pdf, 45 kB)

23 september 2015

Besluit inzake Wob-verzoek inzake kosten vervoer en declaraties directie Kansspelautoriteit:
9538-00 056 514 Wob besluit inzake kosten vervoer en declaraties directie Kansspelautoriteit (pdf, 1.4 MB)

17 maart 2015

Besluit inzake Wob-verzoek handhaving kansspelaanbieders online (aanvulling):
Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (aanvulling) (pdf, 1 MB)

Bijlagen:
bijlage 1 (pdf, 297 kB)
bijlage 2 (pdf, 521 kB)
bijlage 3 (pdf, 514 kB)
bijlage 4 (pdf, 245 kB)
bijlage 5 (pdf, 244 kB)
bijlage 6 (pdf, 565 kB)
bijlage 7 (pdf, 243 kB)
bijlage 8 (pdf, 246 kB)
bijlage 9 (pdf, 243 kB)
bijlage 10 (pdf, 244 kB)
bijlage 11 (pdf, 243 kB)
bijlage 12 (pdf, 380 kB)
bijlage 13 (pdf, 206 kB)
bijlage 14 (pdf, 124 kB)
bijlage 15 (pdf, 417 kB)
bijlage 16 (pdf, 363 kB)
bijlage 17 (pdf, 358 kB)
bijlage 18 (pdf, 1 MB)
bijlage 19 (pdf, 1 MB)
bijlage 20 (pdf, 362 kB)

8 december 2014

Besluit inzake Wob-verzoek handhaving kansspelaanbieders online:
8732 - 00.041.691 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 2.8 MB)

Bijlagen:
Bijlage 1 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 772 kB)
Bijlage 2 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 816 kB)
Bijlage 3 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 821 kB)
Bijlage 4 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 327 kB)
Bijlage 5 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 335 kB)
Bijlage 6 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 742 kB)
Bijlage 7 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 749 kB)
Bijlage 8 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 721 kB)
Bijlage 9 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 1 MB)
Bijlage 10 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 346 kB)
Bijlage 11 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 275 kB)
Bijlage 12 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 358 kB)
Bijlage 13 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 276 kB)
Bijlage 14 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 242 kB)
Bijlage 15 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 296 kB)
Bijlage 16 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 267 kB)
Bijlage 17 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 239 kB)
Bijlage 18 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 392 kB)
Bijlage 19 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 456 kB)
Bijlage 20 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 167 kB)
Bijlage 21 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 170 kB)
Bijlage 22 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 303 kB)
Bijlage 23 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 82 kB)
Bijlage 24 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 318 kB)
Bijlage 25 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 304 kB)
Bijlage 26 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 450 kB)
Bijlage 27 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 101 kB)
Bijlage 28 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 215 kB)
Bijlage 29 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 138 kB)
Bijlage 30 Wob-besluit handhaving kansspelaanbieders online (pdf, 782 kB)

18 april 2014

Besluiten inzake Wob-verzoek onderzoek vergoeding tussen NPL en Novamedia en governance-structuur Stichting Doen
8264 - 00.024.904 Wob-besluit onderzoek vergoeding tussen NPL en Novamedia en governance-structuur Stichting Doen (pdf, 2.5 MB)
8263 - 00.024.903 Wob-besluit onderzoek vergoeding tussen NPL en Novamedia en governance-structuur Stichting Doen (pdf, 2.6 MB)

Bijlagen:
Bijlage 1 a. (pdf, 185 kB)
Bijlage 2 i. (pdf, 776 kB)
Bijlage 3 m. (pdf, 275 kB)
Bijlage 4 t. (pdf, 423 kB)
Bijlage 5 x. (pdf, 449 kB)
Bijlage 6 y. (pdf, 148 kB)
Bijlage 7 cc. (pdf, 34 kB)
Bijlage 8 ii. (pdf, 21 kB)
Bijlage 9 jj. (pdf, 348 kB)
Bijlage 10 ll. (pdf, 305 kB)
Bijlage 11 pp. (pdf, 45 kB)
Bijlage 12 qq. (pdf, 1.1 MB)
Bijlage 13 vv. (pdf, 3.5 MB)
Bijlage 14 zz. (pdf, 336 kB)
Bijlage 15 aaa. (pdf, 707 kB)
Bijlage 16 bbb. (pdf, 430 kB)
Bijlage 17 ccc. (pdf, 112 kB)
Bijlage 18 eee. (pdf, 701 kB)
Bijlage 19 fff. (pdf, 127 kB)
Bijlage 20 kkk. (pdf, 353 kB)

21 november 2014

Besluit inzake Wob-verzoek aan de Kansspelautoriteit over ‘e-commerce'
Besluit: 8663 - 00 040 807 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 3.9 MB)

Bijlagen:
Bijlage 1 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 170 kB)
Bijlage 2 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 163 kB)
Bijlage 3 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 167 kB)
Bijlage 4 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 166 kB)
Bijlage 5 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 348 kB)
Bijlage 6 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 671 kB)
Bijlage 7 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 257 kB)
Bijlage 8 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 114 kB)
Bijlage 9 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 677 kB)
Bijlage 10 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 1 MB)
Bijlage 11 Wob-besluit e-commerce van 21 november 2014 (pdf, 1.1 MB)

17 november 2014:

Besluit inzake Wob-verzoek aan de Kansspelautoriteit over ‘e-commerce'
Besluit: 8632 - 00 040 559 Wob-besluit e-commerce (pdf, 4.8 MB)

Bijlagen:
Bijlage 1 Wob-besluit e-commerce (pdf, 304 kB)
Bijlage 2 Wob-besluit e-commerce (pdf, 318 kB)
Bijlage 3 Wob-besluit e-commerce (pdf, 219 kB)
Bijlage 4 Wob-besluit e-commerce (pdf, 343 kB)
Bijlage 5 Wob-besluit e-commerce (pdf, 160 kB)
Bijlage 6 Wob-besluit e-commerce (pdf, 112 kB)
Bijlage 7 Wob-besluit e-commerce (pdf, 117 kB)
Bijlage 8 Wob-besluit e-commerce (pdf, 182 kB)
Bijlage 9 Wob-besluit e-commerce (pdf, 185 kB)
Bijlage 10 Wob-besluit e-commerce (pdf, 298 kB)
Bijlage 11 Wob-besluit e-commerce (pdf, 1 MB)
Bijlage 12 Wob-besluit e-commerce (pdf, 620 kB)
Bijlage 13 Wob-besluit e-commerce (pdf, 1 MB)
Bijlage 14 Wob-besluit e-commerce (pdf, 1.1 MB)
Bijlage 15 Wob-besluit e-commerce (pdf, 179 kB)
Bijlage 16 Wob-besluit e-commerce (pdf, 171 kB)
Bijlage 17 Wob-besluit e-commerce (pdf, 169 kB)
Bijlage 18 Wob-besluit e-commerce (pdf, 174 kB)
Bijlage 19 Wob-besluit e-commerce (pdf, 177 kB)
Bijlage 20 Wob-besluit e-commerce (pdf, 310 kB)
Bijlage 21 Wob-besluit e-commerce (pdf, 702 kB)
Bijlage 22 Wob-besluit e-commerce (pdf, 133 kB)
Bijlage 23 Wob-besluit e-commerce (pdf, 705 kB)
Bijlage 24 Wob-besluit e-commerce (pdf, 120 kB)
Bijlage 25 Wob-besluit e-commerce (pdf, 655 kB)
Bijlage 26 Wob-besluit e-commerce (pdf, 753 kB)
Bijlage 27 Wob-besluit e-commerce (pdf, 718 kB)
Bijlage 28 Wob-besluit e-commerce (pdf, 699 kB)

2 september 2014:

Besluit inzake Wob-verzoek aan de Kansspelautoriteit over de Optieclub.nl
Besluit:
8495 - 00 032 969 Wob-besluit Optieclub nl (pdf, 481 kB)

Bijlagen:
Bijlage 1 Wob-besluit Optieclub nl (pdf, 26 kB)
Bijlage 2 Wob-besluit Optieclub nl (pdf, 36 kB)
Bijlage 3 Wob-besluit Optieclub nl (pdf, 24 kB)
Bijlage 4 Wob-besluit Optieclub nl (pdf, 49 kB)
Bijlage 5 Wob-besluit Optieclub nl (pdf, 68 kB)
Bijlage 6 Wob-besluit Optieclub nl (pdf, 94 kB)
Bijlage 7 Wob-besluit Optieclub nl (pdf, 104 kB)
Bijlage 8 Wob-besluit Optieclub nl (pdf, 46 kB)

21 februari 2014:

Besluit inzake Wob-verzoek aan de Kansspelautoriteit over binaire opties:
Besluit:
8146 - 00.022.352 Wob-besluit binaire opties (pdf, 105 kB)

13 januari 2014 en 14 februari 2014

Besluit inzake Wob-verzoek convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving
8053 - 00.019.784 - Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 438 kB)

Bijlagen:
Bijlage 1 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 72 kB)
Bijlage 2 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 439 kB)
Bijlage 3 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 76 kB)
Bijlage 4 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 1.2 MB)
Bijlage 5 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 186 kB)
Bijlage 6 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 2.4 MB)
Bijlage 7 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 119 kB)
Bijlage 8 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 183 kB)
Bijlage 9 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 177 kB)
Bijlage 10 Wob-besluit convenanten en afspraken met derden m.b.t. handhaving (pdf, 199 kB)

Besluit aanvullend besluit van 14 februari 2014:
8053 - 00.022.172.aanvullend besluit van 14 februari 2014 (pdf, 587 kB)

Bijlagen:
Bijlage 1 aanvullend Wob-besluit van 14 februari 2014 (pdf, 863 kB)
Bijlage 2 aanvullend Wob-besluit van 14 februari 2014 (pdf, 188 kB)
Bijlage 3 aanvullend Wob-belsuit van 14 februari 2014 (pdf, 157 kB)

6 januari 2014:

Besluit inzake Wob-verzoek aan de Kansspelautoriteit m.b.t. Nationale Goede Doelen Loterijen:
Besluit:
7996 - 00 19 674 Wob-besluit Nationale Goede Doelen Loterijen (pdf, 142 kB)

Bijlagen:
Overzicht bijlagen Wob-besluit Nationale Goede Doelen Loterijen (pdf, 71 kB)
Bijlage 1 Wob-besluit Nationale Goede Doelen Loterijen (pdf, 1.4 MB)
Bijlage 2 Wob-besluit Nationale Goede Doelen Loterijen (pdf, 1.8 MB)
Bijlage 3 Wob-besluit Nationale Goede Doelen Loterijen (pdf, 2.6 MB)

6 januari 2014:

Besluit inzake Wob-verzoek aan de Kansspelautoriteit m.b.t. de Lotto:
Besluit:
7996 - 00 19 673 Besluit openbare versie (pdf, 121 kB)

Bijlagen:
Overzicht bijlagen Wob-besluit Lotto (pdf, 53 kB)
Bijlage 1 Wob-besluit Lotto (pdf, 1.6 MB)
Bijlage 2 Wob-besluit Lotto (pdf, 2.3 MB)

13 november 2013:

Besluit inzake Wob-verzoek vergunningenbeleid Kansspelautoriteit en afdrachten vergunninghouders
Besluit:
7995 - 00.017.429 Wob-besluit op verzoeken over vergunningenbeleid en afdrachten (pdf, 500 kB)

Bijlage:
Bijlage Wob-besluit op verzoeken over vergunningenbeleid en afdrachten (pdf, 355 kB)

6 november 2013:

Besluit inzake Wob-verzoek handhavingsbeleid Kansspelautoriteit
Besluit:
7973 - 00.017.279 Wob-besluit handhavingsbeleid Ksa (pdf, 270 kB)

Bijlage:
Bijlage Wob-besluit handhavingsbeleid Ksa (pdf, 203 kB)

1 oktober 2013:

Besluit inzake Wob-verzoek Betfair uitspraak
Besluit: 00.016.389 Wob-besluit Betfair uitspraak (pdf, 396 kB)

Bijlagen:
Bijlage 1 Wob-besluit Betfair uitspraak (pdf, 53 kB)
Bijlage 2 Wob-besluit Betfair uitspraak (pdf, 46 kB)
Bijlage 3 Wob-besluit Betfair uitspraak (pdf, 99 kB)
Bijlage 4 Wob-besluit Betfair uitspraak (pdf, 49 kB)
Bijlage 5 Wob-besluit Betfair uitspraak (pdf, 43 kB)
Bijlage 6 Wob-besluit Betfair uitspraak (pdf, 180 kB)

1 oktober 2013:

Besluit inzake Wob-verzoek besteding kansspelheffing
Besluit:
00.016.399 Wob-besluit besteding kansspelheffing (pdf, 198 kB)

Bijlagen:
Bijlage 1 Wob-besluit besteding kansspelheffing (pdf, 1.1 MB)
Bijlage 2 Wob-besluit besteding kansspelheffing (pdf, 603 kB)

13 september 2013:

Besluit inzake Wob-verzoek commentaar wetsvoorstel Kansspelen op afstand
Besluit:
7999 - 00.015.964 Wob-besluit commentaar wetsvoorstel (pdf, 115 kB)

Bijlage:
Bijlage Wob-besluit commentaar wetsvoorstel (pdf, 953 kB)