Matchfixing en Sports Betting Intelligence Unit

Matchfixing en Sports Betting Intelligence Unit (SBIU)

Om de manipulatie van sportweddenschappen tegen te gaan heeft de Ksa de taak om toezicht te houden op aanbieders die sportweddenschappen aanbieden. In 2023 waren er dertien aanbieders van online sportweddenschappen.

Aanbieders die online sportweddenschappen aanbieden dienen de Ksa te informeren over de feiten of omstandigheden die duiden op een verhoogd risico van manipulatie van een wedstrijd en over de getroffen maatregelen.

Ksa_Matchfixing_Alt

De Ksa geeft uitvoering aan dit toezicht door te controleren of deze aanbieders voldoende maatregelen treffen om matchfixing binnen hun wedaanbod te voorkomen. Aan de hand van onderzoeken naar de integriteit van het aanbod, de analyse van de risico’s op manipulatie en de eventuele getroffen mitigerende maatregelen door de aanbieders, wordt gecontroleerd of de matchfixingrisico’s voldoende worden gesignaleerd en gemitigeerd. In 2023 heeft de Ksa een viertal onderzoeken gedaan naar de integriteit van het spelaanbod. Deze onderzoeken gingen over de vraag of bepaald aanbod plaats had mogen vinden en de kwaliteit van de analyses van de matchfixingrisico’s. In de gevallen dat de Ksa het handelen van aanbieders onvoldoende achtte, werden zij gewaarschuwd en hebben ze aangegeven te stoppen met het aanbod.

Een tweede taak van de Ksa is het registreren van signalen van (mogelijke) matchfixing binnen de Sports Betting Intelligence Unit (SBIU). Aanbieders die online sportweddenschappen aanbieden dienen de Ksa te informeren over de feiten of omstandigheden die duiden op een verhoogd risico van manipulatie van een wedstrijd en over de getroffen maatregelen. In 2023 zijn zes signalen ontvangen. Hiervan gingen 3 signalen over een ongebruikelijk wedpatroon van een speler, 1 signaal ging over het inzetten op eigen wedstrijden of competitie van spelers, 1 signaal betrof het aanbieden van mogelijk risicovolle wedstrijden en 1 signaal, ten slotte, ging over het aanbieden van verboden wedopties bij wedstrijden.

De derde taak van de Ksa betreft het samenwerken met derden in het tegengaan van manipulatie van sportwedstrijden. Van deze partijen ontvangt de Ksa geregeld externe signalen die betrekking kunnen hebben op de Nederlandse kansspelmarkt. Deze signalen kunnen onder andere gaan over mogelijke matchfixing bij wedstrijden, risicovol aanbod in andere landen en illegaal georganiseerde wedstrijden.

Marktbreed onderzoek Matchfixing

Ksa_Voetbalwedstrijd_AltIn het afgelopen jaar heeft de Ksa een marktbreed onderzoek uitgevoerd naar mogelijke matchfixingrisico's bij online sportweddenschappen. Naar aanleiding van signalen over weddenschappen op sportwedstrijden met amateurteams, vooral de TOTO KNVB Beker, concludeerde de Ksa dat aanbieders verschillende benaderingen hanteren bij het naleven van verplichtingen ter voorkoming van matchfixing. De identificatie en analyse van wedstrijden vertonen aanzienlijke variatie, waarbij sommige aanbieders analyses slechts beperkten tot een zin. Ook bleek dat niet alle aanbieders voldoende maatregelen treffen bij een verhoogd risico op manipulatie; de redenen hiervoor waren niet altijd duidelijk.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten heeft de Ksa een brief met ‘guidance’ opgesteld voor de huidige aanbieders van online sportweddenschappen. Deze brief geeft toelichting op de manier waarop aanbieders de identificatie en analyse moeten invullen, met als doel het verminderen van het risico op matchfixing.