In de zomer van 2022 startte de Ksa een breed onderzoek naar de manier waarop online aanbieders in Nederland omgaan met de zorgplicht rondom het speelgedrag van hun spelers. De wet- en regelgeving schrijft niet specifiek voor hoe aanbieders de zorgplicht moeten inrichten en uitvoeren. Daarom wilde de Ksa weten hoe aanbieders van online kansspelen er in de praktijk mee omgaan. Dit onderzoek werd in de zomer van 2023 afgerond en in september gepubliceerd (zie hieronder).

Ksa_Beschermen consumentDe belangrijkste uitkomst: te veel online aanbieders kunnen sneller en beter ingrijpen dan zij doen bij mateloos spelen of een mogelijke gokverslaving.

In het onderzoek hebben we ook gekeken naar de aandacht die aanbieders moeten besteden aan jongvolwassen spelers (18 tot en met 23). Wat daarbij opviel is dat jongvolwassenen door hun lagere inzetten niet altijd opvallen binnen de analyses van het speelgedrag. Daardoor worden zij mogelijk niet op tijd als probleemspeler opgemerkt.

Vervolgstappen

Op basis van het onderzoek en de daaruit volgende conclusies en bevindingen heeft de Ksa diverse vervolgstappen gezet. Zo zijn meerdere onderzoeken naar overtredingen gedaan. Daarnaast is het eigen beleid aangescherpt. Ook adviseert de Ksa het Ministerie van JenV over aanpassingen van wet- en regelgeving die zij nodig acht. Dit zal onder andere meegenomen worden met de input van de Ksa bij de evaluatie van de Wet Kansspelen op Afstand (KOA) die voor 2024 gepland staat.