Bescherming van spelers, en dan vooral kwetsbare groepen zoals jongvolwassenen, is en blijft onze grootste prioriteit in de dynamische wereld van kansspelen. Die bescherming is nodig, want er zijn zorgen over de financiële, maatschappelijke en gezondheidsrisico’s bij spelers die mateloos gokken. Dus hebben we ook in 2023 stappen ondernomen om een veilige en verantwoorde speelomgeving te bevorderen en spelers te beschermen tegen de risico's van gokverslaving en onverantwoord spelgedrag.

Onderstaande pagina's belichten de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse kansspelmarkt van 2023, waarbij de bescherming van de speler centraal staat:

  • In Ontwikkeling van de markt  wordt ingegaan op de groei van het brutospelresultaat, de spelerspopulatie en de impact van online kansspelen op de landgebonden markt.
  • Op de pagina Gewijzigde reclameregels wordt ingegaan op de wijzigingen die op 1 juli 2023 van kracht werden. Hierbij wordt besproken hoe deze regels kwetsbare groepen, zoals jongvolwassenen, beter beschermen tegen de verleidingen van het deelnemen aan (online) kansspelen.
  • Onderzoek zorgplicht behandelt het onderzoek naar de zorgplicht van (vergunde) online aanbieders. Hierbij wordt besproken hoe aanbieders beter kunnen ingrijpen bij onmatig spel of gokverslaving, met speciale aandacht voor jongvolwassen spelers.
  • Op de pagina Aanpassing beleidsregels verantwoord spelen wordt ingegaan op de vraag hoe de Kansspelautoriteit wijzigingen aanbrengt in de beleidsregels naar aanleiding van het onderzoek naar de zorgplicht en de gewijzigde reclameregels. Hierbij wordt ingegaan op voorgestelde wijzigingen, zoals ‘(near) real time’ monitoring, netto stortingslimieten en het blokkeren van accounts.
  • Tot slot gaan we op  Update Cruksregister.nl in op de verbeteringen van de Cruks-website en de pilot Cruks die is uitgevoerd om de naamsbekendheid van het uitsluitingsregister te vergroten. Deze verbeteringen zijn doorgevoerd omdat Cruks een belangrijk instrument is om spelers te beschermen tegen gokverslaving.