Op 1 juli 2023 is het verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen in werking getreden. Met het verbod worden kwetsbare groepen, waaronder jongvolwassenen, beter beschermd tegen het risico op verslaving. Wervings- en reclameactiviteiten mogen geen minderjarigen, jongvolwassenen en andere kwetsbare groepen bereiken. Dit betekent dat reclame op TV en radio en in kranten en tijdschriften per 1 juli 2023 verboden is. Ook niet toegestaan zijn reclame op openbare plaatsen, zoals billboards en abri’s, en in voor het publiek toegankelijke gebouwen, zoals speelcasino’s, speelhallen, bioscopen en cafés. Wat onder strikte voorwaarden wel mag is adverteren via onder andere internet, direct mailing, ‘on-demand’ TV, sociale media of in de online spelomgeving.

Toezicht

De Ksa houdt toezicht op de naleving van de nieuwe regels en heeft aanbieders vooraf geïnformeerd over de nieuwe regelgeving. Sinds het verbod van kracht is, houden we actief in de gaten hoe de aanbieders de nieuwe reclameregels en verplichtingen in de praktijk toepassen. De Ksa is in gesprek met het Ministerie van JenV over de constateringen die zij heeft gedaan na de eerste zes maanden van het verbod.

Wervings- en reclameactiviteiten mogen geen minderjarigen, jongvolwassenen en andere kwetsbare groepen bereiken. Dit betekent dat reclame op TV en radio en in kranten en tijdschriften per 1 juli 2023 verboden is.

Ksa_Bewaken_Alt

Overtredingen

De Ksa ontving in de eerste week van juli 2023 meerdere meldingen over reclame-uitingen, zoals billboards en abri’s, die zichtbaar waren op openbare plaatsen. De betreffende aanbieders zijn aangeschreven. Hierna zijn de overtredingen direct beëindigd. De reclame-uitingen zijn daarna niet meer waargenomen.

Meerdere aanbieders overtraden het verbod op ongerichte reclame bij sponsoruitingen. Hoewel sportsponsoring en sponsoring van televisie- en radioprogramma’s nog is toegestaan, zitten daar strenge regels aan vast. Zo mag de sponsoruiting niet meer zijn dan een neutrale uiting waaraan de aanbieder te herkennen is, bijvoorbeeld via een bedrijfslogo of merknaam. De geconstateerde overtredingen zijn na waarschuwingen van de Ksa direct gestaakt.