Aanpassing Beleidsregels verantwoord spelen

In 2023 heeft de Ksa een start gemaakt met het aanpassen van de Beleidsregels verantwoord spelen. Deze worden gewijzigd naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek zorgplicht. Ook is de aanpassing noodzakelijk omdat per 30 juni 2022 de regels voor het gebruik van rolmodellen zijn aangescherpt en per 1 juli 2023 het verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen in werking is getreden.

Concept-beleidsregels in consultatie

toezicht_AltNaar aanleiding van het onderzoek zorgplicht wordt voorgesteld dat online aanbieders  ‘(near) real time’ moeten monitoren en binnen een uur moeten ingrijpen indien noodzakelijk. Een tweede belangrijke voorgestelde wijziging is dat er een netto stortingslimiet per kalendermaand komt van  700 euro voor spelers ouder dan 23 jaar en van 300 euro voor spelers van 18 tot en met 23 jaar. Als een speler over deze grens heen gaat, moeten aanbieders verdere stortingen blokkeren totdat onderzocht is of de speler het zich financieel kan veroorloven om extra stortingen te doen.

Ten aanzien van de nieuwe reclameregels wordt in de conceptversie van de beleidsregels onder andere nadere invulling gegeven aan het richten van reclame op kwetsbare spelers en de voorwaarden voor het gebruik van rolmodellen.

De Ksa heeft vanaf december 2023 een eerste concept geconsulteerd bij een aantal stakeholders. Na afronding van de consultatie is het streven om de aangepaste beleidsregels voor 1 mei 2024 te publiceren in de Staatscourant. De voornemens zijn dus nog onder voorbehoud bij de publicatie van dit jaarverslag.