Ksa_Toezicht op de markt_altIn 2023 is de legale online gokmarkt gegroeid. Het brutospelresultaat (BSR; inzet minus uitgekeerde prijzen) en het aantal spelersaccounts zijn toegenomen. De online kansspelmarkt is tussen 2022 en 2023 met 29% gegroeid, maar deze groei nam in de loop van 2023 af.

De marktscan van oktober 2023 toont de impact van de online kansspelmarkt op de fysieke markt: online groeit en zorgt voor een mogelijke afname bij sommige fysieke kansspelen. Het totale BSR voor legale kansspelen, zowel online als fysiek, bedroeg 3,4 miljard euro in 2022. Dat is een stijging ten opzichte van 2021, toen het BSR nog 2,0 miljard euro was. Deze groei is grotendeels toe te schrijven aan het wegvallen van de coronamaatregelen en de marktopening voor online kansspelen.