Eerste volledige jaar online kansspelen toont impact op landgebonden markt


Gepubliceerd op 19 oktober 2023

De opening van de online kansspelmarkt heeft impact gehad op de landgebonden markt. Dit blijkt uit de Marktscan kansspelen 2023 die de Kansspelautoriteit (Ksa) uitbrengt over het jaar 2022. De jaarlijkse marktscan gaat traditioneel over de staat van de landgebonden kansspelmarkt. Deze keer is ook de vergelijking gemaakt met de online kansspelmarkt, die in 2022 voor het eerst het gehele jaar open was. Uit deze vergelijking blijkt dat er bij casinospelen een duidelijke verschuiving heeft plaatsgevonden van fysiek naar online.

Het totale brutospelresultaat (BSR, inleg minus uitgekeerde prijzen) voor legale kansspelen bedroeg in 2022 €3,4 miljard, ten opzichte van een BSR van €2 miljard in 2021. Een deel van deze groei komt door de toename van online kansspelen, maar ook door toename van landgebonden aanbod ten opzichte van het jaar ervoor. Fysieke casino’s, speelhallen en horeca waren in 2021 door de coronapandemie een aantal maanden gesloten.

Markt per sector

Uit de marktscan blijkt dat de online kansspelmarkt (31% van het totale BSR) kleiner is dan de landgebonden kansspelmarkt (69%). Casinospelen maakten in 2022 het grootste onderdeel van de totale markt uit (56%). Het BSR van de loterijen is iets gegroeid. De sector sportweddenschappen is gegroeid van 4% in 2021 naar bijna 10% in 2022 (waarvan 8% online).

Impact opening online markt

In deze marktscan is voor het eerst een vergelijking gemaakt tussen online en landgebonden kansspelaanbod. Daar is met name op het gebied van casinospelen iets veranderd. Ten opzichte van 2019, het laatste jaar zonder sluitingen in verband met de coronapandemie, is het BSR van casinospelen (zowel landgebonden als online) gestegen van €1,5 miljard naar €1,9 miljard. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de legalisering van online casinospelen, want het BSR van landgebonden casinospelen (tafelspellen, kansspelautomaten en horeca-automaten) is ten opzichte van 2019 met 30% gedaald. Er heeft zich in deze sector dus een verschuiving naar online voorgedaan. Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat het ook zo kan zijn dat de landgebonden markt nog niet terug is op het niveau van voor corona en zich nog verder kan herstellen.

Nederlandse spelers

Ten opzichte van andere Europeanen geven Nederlanders gemiddeld 14% minder uit aan kansspelen. In de meeste Europese landen wordt meer geld uitgegeven aan landgebonden kansspelen dan aan online; dit is ook in Nederland het geval. In 2022 gaven volwassen Nederlanders gemiddeld €258 uit aan kansspelen bij vergunde aanbieders. In 2021 was dat €158, waarbij rekening gehouden moet worden met de sluiting van fysieke casino’s, speelhallen en horeca ten tijde van corona, want in 2019 was dit €221. Dit bedrag valt ook hoger uit omdat uitgaven van spelers die voor 1 oktober 2021 illegaal online speelden niet mee werden geteld, maar nu wel meetellen als ze bij legale aanbieders spelen.

Marktscan kansspelen 2023

In de marktscan beschrijft de Ksa de stand van zaken en actuele ontwikkelingen in verschillende kansspelsectoren. De Ksa baseert zich hiervoor op openbare bronnen zoals jaarverslagen van de verschillende aanbieders en richt zich daarom op het voorgaande jaar. Het doel van de marktscan is inzicht te verschaffen in de kansspelmarkt en de benodigde kennis te vergaren om goed toezicht te kunnen houden. De volgende sectoren worden in de scan meegenomen: loterijen, sportweddenschappen, casinospelen en kansspelautomaten. Daarbij is dit keer voor het eerst gekeken naar zowel online als landgebonden aanbod.