Voorwoord René Jansen

In zijn laatste voorwoord als voorzitter van de Kansspelautoriteit blikt René Jansen terug op 2023, de ontwikkelingen in de markt en op de groei die de Ksa de afgelopen vijfeneenhalf jaar onder zijn voorzitterschap heeft doorgemaakt.

2023, bescherming van de speler

Bescherming van spelers, en dan vooral kwetsbare groepen zoals jongvolwassenen, is en blijft onze grootste prioriteit.  Ook in 2023 hebben we stappen ondernomen om een veilige en verantwoorde speelomgeving te bevorderen en spelers te beschermen.

Wettelijke taken en doelstellingen in 2023

De Ksa heeft 3 doelstellingen en 7 wettelijke taken. Ook in 2023 hebben we ons hard ingezet om deze wettelijke taken goed uit te voeren en onze doelstellingen te realiseren.

Ontwikkelingen in de organisatie

In 2023 is de Kansspelautoriteit flink gegroeid. Hierdoor waren we in staat onze inspanningen te intensiveren en effectief toezicht te garanderen.

Verleende vergunningen in 2023

53

Exploitatievergunningen

37

Incidentele loterijvergunningen

4

Online vergunningen