Publicaties over de beleidsregel


Een overzicht van de meest recente publicaties door de Ksa over de Beleidsregel verantwoord spelen.

Vandaag publiceert de Ksa de aangepaste Beleidsregel verantwoord spelen. De Ksa zet hiermee een grote stap richting het realiseren van een veiliger online kansspelmarkt. De belangrijkste aanpassingen en verduidelijkingen zijn de verplichting tot ‘real time monitoring’ en het instellen van een financiële stortingsgrens. Lees het volledige nieuwsbericht.

Vandaag kondigt de Ksa de twee definitieve data aan waarop voor aanbieders de Beleidsregel verantwoord spelen in werking treedt. Het grootste deel van de beleidsregel treedt direct in werking op 3 juni 2024. De tweede inwerkingtredingsdatum is 1 oktober 2024. Lees het volledige nieuwsbericht.

In december 2023 vroeg de Ksa aan belanghebbenden bij de kansspelsector om te reageren op de voorgenomen wijzigingen van de Beleidsregel verantwoord spelen. Het streven was om de gewijzigde beleidsregel begin mei 2024 te publiceren in de Staatscourant. De Ksa heeft besloten de publicatiedatum uit te stellen naar maandag 3 juni 2024. Lees het volledige nieuwsbericht.

De Ksa heeft haar vernieuwde Beleidsregel verantwoord spelen ter consultatie voorgelegd aan verschillende belanghebbenden. In de nieuwe beleidsregel is onder meer extra invulling gegeven aan de zorgplicht en wordt aandacht besteed aan de gewijzigde reclameregels. Lees het volledige nieuwsbericht.

Vergunninghouders van online kansspelen zouden sneller en beter kunnen ingrijpen bij onmatig spel of een mogelijke gokverslaving. Dat gebeurt bij te veel aanbieders nu onvoldoende. Dit concludeert de Ksa na een uitgebreid onderzoek naar de invulling van de zorgplicht bij 10 aanbieders van online kansspelen op de Nederlandse markt. Op basis van de resultaten gaat de Ksa aan de slag met aanscherping van het eigen beleid en aanbevelingen voor aanpassing van de wet- en regelgeving door het ministerie van Justitie & Veiligheid. Lees het volledige nieuwsbericht.

In 2022 is de Ksa een onderzoek gestart naar de manier waarop aanbieders van online kansspelen de zorgplicht rondom gokverslaving in de praktijk brengen. De eerste bevindingen zijn interessant en geven aanleiding voor nieuwe, verdiepende vragen over hoe de zorgplicht er in de praktijk uitziet. Daarom is besloten het onderzoek uit te breiden. Hierdoor loopt het onderzoek door tot in het tweede kwartaal van 2023. Lees het volledige nieuwsbericht.