Kansspelautoriteit start consultatie vernieuwde Beleidsregels verantwoord spelen


Gepubliceerd op 21 december 2023

Dit bericht is sinds publicatie in december '23 aangepast. Een update van de berichtgeving is onderaan het bericht te vinden.

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft haar vernieuwde Beleidsregels verantwoord spelen ter consultatie voorgelegd aan verschillende belanghebbenden. In de nieuwe beleidsregels is onder meer extra invulling gegeven aan de zorgplicht en wordt aandacht besteed aan de gewijzigde reclameregels.

In september publiceerde de Ksa een rapportage over een onderzoek onder tien aanbieders naar de invulling van de zorgplicht en de uitvoering daarvan. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat aanbieders de zorgplicht niet altijd op de juiste manier vormgeven, bijvoorbeeld omdat ze niet tijdig ingrijpen bij onmatig spel of een mogelijke verslaving. Bij de publicatie van dat onderzoek kondigde de Ksa aan de Beleidsregels verantwoord spelen aan te passen om onder meer een aantal open normen in de wetgeving verder te verduidelijken, zodat aanbieders hun zorgplicht beter gaan vervullen. Deze aangepaste beleidsregels zijn nu opgesteld en worden voorgelegd aan diverse stakeholders, zoals verslavingsdeskundigen en aanbieders. Zij worden met deze consultatie gevraagd een reactie te geven op de uitvoerbaarheid van de beleidsregels.

In de nieuwe beleidsregels is onder meer opgenomen dat aanbieders een signaal van onmatig gokken binnen een uur moeten kunnen onderkennen. Dat sluit aan bij de constatering uit het onderzoek dat veel aanbieders niet ‘real time’ monitoren en signalen soms te laat opmerken, waardoor spelers bijvoorbeeld in korte tijd grote verliezen kunnen lijden. Wanneer een speler in een kalendermaand netto meer dan €700 stort (€300 voor jongvolwassenen van 18-24 jaar), moet de aanbieder contact opnemen met de betrokken speler en om een bewijs van inkomsten vragen voordat de speler meer mag storten. Alleen met het geld dat op dat moment al op het account staat kan dan nog gespeeld worden.

Daarnaast wordt in de nieuwe beleidsregels aandacht besteed aan het in werking getreden verbod op het inzetten van rolmodellen en het verbod op ongerichte reclame. Zo wordt er meer invulling gegeven aan reclame gericht op kwetsbare groepen, zoals minderjarigen en jongvolwassenen en het gebruik van rolmodellen voor reclameactiviteiten.

Update: de Ksa heeft besloten alle geconsulteerde partijen meer tijd te geven om een reactie in te dienen. De deadline is daarom met drie weken uitgesteld naar 21 februari 2024. Publicatie in de Staatscourant zal naar verwachting op 1 mei plaatsvinden.