Kansspelautoriteit publiceert in juni de aangepaste Beleidsregels verantwoord spelen


Gepubliceerd op 17 april 2024

In december 2023 vroeg de Kansspelautoriteit (Ksa) aan belanghebbenden bij de kansspelsector (aanbieders, verslavingszorg, ervaringsdeskundigen) om te reageren op de voorgenomen wijzigingen van de Beleidsregels verantwoord spelen. Deze regels betreffen onder meer een aanscherping van de zorgplicht van online aanbieders voor hun spelers. Het streven was om de gewijzigde beleidsregels begin mei 2024 te publiceren in de Staatscourant. Vanwege het verlengen van de reactietermijn voor iedereen die een inbreng wilde leveren en de grote hoeveelheid reacties, heeft de Ksa besloten de publicatiedatum uit te stellen naar maandag 3 juni 2024.

Aangepaste publicatiedatum

Na publicatie van de voorgenomen wijzigingen besloot de Ksa op nadrukkelijk verzoek om alle geconsulteerde partijen meer tijd te geven om een reactie in te dienen. De ingezonden reacties zijn vervolgens zorgvuldig afgewogen. Dit heeft meer tijd in beslag genomen dan voorzien; daarom is de publicatiedatum verschoven.

Inwerkingtreding

Op maandag 3 juni 2024 zal het merendeel van de gewijzigde Beleidsregels direct in werking treden. Voor nieuwe bepalingen die forse IT-aanpassingen bij online aanbieders vereisen, wordt een uitzondering gemaakt. De Ksa is zich ervan bewust dat voor deze bepalingen meer voorbereidingstijd nodig is voor de aanbieders. De datum waarop deze bepalingen wel in werking treden maakt de Ksa op korte termijn bekend.