Onderzoek zorgplicht aanbieders online kansspelen: Stand van zaken


Gepubliceerd op 6 maart 2023

In 2022 is de Kansspelautoriteit (Ksa) een onderzoek gestart naar de manier waarop aanbieders van online kansspelen de zorgplicht rondom gokverslaving in de praktijk brengen. De eerste bevindingen zijn interessant en geven aanleiding voor nieuwe, verdiepende vragen over hoe de zorgplicht er in de praktijk uitziet. Daarom is besloten het onderzoek uit te breiden. Hierdoor loopt het onderzoek door tot in het tweede kwartaal van 2023.

De Ksa heeft bij een aantal aanbieders van online kansspelen informatie opgevraagd en de aangeleverde informatie uitgebreid bestudeerd. Een belangrijke eerste bevinding is dat de aanbieders hun zorgplicht op zeer verschillende manieren vorm hebben gegeven. Daarnaast blijkt uit de aangeleverde informatie nog onvoldoende hoe het proces rondom de zorgplicht bij de aanbieders precies verloopt. Deze bevindingen hebben ertoe geleid dat de Ksa om extra informatie heeft gevraagd en op korte termijn met de aanbieders in gesprek zal gaan. Dit betekent wel dat het onderzoek langer zal duren dan eerder de verwachting was.

Het onderzoek is mede opgestart na diverse ontvangen signalen over spelers die in korte tijd grote bedragen verloren. Dat was aanleiding om nader te onderzoeken hoe beleid, processen en daadwerkelijke uitvoering van de zorgplicht zijn ingevuld en ingericht. De eerste bevindingen zijn heel divers. Enkele voorbeelden:

  • Er zijn grote verschillen in de wijze waarop omgegaan wordt met verloren bedragen, gemiddeld verlies, speelduur en aantal weddenschappen.
  • Een klein deel van de spelers is verantwoordelijk voor een groot deel van de verliezen, speelduur en het aantal weddenschappen.
  • Indien interventies gedaan worden, lijken er grote verschillen te zijn in hoe en wanneer ze gedaan worden en wie ertoe opdracht geeft.
  • Jongvolwassenen worden specifiek gemonitord in de zorgplicht maar een eenduidige aanpak ontbreekt.

Zodra het onderzoek is afgerond, volgt een eindrapportage.

Zie ook: https://kansspelautoriteit.nl/over-ons/publicaties/overige-publicaties/reactie-kansspelautoriteit-onderzoek/


Meer weten

Lees ook de meest recente blog van René Jansen: Zorgplicht