Ksa: definitieve data inwerkingtreding wijziging Beleidsregels verantwoord spelen


Gepubliceerd op 29 april 2024

Begin deze maand maakte de Kansspelautoriteit (Ksa) bekend dat de nieuwe Beleidsregels verantwoord spelen in juni gepubliceerd worden. Vandaag kondigt de Ksa daaropvolgend de twee definitieve data aan waarop voor aanbieders de Beleidsregels in werking treden. Het grootste deel van de beleidsregels treedt direct in werking op 3 juni 2024. De tweede inwerkingtredingsdatum is 1 oktober 2024.

Definitieve data voor de inwerkingtreding

Het grootste deel van de beleidsregels treedt per direct in werking: de aangepaste beleidsregels worden op maandag 3 juni 2024 gepubliceerd in de Staatscourant.

Voor artikel 3.1.12, vierde, vijfde, zesde en zevende lid, en artikel 3.1.13, tweede lid, van de consultatieversie van de Beleidsregels verantwoord spelen maakt de Ksa een uitzondering. Het gaat hierbij om het analyseren en registreren van het speelgedrag en om interventies in het speelgedrag. Deze treden op 1 oktober 2024 in werking. Mogelijk veranderen de artikelen nog enigszins naar aanleiding van de consultatiereacties. Hiermee geeft de Ksa de aanbieders de tijd om eventueel benodigde wijzigingen door te voeren op het gebied van ICT, beleid en personeel.