Kansspelautoriteit publiceert aangepaste Beleidsregel verantwoord spelen


Gepubliceerd op 3 juni 2024

Vandaag publiceert de Kansspelautoriteit (Ksa) de aangepaste Beleidsregel verantwoord spelen. De Ksa zet hiermee een grote stap richting het realiseren van een veiliger online kansspelmarkt. De belangrijkste aanpassingen en verduidelijkingen zijn de verplichting tot ‘real time monitoring’ en het instellen van een financiële stortingsgrens. Dit vloeit voort uit Ksa-onderzoek onder aanbieders naar de invulling en uitvoering van de zorgplicht. Ook zijn er wijzigingen in de reclameregels, naar aanleiding van de recent gewijzigde wetgeving op dat vlak (2022-2023). De aangepaste beleidsregel treedt, op enkele artikelen na, per direct in werking.

Aanleiding en consultatie

De Ksa publiceerde in september 2023 een onderzoeksrapport over de invulling van de zorgplicht en de uitvoering daarvan bij 10 online aanbieders. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat aanbieders de zorgplicht niet altijd op de juiste manier vormgeven, bijvoorbeeld omdat ze niet tijdig ingrijpen bij onmatig spel of een mogelijke verslaving.

De Ksa maakte op basis van de uitkomsten van het onderzoek en de onlangs gewijzigde reclameregels (‘Besluit Orka’ en het rolmodellenverbod) een aangepast concept Beleidsregel verantwoord spelen. Om de uitvoerbaarheid hiervan te toetsen volgde een consultatie bij belanghebbenden uit de kansspelsector (aanbieders, brancheorganisaties  en verslavingsdeskundigen). De Ksa heeft de 33 uitgebreide reacties zorgvuldig doorgenomen. Deze waren vooral gericht op het onderwerp verslavingspreventie.

Belangrijke stappen voor een veiliger markt

Met de invoering van een financiële stortingsgrens is een grote stap gezet richting het realiseren van een veiliger markt. Bij het storten van €300 (jongvolwassenen van 18 tot 24 jaar) of €700 (vanaf 24 jaar) of meer moet de aanbieder nagaan of de speler zich het gokken kan veroorloven voor deze nog meer mag storten. Mocht dat niet het geval (b)lijken, dan moet de aanbieder verdere stortingen voor die kalendermaand blokkeren.

Een andere belangrijke stap zet de Ksa door strenger te zijn op het ‘real time’ monitoren van het gokgedrag. De aanbieder van het online kansspel moet binnen uiterlijk één uur een signaal of redelijk vermoeden van onmatige deelname of kansspelverslaving detecteren,  analyseren en daarop ingrijpen. Deze eis geldt 24/7. Voor het naleven van de zorgplicht moet de aanbieder dus dag en nacht alert zijn.

Publicatie en inwerkingtreding

Vandaag publiceert de Ksa de aangepaste Beleidsregel verantwoord spelen in de Staatscourant. De beleidsregel treedt per direct in werking. Een aantal artikelen rond onder andere de financiële stortingsgrens en de bijbehorende vergewisplicht is daarvan uitgezonderd en treedt later in werking, vanwege de benodigde IT-aanpassingen, werving van nieuwe medewerkers en de noodzakelijke voorbereidingstijd hiervoor. Deze artikelen treden in werking op 1 oktober 2024.