Bestrijding illegaal kansspelaanbod


21 juli 2022

Sinds de legalisering van online kansspelen gaat het in het publieke debat veel over de zorgplicht die legale online aanbieders hebben voor hun spelers. Dat komt mogelijk óók door mijzelf: ik riep een paar keer publiekelijk de sector en individuele bedrijven op hun zorgplicht uiterst serieus te nemen, als reactie op signalen dat niet alle aanbieders hier even ‘ijverig’ en effectief in zijn.

Maar een strikte uitvoering van de zorgplicht is zeker niet de enige factor bij het creëren van een veilige omgeving voor spelers – dé doelstelling van de Wet Kansspelen op afstand (Koa). Een minstens zo belangrijke variabele is de aanpak van het resterende illegale online aanbod. Ik realiseer me dat dit de laatste tijd een wat minder zichtbare activiteit is geweest van de Ksa. Onze inspecteurs hebben echter bepaald niet op hun handen gezeten.

Al voor de opening van de legale online markt op 1 oktober 2021 zetten wij de eerste, maar grote, stap in de bestrijding van illegaliteit. In september maakten we ons nieuwe handhavings- en boetebeleid bekend. De boetes werden fors verhoogd en vanaf 1 oktober wordt (onder meer) het aantal spelers bij illegale aanbieders betrokken in de afweging welke illegale aanbieders het eerst worden aangepakt. Het nieuwe beleid is mede geformuleerd ter bescherming van legale aanbieders. Die deden immers veel moeite om een vergunning te bemachtigen. Het resultaat was dat veel illegale aanbieders er uit eigen beweging voor zorgden dat hun aanbod vanuit Nederland onbereikbaar werd. De grond werd ze blijkbaar te heet onder de voeten; zie ook wat ik hierover in een speech in april zei bij het Annual Gaming Industry Event.

Is hiermee het illegale online aanbod helemaal verdwenen? Nee, helaas. We monitoren voortdurend het webverkeer en sociale media op illegale online aanbieders en trekken signalen na. Sinds oktober vorig jaar onderzochten we ongeveer 200 websites. Onder de dreiging van een last onder dwangsom gaan veel illegale aanbieders op zwart. Dat is niet zichtbaar voor de buitenwereld, maar het is wel snel en effectief. We mogen deze illegale aanbieders echter niet met naam en toenaam bekend maken.

Wat we altijd al deden in de bestrijding van illegaliteit is het opsporen van zogenoemde affiliates die reclame maken voor illegale kansspelen. Net als het aanbieden van illegale kansspelen, is het maken van reclame daarvoor verboden. Daarbovenop sporen wij betaaldienstverleners al langer aan illegale aanbieders niet te faciliteren. In reactie hierop zijn reguliere betaalmiddelen al veel minder beschikbaar bij illegale aanbieders. In het nieuwe handhavingsbeleid wordt bij een constatering van facilitering van illegale kansspelaanbieders eerst gewaarschuwd. Helpt dat niet, dan volgt een bindende aanwijzing deze dienstverlening te staken. Dit laatste is een nieuwe bevoegdheid van de Ksa sinds de Wet Koa van kracht werd.

Helaas werkt het niet zo dat we volhardende illegale aanbieders van de ene op de andere dag uit de lucht kunnen schieten. Recent publiceerden we bijvoorbeeld de last onder dwangsom die we oplegden aan Gammix Limited, een last die op kan lopen tot bijna 4,5 miljoen euro. Voordat zo’n besluit wordt gepubliceerd, is een langdurig juridisch traject afgelegd. Terecht natuurlijk, want de belangen zijn groot en vereisen zorgvuldigheid. Onze inspecteurs overhandigden inmiddels meerdere rapporten aan onze juristen voor het zetten van vervolgstappen. Ook op dit vlak is er dus sprake van ‘onderhanden werk’.

Ik hoop met dit blog het evenwicht een beetje hersteld te hebben in de beeldvorming over de legalisering van de online kansspelmarkt. Voor een veilige omgeving voor mensen die online willen gokken zijn twee zaken van het grootste belang: een verantwoordelijke omgang met spelers door legale aanbieders én een strenge aanpak van illegale aanbieders. De Ksa maakt zich voor beide sterk.

René Jansen