Bestuur & organisatie

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit is eindverantwoordelijk voor alle besluiten. De bestuursleden worden door de minister voor Rechtsbescherming, Justitie en Veiligheid, benoemd en ontslagen, maar zijn onafhankelijk in hun besluitvorming. De Kansspelautoriteit is opgericht in 2012.

Raad van bestuur

René Jansen

Portret René Jansen

De voorzitter van de Kansspelautoriteit is René Jansen. Hij was eerder lid van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit. Nog eerder vervulde hij meerdere bestuursfuncties bij de voormalige Nederlandse Mededingingsautoriteit. Ook werkte hij bij de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken & Werkgelegenheid. René Jansen studeerde sociologie aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast volgde hij de opleiding Senior Managers in Government aan Harvard University. Sinds 15 juni 2021 is René Jansen voorzitter van Gaming Regulators European Forum (GREF), de Europese organisatie van kansspeltoezichthouders.

Taakgebieden:

 • Strategie
 • Internationale zaken
 • Juridische zaken
 • Toezicht
 • Public affairs

René Jansen schrijft elke maand een blog over een actueel onderwerp in de kansspelwereld.

Bernadette van Buchem

Bernadette0022

De vicevoorzitter van de Kansspelautoriteit is Bernadette van Buchem. Zij was eerder directeur Consumenten bij de Autoriteit Consument en Markt. Daarvoor vervulde zij verschillende functies via ABD Interim. Van 1985 tot 2005 was Bernadette van Buchem werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken. Daar was ze onder meer adjunct secretaris-generaal en directeur Interne Zaken. Bernadette van Buchem studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds maart 2021 is Van Buchem ook secretaris bij de Stichting Leergeld Den Haag.

Taakgebieden:

 • Handhaving
 • Consumentenbescherming
 • Bedrijfsvoering
 • Voorbereiding inwerkingtreding Wet kansspelen op afstand

Adviescommissie bezwaarschriften

De Kansspelautoriteit kent een Adviescommissie bezwaarschriften. Deze adviescommissie heeft een onafhankelijke voorzitter. Dit is mevrouw mr. J.M.E. Feije. Zij is op 19 januari 2021 door de raad van bestuur herbenoemd voor een periode van 3 jaar (pdf, 29 kB).

Adviesraad

Ronald Prins

Ronald Prins

De Kansspelautoriteit kent sinds 2014 een adviesraad. Deze raad geeft de Kansspelautoriteit gevraagd en ongevraagd advies.

Voorzitter is Ronald Prins . Tot 3 juni 2020 was Prins lid van de toetsingscommissie voor de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Eerder was hij directeur en medeoprichter van beveiligingsbedrijf Fox-IT.

Overige leden van de adviesraad zijn

 • Theo Schuyt, hoogleraar filantropische studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam
 • Han Moraal, lid namens Nederland van Eurojust
 • Dike van de Mheen,  directeur Tranzo, wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University
 • Guda van Noort, hoogleraar Persuasion & New Media Technologies, Universiteit van Amsterdam

Interne organisatie

Organogram nieuw

Uitleg organogram

Aan het hoofd van de Kansspelautoriteit staat de raad van bestuur.

De Kansspelautoriteit bestaat uit zes afdelingen:

 • Bedrijfsvoering
 • Juridische zaken & Ontwikkeling
 • Toezicht & Consument
 • Toezicht & Aanbieder
 • Handhaving
 • Communicatie, Internationale zaken en bestuursondersteuning