Bestuur & organisatie


De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit is eindverantwoordelijk voor alle besluiten. De bestuursleden worden door de Minister voor Rechtsbescherming benoemd en ontslagen, maar zijn onafhankelijk in hun besluitvorming. De Kansspelautoriteit is opgericht in 2012.

Raad van bestuur

René Jansen

René JansenDe voorzitter van de Kansspelautoriteit is René Jansen. Hij was eerder lid van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit. Nog eerder vervulde hij meerdere bestuursfuncties bij de voormalige Nederlandse Mededingingsautoriteit. Ook werkte hij bij de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken & Werkgelegenheid. René Jansen studeerde sociologie aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast volgde hij de opleiding Senior Managers in Government aan Harvard University. Sinds 15 juni 2021 is René Jansen voorzitter van Gaming Regulators European Forum (GREF), de Europese organisatie van kansspeltoezichthouders.

Taakgebieden:

 • Communicatie & Strategie
 • Juridische Zaken & Vergunningen
 • Analyse & Onderzoek

René Jansen schrijft elke maand een blog over een actueel onderwerp in de kansspelwereld.

Bernadette van Buchem

Bernadette van Buchem

De vicevoorzitter van de Kansspelautoriteit is Bernadette van Buchem. Zij was eerder directeur Consumenten bij de Autoriteit Consument en Markt. Daarvoor vervulde zij verschillende functies via ABD Interim. Van 1985 tot 2005 was Bernadette van Buchem werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken. Daar was ze onder meer adjunct secretaris-generaal en directeur Interne Zaken. Bernadette van Buchem studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds maart 2021 is Van Buchem ook secretaris bij de Stichting Leergeld Den Haag.

Taakgebieden:

 • Handhaving
 • Toezicht
 • Bedrijfsvoering
 • Informatisering & Automatisering

Adviescommissie bezwaarschriften

De Kansspelautoriteit kent een Adviescommissie bezwaarschriften. Deze adviescommissie heeft twee nieuwe onafhankelijke voorzitters. Dit zijn Adriane Koppe en Monique van Oers. Op 26 mei 2023 zijn Adriane Koppe (pdf, 163 kB) en Monique van Oers (pdf, 167 kB) door de Raad van Bestuur benoemd voor een periode van drie jaar. Op 1 mei 2024 is het Besluit Adviescommissie bezwaarschriften Kansspelautoriteit gepubliceerd in de Staatscourant.

Adviesraad

De Kansspelautoriteit kent sinds 2014 een Adviesraad. Deze raad geeft de Kansspelautoriteit gevraagd en ongevraagd advies.

Voorzitter is Anita Vegter. Zij is senior-rechter bij de Rechtbank van Amsterdam. Daarvoor was zij directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving bij het ministerie van JenV, bestuurslid van toezichthouder ACM, senior-rechter en plaatsvervangend president van de Rechtbank Amsterdam.

Overige leden van de Adviesraad zijn

 • Haiko van der Voort, associate professor aan de faculteit voor 'Technology, Policy and Management' aan de TU Delft en directeur van het master programma 'Engineering & Policy Analysis'
 • Guda van Noort, hoogleraar Persuasion & New Media Technologies, Universiteit van Amsterdam
 • Marloes Kleinjan, programmahoofd Jeugd bij kennisinstituut Trimbos en hoogleraar Youth Mental Health Promotion aan de Universiteit Utrecht

Expertpool onvrijwillige uitschrijving kansspelen

De raad van bestuur kan zich bij verzoeken tot onvrijwillige inschrijving kansspelen in het Centraal register uitsluiting kansspelen (Cruks) laten adviseren door een expertpool. De externe deskundigen zijn benoemd bij bestuursbesluit door de raad van bestuur en zijn onafhankelijk in hun advisering. De externe deskundigen in de expertpool zijn Bas Brons (agoog, ervaringsdeskundige, zelfstandig therapeut, counselor en coach), Mieke Hoste (klinisch psycholoog, diensthoofd psychologen in Algemeen Ziekenhuis Oostende) en Marcel Marijnissen (Verslavingsarts, onder meer verbonden aan artsenfederatie KNMG en Triora Verslavingszorg).

Interne organisatie

Organogram Ksa per 1-4-2022

Uitleg organogram

Aan het hoofd van de Kansspelautoriteit staat de raad van bestuur.

De Kansspelautoriteit bestaat uit zeven afdelingen:

 • Toezicht
 • Handhaving
 • Juridische Zaken & Vergunningen
 • Analyse & Onderzoek
 • Informatisering & Automatisering
 • Communicatie & Strategie
 • Bedrijfsvoering