Bestuur, organisatie & samenwerking


Raad van bestuur & interne organisatie

Wij zijn een zelfstandig bestuursorgaan, opgericht in 2012. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor alle besluiten. De minister benoemt en ontslaat bestuursleden, maar zij zijn onafhankelijk in hun besluitvorming.

Openbaarmakingsbeleid

Als toezichthouder op de markt voor de kansspelen nemen wij besluiten. Als er een maatschappelijk belang is, publiceren wij onze besluiten.

Bevoegdheden

Wij hebben als toezichthouder op de markt voor de kansspelen bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten tot onze beschikking.

Toezicht op de Wwft & matchfixing

Sinds 1 januari 2016 zijn wij aangewezen als toezichthouder op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft.

Samenwerking nationaal

In Nederland werken wij met verschillende organisaties samen. Onder meer voor beter onderzoek, om kansspelverslaving te voorkomen en voor het verbeteren van toezicht en handhaving.

Samenwerking internationaal

Wij zijn actief in het Gambling Regulatory European Forum, en wereldwijd in het International Association of Gaming Regulators. Met collega-toezichthouders hebben wij samenwerkingsovereenkomsten.