Bevoegdheden


De Kansspelautoriteit heeft als toezichthouder op de markt voor de kansspelen bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten tot haar beschikking.

Bindende aanwijzing

De raad van bestuur kan een bindende aanwijzing geven om naleving van de regelgeving af te dwingen. Met een bindende aanwijzing geeft de raad van bestuur een termijn om maatregelen te nemen.

Openbare waarschuwing

Indien de raad van bestuur spelers snel en effectief wil informeren over mogelijk schadeveroorzakend kansspelaanbod dan kan hij een openbare waarschuwing publiceren.

Bestuurlijke boete

Dit is een boete die zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie of een rechter kan worden opgelegd (artikel 35a van de Wet op de kansspelen). Afhankelijk van de omzet van de overtreder, bedraagt de boete maximaal 870.000 euro, of 10% van de jaaromzet van de overtreder.

Last onder bestuursdwang

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit kan bij een overtreding een last onder bestuursdwang opleggen. Dit is een maatregel die gericht is op het beëindigen van een overtreding. Doet de overtreder dit niet, dan kan de Kansspelautoriteit de overtreding (laten) beëindigen op kosten van de overtreder.

De last onder dwangsom

Bij een overtreding kan de raad van bestuur een last onder dwangsom opleggen. Dan wordt een termijn gegeven waarbinnen een einde moet zijn gemaakt aan de overtreding. Doet de overtreder dit niet, dan moet hij de opgelegde dwangsom betalen. Wij kunnen ook een last onder dwangsom opleggen om herhaling van de overtreding te voorkomen.

Openbaar Ministerie

In geval van recidive of als er sprake is van samenloop met andere misdrijven, kan de Kansspelautoriteit een beroep doen op het Openbaar Ministerie om het strafrecht in te zetten. Hiertoe sloten wij een convenant af met het OM (zie ook Samenwerking).