Samenwerking nationaal


In Nederland werken wij met verschillende organisaties samen. Onder meer voor beter onderzoek, om kansspelverslaving te voorkomen en voor het verbeteren van toezicht en handhaving.

Onderzoekspartners

Wij hebben sinds 2016 een samenwerkingsverband met 4 onderzoekspartners. Hiermee halen wij wetenschappelijke kennis in huis. De partners ondersteunen medewerkers op het gebied van verslavingspreventie, regulering, toezicht en bestrijding van criminaliteit en illegaliteit.
De 4 onderzoekspartners zijn:

 • Verslavingsdeskundige dr. Gert-Jan Meerkerk, docent orthopedagogiek Universiteit Utrecht en zelfstandig onderzoeker
 • Econoom dr. Joost Poort, universitair hoofddocent en codirecteur bij het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam
 • Criminoloog prof. dr. Karin van Wingerde, hoogleraar corporate crime & governance, Erasmus University Rotterdam
 • Jurist prof. mr. dr. Johan Wolswinkel, hoogleraar bestuursrecht, markt en data bij Tilburg University.

Het Verslavingspreventiefonds

In 2021 is de Wet op de kansspelen (Wok) gewijzigd. Daarbij zijn de aanbieders van risicovolle kansspelen (speelcasino’s, kansspelautomaten en online kansspelen) verplicht om bij te dragen aan het Verslavingspreventiefonds.

Het fonds mag alleen gebruikt worden voor:

 • de anonieme behandeling van kansspelverslaving;
 • het bevorderen van het voorkomen en het beperken van kansspelverslaving;
 • het geven van voorlichting en informatie over kansspelverslaving;
 • en onderzoek naar kansspelverslaving.

De bijdrage aan het fonds loopt via een geoormerkt deel van de kansspelheffing. Het geld wordt geïnd door de Kansspelautoriteit (Ksa) en staat ook op de begroting van de Ksa. De Ksa is verantwoordelijk voor de wettige en doelmatige uitvoering en voor bijvoorbeeld een eventuele aanbesteding.

De activiteiten die betaald worden uit het fonds worden gekozen in overleg tussen de Ksa, het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). JenV is verantwoordelijk voor de preventie van kansspelverslaving en VWS is verantwoordelijk voor verslavingszorg.

Sinds september 2023 worden vier verschillende activiteiten gefinancierd uit het fonds:

 1. De anonieme behandeling van kansspelverslaving. Voor dit doel sluit het fonds aan bij de bestaande subsidieregeling ‘anonieme e-mental health’. Deze regeling wordt uitgevoerd door Zorginstituut Nederland.
 2. Een meerjarig onderzoeksprogramma naar het voorkomen en beperken van kansspelverslaving. Dit programma wordt uitgevoerd door ZonMw.
 3. Het Loket Kansspel. Human Assistance Network for Daily Support (HANDS 24x7) verzorgt een loket voor spelers en hun omgeving dat 24/7 bereikbaar is via telefoon, chat en Whatsapp. Het is een centraal steunpunt op het gebied van gokproblemen waar hulp en begeleiding wordt aangeboden. Ook kan het Loket doorverwijzen naar hulp en begeleiding in de buurt.
 4. Een drietal pilotprojecten voor voorlichting over de risico’s van kansspelen:
 • een update van de e-learning vroegsignalering van verslavingsproblematiek;
 • een gids op geldfit.nl waarin mensen worden geïnformeerd over risico’s van deelname aan kansspelen en waar ze terecht kunnen voor hulp bij zorgen over geld;
 • en het aanreiken van hulpmaterialen aan scholen, voor signalering van en begeleiding bij risicovol of problematisch gokgedrag onder jongvolwassenen.

Samenwerking voor toezicht en handhaving

De Ksa werkt in Nederland samen met andere toezichthouders, de Belastingdienst, de politie, het Openbaar Ministerie, ministeries, gemeenten, het Commissariaat voor de media en betaaldienstverleners.

Met een aantal organisaties sloot de Kansspelautoriteit een samenwerkingsovereenkomst.

Relatiestatuut J&V

In het relatiestatuut met het ministerie van Justitie en Veiligheid leggen wij werkafspraken vast over de samenwerking. Het relatiestatuut gaat uit van de bestaande wettelijke kaders, zoals de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en formele opdrachtverleningen.