Anita Vegter nieuwe voorzitter Adviesraad Kansspelautoriteit


Gepubliceerd op 31 maart 2023

Met ingang van maart 2023 is Anita Vegter benoemd tot voorzitter van de Adviesraad van de Kansspelautoriteit. De raad van bestuur bekrachtigde in februari haar benoeming als opvolger van Ronald Prins. Anita Vegter is senior-rechter bij de Rechtbank van Amsterdam. Daarvoor was zij directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving bij het ministerie van JenV, bestuurslid van toezichthouder ACM, senior-rechter en plaatsvervangend president van de Rechtbank Amsterdam. De Ksa kent sinds 2014 een Adviesraad. Die komt meestal vier keer per jaar bijeen en adviseert gevraagd en ongevraagd.

Eveneens in maart is Haiko van der Voort benoemd tot lid van de Raad. Haiko van der Voort is verbonden aan de TU Delft als Associate Professor aan de Faculteit voor ‘Technology, Policy and Management’ en Directeur van het Master Programma ‘Engineering & Policy Analysis’. Hij is bestuurskundige met een specialisatie op het gebied van toezicht, big data, AI en ‘data science’.

De overige leden van de Adviesraad zijn Marloes Kleinjan, programmahoofd Jeugd bij kennisinstituut Trimbos en hoogleraar ‘Youth Mental Health Promotion’ aan de Universiteit Utrecht (tijdelijk waargenomen door Ninette van Hasselt van Trimbos Instituut) en Guda van Noort, hoogleraar ‘Persuasion & New Media Technologies’, Universiteit van Amsterdam.

Afscheid nemen Theo Schuyt, hoogleraar filantropische studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Han Moraal, Algemeen Voorzitter van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), in verband met het verstrijken van hun benoemingstermijn.

René Jansen, voorzitter van de Ksa:

Wij zijn erg blij met deze vernieuwing en we prijzen ons zeer gelukkig met een Adviesraad waarin kennis over zoveel domeinen binnen de context van onze taken aanwezig is. Aan onze scheidende leden spreek ik graag mijn dank uit voor hun waardevolle bijdragen.