Ksa: nieuwe aanpak illegale online kansspelaanbieders


Gepubliceerd op 21 september 2021

Nu het vanaf 1 oktober 2021 mogelijk is om bij legale aanbieders via internet deel te nemen aan kansspelen, wijzigt de Kansspelautoriteit (Ksa) haar prioriteitstelling en boetebeleid ten aanzien van illegale aanbieders. Een samenhangend pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat spelers vanaf 1 oktober kiezen voor legaal online aanbod. Bij legale aanbieders kunnen deelnemers aan kansspelen in een veilige omgeving spelen, waarin sprake is van een betrouwbaar spel en voldoende aandacht voor kansspelverslaving.

De aanleiding voor het gewijzigde prioriterings- en boetebeleid is de Wet Kansspelen op afstand (Koa). Die legaliseert en reguleert online kansspelen. Vanaf 1 oktober is het mogelijk via internet legaal kansspelen aan te bieden als de Kansspelautoriteit daar een vergunning voor heeft verleend.

Nieuwe situatie

René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit, zegt: ‘Hiermee ontstaat een nieuwe situatie. Eind september wordt bekend welke bedrijven erin geslaagd zijn een vergunning te bemachtigen. Aan een vergunning zijn strenge voorwaarden verbonden. Legale aanbieders staan onder toezicht van de Kansspelautoriteit. De bedoeling van de wet is spelers te “kanaliseren” van illegale naar legale aanbieders.’

Hogere boetes

Een belangrijke verandering in het beleid is dat de boete voor het illegaal aanbieden van online kansspelen, fors wordt verhoogd. Die hogere boetes gelden voor zaken die in nader onderzoek worden genomen vanaf 1 oktober.

Als de omzet van een illegale aanbieder hoger is dan 15 miljoen euro, wordt de boete gerelateerd aan de omzet en bedraagt 4 procent daarvan.

Als de omzet van het bedrijf niet bekend is, schat de Kansspelautoriteit de hoogte. Is de omzet van het bedrijf in kwestie lager dan 15 miljoen euro, dan bedraagt de basisboete 600.000 euro. In beide gevallen kan de boete hoger worden als er sprake is van bepaalde verzwarende omstandigheden. Dat is bijvoorbeeld het geval als het illegale aanbod zich richt op minderjarigen, of als er geen informatie wordt gegeven over verslavingspreventie.

Bestuursvoorzitter René Jansen: ‘Het moet lonen om een vergunning aan te vragen en legaal in plaats van illegaal aan te bieden. Dat betekent ook dat het financieel echt pijn moet doen als er illegaal wordt aangeboden.’

Stellen van prioriteiten

Een andere verandering is dat de criteria om een aanbieder met voorrang te onderzoeken, veranderen. De Kansspelautoriteit kan altijd besluiten om een handhavingsonderzoek naar een illegale aanbieder te starten. Dit illegale aanbod kan echter niet in één keer worden bestreden. Bij het stellen van prioriteiten betrekt de Kansspelautoriteit onder andere het aantal Nederlandse spelers bij een illegale aanbieder. Hoe meer spelers onbeschermd spelen bij illegale aanbieders, des te meer prioriteit de Kansspelautoriteit aan die illegale aanbieders geeft.

Publieke doelstellingen

Naast het aantal Nederlandse spelers bij een illegale aanbieder, wegen ook de publieke doelstellingen van de Kansspelautoriteit mee bij de prioritering van de aanpak van illegale aanbieders. Dat zijn consumentenbescherming, voorkomen van kansspelverslaving en bestrijding van illegaliteit en criminaliteit.

Verder is de Kansspelautoriteit scherp op specifiek aanbod dat Nederlandse spelers weg zou kunnen trekken van legale naar illegale aanbieders. De Nederlandse wet beperkt het aanbod aan kansspelen; illegale aanbieders zouden bijvoorbeeld door een ruimer aanbod dan toegestaan is in Nederland kunnen proberen spelers bij legale aanbieders weg te trekken.

Nieuwe handhavingsstrategie

De Wet Koa is voor de Kansspelautoriteit ook aanleiding om een nieuwe handhavingsstrategie te hanteren. Niet alleen de aanbieders en reclamemakers zelf worden aangepakt. Dit geldt ook voor andere partijen die hierbij bevorderend optreden, zoals betaaldienstverleners.

Verder worden andere toezichthouders in binnen- en buitenland, bijvoorbeeld die op de financiële markt, geïnformeerd over illegale activiteiten door bedrijven die onder hun toezicht staan. Internationaal wordt de samenwerking geïntensiveerd. Eind september maakt de Kansspelautoriteit bekend welke aanbieders een vergunning krijgen. Spelers kunnen hun tegoeden weghalen bij illegale online aanbieders en vanaf 1 oktober overstappen naar legale online aanbieders.

De nieuwe manier van prioriteren van illegaal aanbod gaat per 1 november 2021 in.

Extra instrumenten

De Kansspelautoriteit heeft diverse middelen tot haar beschikking om naleving van wet- en regelgeving af te dwingen. Er waren (onder meer) al de mogelijkheden lasten onder dwangsom en boetes op te leggen. De Wet Koa heeft daar instrumenten aan toegevoegd, zoals het kunnen geven van een bindende aanwijzing en een openbare waarschuwing.