Onze aanpak illegale online kansspelen


Ons doel is dat in 2025 ten minste 8 van de 10 spelers die nu bij een illegaal spel spelen, zijn overgestapt naar een spel met vergunning.

Ons doel is dat in 2025 ten minste 8 van de 10 spelers die nu bij een illegaal spel spelen, zijn overgestapt naar een spel met vergunning. Dit willen wij bereiken binnen 3 jaar nadat wij vergunningen geven voor online gokken in Nederland.

Wij selecteerden 25 kansspelwebsites die nader onder de loep worden genomen. Als het mogelijk is vanuit Nederland op die websites deel te nemen aan een kansspel, volgen sancties.

Lees Ksa selecteert 25 illegale kansspelwebsites voor nader onderzoek

De markt voor legale online kansspelen in Nederland is geopend. 10 bedrijven kregen een vergunning om via internet kansspelen aan te bieden. Wij controleren of het bedrijf zich houdt aan alle regels.

Lees Markt legale online kansspelen open

Per 1 oktober 2021 richt de Kansspelautoriteit zich niet langer alleen op illegale gokbedrijven maar op de gehele keten die betrokken is bij het organiseren van illegaal online aanbod.

De Wet Koa geeft ons nieuwe bevoegdheden, zoals het opleggen van een bindende aanwijzing. Hiermee kunnen wij ook bevorderaars, zoals betaaldienstverleners en andere partijen die essentiële diensten verlenen voor het illegale online aanbod, effectiever stoppen. Dat is nodig als het illegale gokbedrijf zich niet aan de regels houdt.

Een illegaal gokbedrijf sommeren wij met lasten onder dwangsom om te stoppen met illegaal aanbieden. Als dat niet past, bijvoorbeeld als er sprake is van terugval, kan de Kansspelautoriteit besluiten om een boete op te leggen.

Wij treden op tegen het bevorderen van illegale kansspelen door het maken van reclame met het opleggen van lasten onder dwangsom. In sommige gevallen kan de Kansspelautoriteit naast, of in plaats van een last onder dwangsom, ook besluiten om de overtreder een boete op te leggen. Bijvoorbeeld bij terugval of in andere gevallen waarin een last niet passend is.

Wij bepalen de prioriteit van een onderzoek over een mogelijke overtreding aan de hand van 4 vragen. Dit zijn:

  1. Hoeveel Nederlandse spelers maken gebruik van het illegale aanbod?
  2. Hoe schadelijk is het illegale aanbod voor de publieke doelen van de Kansspelautoriteit?
  3. Is er sprake van illegaal aanbod of andere omstandigheden die spelers kunnen wegtrekken van de legale markt?
  4. In welke mate richt het illegale aanbod zich op de Nederlandse speler?

Lees Nieuwe aanpak illegale online kansspelaanbieders

De Kansspelautoriteit start een nieuwe ronde tegen websites die reclame maken voor illegale online gokspelen.

Lees Ksa start nieuwe actie tegen illegale reclame

Vanaf 1 april 2021 kunnen eigenaren van online gokspelen een vergunning aanvragen. Daarmee is het legaliseren van online gokken in Nederland gestart.

Lees 28 aanvragen Koa-vergunning

Eigenaren van gokspellen die niet zichtbaar de leeftijd van spelers checken riskeren een boete. Ook wegen wij het negatief mee als deze eigenaren een vergunning willen aanvragen.

Lees Leeftijdsverificatie extra criterium bij aanpak illegale online kansspelen

De Kansspelautoriteit zorgt dat op 23 websites geen reclame meer wordt gemaakt voor online kansspelen.

Lees Ksa maakt einde aan reclame voor online kansspelen op 23 sites

De Kansspelautoriteit scherpt criteria voor aanpak online kansspelen aan: aanbieders die zich op de Nederlandse speler richten riskeren een boete

Prioriteringscriteria

a. Kansspelaanbod via website met .nl-extensie of (in)directe doorgeleiding vanaf websites met een .nl extensie

b. Kansspelaanbod via een website (mede) in de Nederlandse taal

c. Illegaal online kansspelaanbod waarvoor reclame wordt gemaakt via radio, televisie of in geprinte media gericht op de Nederlandse markt

d. Gebruik van domeinnamen met daarin typische aan Nederland refererende begrippen in combinatie met kansspelaanduidingen - zoals ‘klompenbingo’, ‘gezelligheidspoker’ of ‘rood-wit-blauw-casino’

e. Kenmerken waaruit gerichtheid op Nederland is af te leiden - zoals plaatjes op de website van typisch Nederlandse elementen als klompen of molens, bonussen die aan te merken zijn als typisch Nederlands zoals stroopwafels

f. Het gebruik van betaalmiddelen die uitsluitend of grotendeels door Nederlanders worden gebruikt

g. Het ontbreken van - verschillende varianten van - geoblocking

Lees Kansspelautoriteit zet nieuwe stap in bestrijden van kansspelen op afstand

Kansspelautoriteit start onderzoek deelname minderjarigen online aanbieders.

De Kansspelautoriteit zorgt dat op 17 websites geen reclame meer wordt gemaakt voor online kansspelen.

Lees Kansspelautoriteit verscherpt aanpak reclame op internet voor kansspelen zonder vergunning

De Kansspelautoriteit sommeert gokbedrijven om apps uit de appstores te verwijderen. Ook een appstore gaf gehoor aan een verzoek van de Kansspelautoriteit gokapps te verwijderen.

Lees Tientallen gokapps niet meer te downloaden