Kansspelautoriteit verscherpt aanpak reclame op internet voor kansspelen zonder vergunning


Gepubliceerd op 20 april 2017

24 april 2017

Massieve actie pakt aanbieders en dienstverleners aan.

De Nederlandse Kansspelautoriteit verscherpt haar aanpak van reclame op internet voor kansspelen zonder vergunning. Onder druk van de Kansspelautoriteit (Ksa) verwijderden inmiddels tien reclamemakers hun illegale reclame van het internet. De Kansspelautoriteit hanteert bij deze handhaving de uitgangspunten die ook gelden voor aanbieders van illegale kansspelen op afstand (online). Ze zet deze verscherpte handhaving voort om reclame op internet voor kansspelen online steeds verder terug te dringen. Vice-voorzitter mr H.W. (Henk) Kesler van de Kansspelautoriteit: ‘Door reclame voor illegale kansspelen online te bestrijden kunnen we ook zoveel mogelijk de risico’s hiervan terugdringen, zoals gokverslaving’.

Kesler: ‘Wat we doen en blijven doen is het bestrijden van illegale kansspelen online en ook van dienstverleners die de aanbieders hiervan bijstaan. Dat kunnen bedrijven zijn die online betaaldiensten aanbieden maar ook bedrijven die reclame voor illegale kansspelen ondersteunen.

Belangrijke bevoegdheden voor handhaving

De Kansspelautoriteit ziet uit naar de verdere behandeling door de Eerste Kamer der Staten-Generaal van het wetsvoorstel Kansspelen Op Afstand (KOA). Dit wetsvoorstel wil onder strikte voorwaarden kansspelen online toestaan die beschikken over een vergunning. Kesler: ‘Zolang de wetgever kansspelen online niet toestaat kunnen we die ook niet aan strikte regels binden om spelers te beschermen. Bovendien bevat het wetsvoorstel belangrijke, aanvullende bevoegdheden voor een doeltreffende handhaving van wet- en regelgeving’, aldus Kesler.

De Kansspelautoriteit verleent vergunningen, houdt toezicht en handhaaft (zie voor meer over de Kansspelautoriteit onder Veilig spelen op een eerlijke markt). Voor handhaving van wet- en regelgeving over reclame op internet begon de Kansspelautoriteit in de afgelopen periode een zogeheten massieve actie. Evenals kansspelen online is ook het bevorderen hiervan, zoals door het maken van reclame of verlenen van betaaldiensten hiervoor, verboden. De Kansspelautoriteit kan ook optreden tegen andere bevorderaars van kansspelen online, zoals internetaanbieders (ISP of internet service provider), betaaldienstverleners, leveranciers van kansspelsoftware en app-winkels (zie over aanpak van gokapps: www.kansspelautoriteit.nl ).

Selectie, informatievordering, last onder dwangsom

De Kansspelautoriteit besloot welke reclamemakers en/of websitehouders ze ging onderwerpen aan een onderzoek vooral op basis van 1.455 ontvangen meldingen van kansspelen online. Deze meldingen hebben betrekking op 857 domeinnamen van websitehouders. Van deze meldingen gaan 689 over reclame. Meldingen zijn voor de Kansspelautoriteit een eerste signaal voor onderzoek. Meerdere meldingen kunnen betrekking hebben op één website en één melding kan betrekking hebben op meerdere websites. De Kansspelautoriteit ging bij het doornemen van de meldingen steeds na of een reclamemaker reclame maakte voor een beboete aanbieder van kansspelen.

Op basis van deze selectie nam de Kansspelautoriteit 17 websites in onderzoek waarop reclame werd gemaakt voor beboete partijen en verzond ze 13 informatievorderingen. In 3 gevallen was de vordering voor de websitehouder aanleiding om de reclame volledig te staken en in 1 geval om geen informatie meer te bieden op de website. In 4 gevallen bleek de reclame voor de gesanctioneerde partijen te zijn verwijderd. De meeste websites waarop de actie betrekking had zijn Nederlandstalig (één van de prioriteringscriteria voor handhaving door de Kansspelautoriteit) en richten zich min of meer specifiek op spelers.

Uit de vorderingen bleek dat enkele reclamemakers meerdere domeinnamen hadden geregistreerd. In het geval van één reclamemaker ging het om 259 domeinnamen. In een ander geval bleek de betrokken onderneming 120 websites eindigend op .info, .biz, .com of .net op zijn naam te hebben staan. Volgend op de informatievorderingen verstuurde de Kansspelautoriteit 8 voornemens tot het opleggen van een last onder dwangsom. Had de reclamemaker en/of websitehouder meerdere websites dan waarschuwde de Kansspelautoriteit deze dat ook de andere websites moeten voldoen aan de wet- en regelgeving.

Als eerste resultaat van de massieve actie tegen reclame op internet voor kansspelen zonder vergunning is op 9 websites de reclame volledig verwijderd (of is de website volledig uit de lucht gehaal) en is op 4 websites de reclame voor beboete partijen gestaakt. Van 2 websites is nog niet duidelijk wie de aanbieder is, omdat er geen reactie kwam op de vordering die de Kansspelautoriteit naar Costa Rica verzond.

Actie blijven herhalen

Voor 1 website moest de Kansspelautoriteit een definitieve last onder dwangsom uitbrengen. Deze leidde alsnog tot aanpassing van het aanbod: de betrokken website is niet langer bereikbaar. Andere websites van dezelfde aanbieder zijn echter nog online. De Kansspelautoriteit zet de aanpak van deze websites voort. Ook zal de Kansspelautoriteit acties als deze de komende tijd blijven herhalen (zie voor actuele informatie over de wijze waarop de Kansspelautoriteit kansspelen online aanpakt: www.kansspelautoriteit.nl).

De actie tegen reclame voor illegale kansspelen past in de opbouw en verbreding van handhaving door de Kansspelautoriteit vanuit haar strategie tegen aanbieders van illegale kansspelen en partijen die dit illegale aanbod faciliteren, zoals reclamemakers en betaaldienstverleners. Met dat doel voor ogen sloot de Kansspelautoriteit eerder ook een convenant met adverteerders en mediapartners. Partijen die zich hierbij als convenantpartner willen aansluiten kunnen zich hiervoor melden. Vanuit hetzelfde handhavingsdoel staat de Kansspelautoriteit ook in contact met platforms van sociale media (zie hiervoor het convenant).

Toezicht op naleven van regels voor reclame

Reclame is uitsluitend toegestaan voor kansspelen van aanbieders die hiervoor een vergunning hebben van de Kansspelautoriteit. In 2016 stelde de Kansspelautoriteit de Leidraad reclame vast met voorschriften hiervoor. Reclame voor vergunde kansspelen kan bijdragen aan een aantrekkelijk, legaal spelaanbod. Reclame mag dan ook niet misleiden en evenmin aanzetten tot overmatig spelgedrag dat bij voorbeeld kan leiden tot gokverslaving.

De Kansspelautoriteit werkte de Leidraad reclame uit in een beknopt overzicht van feiten en beleid. Deze factsheet publiceerde zij vandaag op haar website. Hiermee wil zij bijdragen aan een betere informatievoorziening voor aanbieders, spelers en publiek.

Veilig spelen op eerlijke markt

De Kansspelautoriteit maakt zich sterk voor een betrouwbaar aanbod van kansspelen in een veilige omgeving. Dit doet de Kansspelautoriteit als overheidsgezag samen met spelers, aanbieders van vergunde kansspelen en overheidsdiensten waarmee zij eveneens samenwerkt. Om het belang van betrouwbare kansspelen in een veilige omgeving te bewaken is de aanpak van de Kansspelautoriteit streng en rechtvaardig.

De Kansspelautoriteit heeft als maatschappelijke opdracht:

  • Toezicht houden op het naleven van betrokken wet- en regelgeving voor kansspelen en het handhaven hiervan;
  • Beslissen over aanvragen om vergunningen voor kansspelen;
  • Bevorderen van het voorkomen en beperken van kansspelverslaving;
  • Geven van voorlichting en informatie.

De Kansspelautoriteit staat samen met aanbieders en spelers voor de opdracht dat zoveel mogelijk mensen alleen veilig een gokje kunnen wagen. Als iedereen hieraan meewerkt kun je mensen beschermen, misdaad weren en met elkaar een even eerlijke en aantrekkelijke kansspelmarkt bieden.