Markt voor legale online kansspelen open


Gepubliceerd op 1 oktober 2021

De markt voor legale online kansspelen in Nederland is vanaf vandaag geopend. Eerder deze week maakte de Kansspelautoriteit bekend dat 10 bedrijven een vergunning kregen om via internet kansspelen aan te mogen bieden.

De legalisering en regulering van online gokken is een gevolg van de Wet Kansspelen op afstand. De doelstelling van de wet is een voldoende aantrekkelijk legaal online kansspelaanbod te creëren, zodat de Nederlandse consument die via internet wil gokken, daar terecht kan. Hij speelt daar in een beschermde omgeving. De Kansspelautoriteit houdt toezicht.

Nog geen eindsituatie

René Jansen, voorzitter van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, zegt dat de 10 vergunningen die nu zijn verleend, pas het begin is. Jansen: ‘Er zijn nog aanvragen in behandeling. Er is een categorie aanbieders die nog geen vergunningsaanvraag in mocht dienen. Dat is het gevolg van de motie Postema die werd ingediend tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Mogelijk hebben ook andere aanbieders belangstelling, maar wachten zij met het indienen van een aanvraag omdat zij er nog niet klaar voor zijn. Er moet aan strenge voorwaarden worden voldaan en er wordt streng getoetst. Maar er komen zeker nog vergunninghouders bij.’

Eerder dit jaar maakte de Kansspelautoriteit bekend dat er 29 aanvragen werden ingediend. Er is sprake van een open stelsel: alle aanvragers die aan de voorwaarden voldoen, krijgen een vergunning.

Modernisering kansspelbeleid

De Wet Kansspelen op afstand legaliseert en reguleert niet alleen online kansspelen. Ten opzichte van al bestaande wetgeving gelden er ook aanvullende eisen op het gebied van verslavingspreventie en reclame. De Wet Koa is een belangrijke stap in de modernisering van het Nederlandse kansspelbeleid. Dat is erop gericht consumenten te beschermen, kansspelverslaving te voorkomen en criminaliteit en illegaliteit te bestrijden.

René Jansen: ‘De missie van de Kansspelautoriteit is 'veilig spelen', de consument die wil deelnemen aan kansspelen moet dat in een veilige omgeving kunnen doen. Hij moet verzekerd zijn van een eerlijk spel. En bij de aanbieder moet er voldoende aandacht zijn voor het voorkomen van kansspelverslaving. Vandaag is met de opening van de legale markt voor online kansspelen een belangrijke stap gezet. De afgelopen jaren hebben geleerd dat het simpelweg verbieden van online kansspelen niet meer mogelijk was. Met legalisering en regulering is het beter mogelijk de consument te beschermen tegen misstanden.’


Alle vergunninghouders

Bekijk wie een vergunning heeft in Nederland, en, zodra bij ons bekend: met welke websites of apps.