Melden wijzigingen door KOA-vergunninghouders


We krijgen veel vragen van KOA-vergunninghouders over het melden van wijzigingen en het insturen van wijzigingen via het portaal. Ook worden veel wijzigingen gemeld, bijvoorbeeld wijzigingen in het spelsysteem, terwijl dat niet nodig is. Daarom lichten wij toe wat u moet doorgeven en wat u moet rapporteren, wanneer u dat moet doen en hoe.

Welke wijzigingen moet u doorgeven?

Wanneer zijn de rapportageverplichtingen van toepassing?

Er zijn ook wijzigingen die onder een rapportageverplichting vallen.

Voor rapportages volgt u artikel 5.1, eerste lid, BKoa en de Regels van de raad van bestuur inzake rapportageverplichtingen.

U rapporteert over de onderwerpen:

  • Werving en reclame
  • Verslavingspreventie
  • Integriteit
  • Consumentenbescherming
  • Inschrijvingen spelers
  • Beleid

Wijzigingen die over deze onderwerpen gaan, hoeft u niet apart door te geven. De rapportage volstaat.

Meer weten over hoe u een wijziging doorgeeft?