Besluit kansspelen op afstand & ministeriële Regeling kansspelen op afstand


Het Besluit kansspelen op afstand werkt een aantal bepalingen uit de Wet kansspelen op afstand nader uit. Het besluit beschrijft regels voor reclame, werving en verslavingspreventie. Ook concretiseert het besluit eisen aan het spelsysteem van vergunninghouders, het voorkomen van witwassen en matchfixing en het registreren en veilig bewaren van gegevens.

De ministeriële Regeling kansspelen op afstand werkt een aantal bepalingen uit het Besluit kansspelen op afstand uit en een aantal bepalingen uit de Wet kansspelen op afstand.

Bekijk het Besluit kansspelen op afstand
Bekijk de ministeriële Regeling kansspelen op afstand