Relevante wijzigingen


Voor relevante wijzigingen volgt u de regels van artikel 5.1, tweede lid, Besluit Kansspelen op afstand (BKoa) en de Beleidsregels Informatieplicht. In paragraaf 3 van de Beleidsregels Informatieplicht staat een overzicht van wijzigingen die in ieder geval relevant zijn. Meer informatie over relevante wijzigingen vindt u in de toelichting bij artikel 5.1 BKoa.

U meldt deze wijzigingen onverwijld bij de Kansspelautoriteit.

Wilt u meer weten over relevante wijzigingen? Raadpleeg de toelichting bij artikel 5.1 BKoa.

Let op! Soms zijn er kosten verbonden aan de behandeling van een wijziging. Raadpleeg hiervoor artikel 2.1 van de Regeling Kansspelen op afstand.