Aanwezigheidsvergunning

Om een kansspelautomaat daadwerkelijk ergens neer te mogen zetten, is er een aanwezigheidsvergunning nodig. Een aanwezigheidsvergunning moet worden aangevraagd bij de gemeente waarin de speelautomaat komt te staan. Om een aanwezigheidsvergunning bij een gemeente aan te kunnen vragen, is een modeltoelating en een exploitatievergunning nodig.

Hoogdrempelig en  laagdrempelig

In de memorie van toelichting bij de Wet op de kansspelen staat dat er in gelegenheden waar ook minderjarigen komen, 'voldoende afscheiding' moet zijn tussen het deel van de gelegenheid waar zij komen ('laagdrempelig') en het deel waar kansspelautomaten staan ('hoogdrempelig'). Wat 'voldoende afscheiding' is en hoe dat er precies uitziet, is niet omschreven. Gemeenten kunnen hier zelf invulling aan geven.


WEGWIJZER SPEELAUTOMATEN