Speelautomaten overnemen


Overname speelautomaten en opstellocaties

Als speelautomatenexploitant kunt u van plan zijn om de speelautomaten en opstellocaties over te nemen van een andere vergunninghouder of voormalig vergunninghouder. Voor uw exploitatievergunning heeft dat normaal gesproken geen gevolgen. In sommige gevallen is dat echter wel het geval. Let er dus op van wie en onder welke voorwaarden u automaten en locaties overneemt.

Opmerking: Als u (nog) geen vergunning heeft, dan moet u die aanvragen en krijgen voordat u begint met het exploiteren van speelautomaten.

Integriteitsbeoordeling

Aan een exploitatievergunning zijn strenge integriteitsvereisten verbonden. Zie voor een algemene uitleg de pagina Integriteit exploitanten speelautomaten. Ook een partij waarvan u speelautomaten en/of opstellocaties overneemt kan bij de integriteitsbeoordeling betrokken worden.

Wij gaan er vanuit dat de integriteit van de meeste verkopers in orde is. Er is echter een specifieke categorie verkopers die een bijzonder risico vormt. Dit zijn de exploitanten van wie wij een vergunning hebben geweigerd of ingetrokken of bij wie wij van plan zijn dat te gaan doen. Houd er rekening mee dat we bij overname van hun automaten en locaties een integriteitsonderzoek uitvoeren.

Een integriteitsonderzoek hoeft geen gevolgen te hebben voor uw vergunning. Enkel een eenmalige overdracht van automaten en locaties die in één keer volledig betaald wordt, levert vaak geen problemen op. Er worden vaker automaten en opstellocaties overgenomen door en van vergunninghouders. Als er verdergaande banden zijn, dan kan dat sneller gevolgen hebben voor uw vergunning. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • financiering, inclusief koop op afbetaling
  • een koopsom die afhankelijk is van toekomstige resultaten
  • bruikleen of een eigendomsvoorbehoud van/op de automaten
  • terughuur van de automaten door de verkoper
  • winstdeling met de verkoper; of
  • voortdurende betrokkenheid bij het onderhoud van de automaten of het afrekenen.

Schakel zo nodig een Bibob-deskundige in om u over uw situatie en de overname te adviseren. De Kansspelautoriteit doet van tevoren geen uitspraken over de gevolgen van een overname. Overnames worden pas beoordeeld als zij hebben plaatsgevonden. Ook aan deze pagina kunt u geen rechten ontlenen.

Meldplicht

Meld het binnen vier weken bij de Kansspelautoriteit als u automaten of locaties overneemt van een (voormalig) vergunninghouder. Daar bent u toe verplicht. Dit kan door te mailen naar bibob@kansspelautoriteit.nl. Geef dan meteen aan om welke locaties en automaten het gaat, wat de koopprijs is en van wie u alles gekocht heeft. Wij zullen u vervolgens vragen om de koopovereenkomst. Het is ook mogelijk om de koopovereenkomst direct mee te sturen met de melding van overname.

Hoe zit het juridisch?

Het bovenstaande betreft toepassing van de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Het gaat meer specifiek om de relatie met vermogensverschaffers en partijen tot wie een vergunninghouder in een zakelijk samenwerkingsverband staat. U kunt hier meer over lezen in artikelen 1 en 3 van de Wet Bibob.

De meldplicht staat in de vergunning. Meestal is het voorschrift 7. U meldt een wijziging. Bij de vergunningaanvraag vragen/vroegen wij u ook al naar soortgelijke gegevens.