Kansspelheffing speelautomaten


Als exploitant van kansspelautomaten betaalt u jaarlijks kansspelheffing. Alle aanbieders van kansspelen betalen deze heffing. Met deze heffing worden de Kansspelautoriteit en het Verslavingspreventiefonds gefinancierd.

Hoogte van de kansspelheffing

De hoogte is afhankelijk van het aantal spelers dat aan een kansspelautomaat kan spelen - ofwel 'spelersplaatsen'. Om de hoogte van de heffing vast te kunnen stellen  geeft u jaarlijks uw opstelgegevens door: u geeft aan welke automaten u in bezit heeft en waar ze staan opgesteld, ook als deze automaten in opslag staan.

Uw opstelgegevens gebruiken wij voor ons toezicht

Wij gebruiken de opstelgegevens die u aanlevert bij uw aangifte ook voor ons toezicht. Bijvoorbeeld voor de controle van speelautomaten op locatie. Zonder deze gegevens kunnen wij geen doelmatige en doeltreffende controles uitvoeren.

Tarieven

De tarieven voor de automatensector veranderden 2 keer in 2021:

  1. Per 1 april met een verhoging om het verslavingspreventiefonds te financieren, zie hieronder de tarieven
  2. Per 1 oktober met een verhoging als gevolg van een prijsindexatie, het vervallen van de jaarlijkse toezichtkosten en extra kosten die de Kansspelautoriteit maakt voor Cruks en andere nieuwe wettelijke eisen voor aanbieders van risicovolle kansspelen

De voorlopige aanslag voor 2021 ontving u dit jaar niet in juni maar pas in september. In deze aanslag zijn de nieuwe tarieven verwerkt. Bij deze voorlopige aanslag gaven wij 50% uitstel van betaling. De definitieve aanslag in maart 2022 is een reguliere aanslag voor het volledige bedrag en gebaseerd op uw aangifte 2021.

Alle wijzigingen tarieven 2021

Sector Grondslag Per 1 januari Per 1 april Per 1 oktober Waarvan bestemd voor VPF Gewogen gemiddelde tarief 2021
Wijzigingen tarieven kansspelheffing in 2021
Speelcasino's

Speeltafels

speeltafel € 164 € 2.125 € 2.143 € 1.961* € 1.639,25
Terminals terminal € 123 € 123 € 136 € 39** € 126,25
Kansspelautomaten HC spelersplaats € 123 € 219 € 232 € 96* € 198,25
Automatensector
Horeca spelersplaats € 40 € 79 € 84 € 39* € 70,50
Speelhallen spelersplaats € 80 € 119 € 136 € 39* € 113,50
* per 1 april 2021, ** per 1 oktober 2021

Bekijk de jaarlijkse stappen om aangifte te doen

Niet, te laat of onvolledig aangifte doen

Bij ontbreken aangifte 10% verhoging

Bij het ontbreken van een aangifte stelt de Kansspelautoriteit zelf de definitieve aanslag vast. Het bedrag van de definitieve aanslag verhogen wij dan 'ambtshalve' met 10 procent.

Bij geen of incomplete opstelgegevens intrekken vergunning

Als u geen of incomplete opstelgegevens aanlevert kunnen wij de exploitatievergunning intrekken. Bij uw vergunning hoort namelijk de verplichting dat u jaarlijks de stand van zaken op 31 december over uw opgestelde automaten en uw voorraad bij de Kansspelautoriteit opgeeft.

Bezwaar maken?

Tegen de definitieve aanslag kunt u bezwaar maken. Op de definitieve aanslag die u krijgt, staat aangegeven hoe u dit kunt doen.

Vragen & antwoorden over de heffing