Kansspelheffing speelautomaten


Als exploitant van kansspelautomaten betaalt u jaarlijks kansspelheffing. Alle aanbieders van kansspelen betalen deze heffing. Met deze heffing worden de Kansspelautoriteit en het Verslavingspreventiefonds gefinancierd.

Hoogte van de kansspelheffing

U doet jaarlijks aangifte voor de kansspelheffing. De hoogte is afhankelijk van het aantal spelers dat aan een kansspelautomaat kan spelen - ofwel 'spelersplaatsen'.

Uw opstelgegevens gebruiken wij voor ons toezicht

Bij de aangifte voor de kansspelheffing geeft u ook uw opstelgegevens door: u geeft aan welke automaten u in uw bezit heeft en waar ze staan opgesteld, ook als deze automaten in opslag staan. Wij gebruiken de opstelgegevens voor ons toezicht. Bijvoorbeeld voor de controle van speelautomaten op locatie. Zonder deze gegevens kunnen wij geen doelmatige en doeltreffende controles uitvoeren.

Tarieven

De tarieven voor de automatensector veranderden 2 keer in 2021:

  1. Per 1 april met een verhoging om het verslavingspreventiefonds te financieren, zie hieronder de tarieven.
  2. Per 1 oktober met een verhoging als gevolg van een prijsindexatie, het vervallen van de jaarlijkse toezichtkosten en extra kosten die de Kansspelautoriteit maakt voor Cruks en andere nieuwe wettelijke eisen voor aanbieders van risicovolle kansspelen.

Alle wijzigingen tarieven 2021

Sector Grondslag Per 1 januari Per 1 april Per 1 oktober Waarvan bestemd voor VPF Gewogen gemiddelde tarief 2021
Wijzigingen tarieven kansspelheffing in 2021
Speelcasino's

Speeltafels

speeltafel € 164 € 2.125 € 2.143 € 1.961* € 1.639,25
Terminals terminal € 123 € 123 € 136 € 39** € 126,25
Kansspelautomaten HC spelersplaats € 123 € 219 € 232 € 96* € 198,25
Automatensector
Horeca spelersplaats € 40 € 79 € 84 € 39* € 70,50
Speelhallen spelersplaats € 80 € 119 € 136 € 39* € 113,50
* per 1 april 2021, ** per 1 oktober 2021

Bekijk de jaarlijkse stappen om aangifte te doen

Niet, te laat of onvolledig aangifte doen

Bij het ontbreken van een aangifte stelt de Kansspelautoriteit zelf de definitieve aanslag vast. Het bedrag van de definitieve aanslag verhogen wij dan 'ambtshalve' met 10 procent.

Bij geen of incomplete opstelgegevens intrekken vergunning

Als u geen of incomplete opstelgegevens aanlevert kunnen wij de exploitatievergunning intrekken. Bij uw vergunning hoort namelijk de verplichting dat u jaarlijks inzicht geeft in uw voorraad en opgestelde automaten.

Bezwaar maken?

Tegen de definitieve aanslag kunt u bezwaar maken. Op de definitieve aanslag die u krijgt, staat aangegeven hoe u dit kunt doen.

Vragen & antwoorden over de heffing