Aanvraagformulier exploitatievergunningen speelautomaten


Vanaf 12 maart 2024 gebruikt de Kansspelautoriteit (Ksa) een nieuw aanvraagformulier (pdf, 552 kB) voor exploitatievergunningen voor speelautomaten. Veel van de vragen op dit formulier stelt de Ksa voor het integriteitsonderzoek op grond van de Wet Bibob en in het kader van de zogenaamde levensgedragtoets. In het aangepaste formulier komen verschillende ontwikkelingen samen.

Bestuursrechtelijke overtredingen

De Ksa heeft jarenlange ervaring met het integriteitsonderzoek. Deze ervaring heeft geleid tot een heroverweging van de integriteitsbaarheidsvragen voor (toekomstige) exploitanten. Eerder deed de Ksa dit ook al voor online kansspelen. Het aanpassen van de vragen zorgt daarmee voor een kleinere administratieve last. Vooral voor grotere concerns en bij bestuursrechtelijke overtredingen. Deze aanpassingen betreffen onder andere:

  • Het grensbedrag waaronder (bestuurlijke) boetes niet opgegeven hoeven te worden, wordt verhoogd.
  • Voortaan zal alleen over specifieke categorieën bestuurlijke boetes informatie verstrekt hoeven worden.
  • Naar lasten onder dwangsom en bestuursdwang zal niet standaard meer worden gevraagd.

Regeling Bibob-formulieren 2024

De Ksa heeft het aanvraagformulier verder aangepast aan de nieuwe Regeling Bibob-formulieren 2024. Deze regeling bepaalt net zoals haar voorganger waarnaar in het kader van het Bibob-onderzoek met formulieren gevraagd mag worden. Met het nieuwe formulier vraagt de Ksa bijvoorbeeld niet langer naar antecedenten van aandeelhouders en ook minder vaak om een BSN.

Levensgedragtoets

De Ksa heeft het aanvraagformulier tot slot meer gericht op de levensgedragtoets. Ook naar de antecedenten van bedrijfsleiders en beheerders wordt voortaan gevraagd.

Aanvragen exploitatievergunning

Bekijk de volledige regelgeving in het Speelautomatenbesluit 2000, het Besluit reclame & verslavingspreventie en in de Wet op de kansspelen.