Betrouwbaarheid


Benodigde documenten

Bij een vergunningaanvraag  voor online kansspelen bent u verplicht om voor de betrouwbaarheidsbeoordeling alle betrokken (rechts)personen op te geven en voor elk van hen documenten te verstrekken.

Bij elk van de betrokken natuurlijke personen gaat het onder meer om:

  • legitimatiebewijzen
  • buitenlandse equivalenten van een verklaring omtrent gedrag (VOG)

Bij elk van de betrokken natuurlijke personen en rechtspersonen gaat het onder meer om:

  • bewijsstukken van straf- en bestuursrechtelijke antecedenten: zoals rechterlijke uitspraken, schikkingen, besluiten, voornemens daartoe en dossierstukken

Hoe alle bij uw aanvraag betrokken (rechts)personen samenhangen geeft u aan in:

  • verklaring met een netwerktekening, zie het voorbeeld hieronder

In het portaal ziet u de gevraagde informatie in detail.

Overzicht benodigde documenten - betrouwbaarheid
Soort document
Zie het portaal In het portaal staan vragen over het onderwerp betrouwbaarheid. Zie ook paragraaf 3 Beleidsregels vergunningverlening Koa.
Voorbeeld netwerktekening (jpg, 95 kB)

De voorbeeld netwerktekening geeft aan hoe wij voor het onderwerp betrouwbaarheid getekend willen zien: de aanvrager en zijn relaties met andere personen en rechtspersonen die relevant zijn voor de aanvraag van een KOA-vergunning.

Vragen over het onderwerp betrouwbaarheid