Wijzigingen in het spelsysteem


Voor alle wijzigingen in het spelsysteem volgt u artikel 4.41, vierde lid, BKoa.

Wat moet u melden? En wanneer?

 • Wijzigingen in niet-kritieke onderdelen van het spelsysteem die niet voorafgaand aan invoering zijn gekeurd.

  Artikel 1.1 Bkoa omschrijft het begrip ‘niet-kritiek onderdeel van het spelsysteem’ als "een onderdeel van het spelsysteem dat in het systeem voor wijzigingsbeheer, bedoeld in artikel 4.41, niet is aangemerkt als kritiek voor de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen".

  U meldt deze wijzigingen één keer per kwartaal bij de Kansspelautoriteit, zoals omschreven in artikel 3.9, tweede lid van de Beleidsregels Informatieplicht en artikel 4.51, tweede lid, Bkoa.

 • Wijzigingen in kritieke onderdelen van het spelsysteem die niet voorafgaand aan invoering zijn gekeurd.

  Wijzigingen van kritieke onderdelen van het spelsysteem mogen worden ingevoerd zonder voorafgaande keuring als de wijzigingen noodzakelijk zijn voor de verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen. Bijvoorbeeld spoedeisend onderhoud of herstel van geconstateerde kwetsbaarheden in het spelsysteem.

  U meldt deze wijzigingen onverwijld bij de Kansspelautoriteit, zoals zoals omschreven in artikel 3.9, tweede lid van de Beleidsregels Informatieplicht en artikel 4.51, tweede lid, Bkoa.

  Let op! Er is dus geen verplichting tot melden omdat een onderdeel van het spelsysteem wijzigt, maar omdat u deze wijziging invoert voorafgaand aan de keuring van deze wijziging. Een wijziging moet altijd gekeurd worden, maar dat mag in dit geval dus ook ná invoering van de wijziging.