Aanvragen totalisatorvergunning


Voor weddenschappen op paardenraces bestaan er 2 vergunningtypen:

De totalisatorvergunning is een monopolievergunning die wij periodiek verlenen via een open en transparante procedure.

De huidige vergunning loopt af op 30 juni 2022. Vanaf 1 november kunt u een aanvraag indienen voor de vergunning voor de periode 1 juli 2022 – 30 juni 2027.

1e fase: selectie op basis van geschiktheid en ervaring

Wij toetsen uw aanvraag in de 1e fase op de volgende onderwerpen:

 • rechtsvorm en vestiging
 • continuïteit
 • intern toezicht
 • betrouwbaarheid
 • integriteitsbeleid

Daarnaast beoordelen wij of u als aanvrager ervaring heeft met het aanbieden van weddenschappen:

 • op legale wijze
 • op sportwedstrijden
 • via offline verkoopkanalen
 • met een bruto spelopbrengst van € 6.000.000 per jaar
 • gedurende 3 van de afgelopen 5 kalenderjaren
 • binnen lidstaten van de EU/EER

Wij streven ernaar om de eerste fase medio januari 2022 af te ronden.

2e fase: loting

Voldoet u aan alle criteria uit de 1e fase? Dan wordt u toegelaten tot de 2e fase, die bestaat uit een loting door een Nederlandse notaris. Het is een ongewogen loting, waarbij alle deelnemers gelijke kansen hebben.

Als slechts 1 partij aan de voorwaarden uit de 1e fase voldoet is er geen loting nodig en vindt er geen 2e fase plaats. Wij verlenen de vergunning dan aan de partij die als enige aan de voorwaarden voor vergunningverlening voldoet.

Indienen aanvraag

Bekijk de volledige procedure & aanvraagformulieren

Kosten aanvraag

 • Kosten aanvraag € 32.000
 • Wij sturen een factuur na ontvangst van uw aanvraag
 • Als u niet binnen de gestelde termijn betaalt nemen wij de aanvraag niet in behandeling
 • Als de Kansspelautoriteit de vergunning afwijst of buiten behandeling stelt, vindt geen teruggave plaats

Indienen

 • U kunt uw aanvraag indienen in de periode 1 november 2021- 30 november 2021
 • Aanvragen na 30 november 2021 nemen wij niet meer in behandeling
 • Indienen van een aanvraag met de bijbehorende documenten vindt plaats via het platform totalisator. Stuur een mail naar totalisator@kansspelautoriteit.nl om toegang te krijgen tot dit platform.

Verlenen vergunning

De geselecteerde partij die ofwel als enige door de 1e fase heenkomt, ofwel door loting is aangewezen, wordt houder van de nieuwe totalisatorvergunning.

Wij streven ernaar om het besluit tot vergunningverlening uiterlijk 15 februari 2022 te nemen.

Partijen die zijn afgevallen in de eerste fase en partijen die niet door de loting van fase 2 zijn aangewezen krijgen een afwijzend besluit op hun vergunningsaanvraag.

Bekijk modelvergunning

De nieuwe vergunning zal de vorm van deze modelvergunning krijgen, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot extra of afwijkende voorschriften.

Vergunningsvoorschriften nieuwe vergunning

Bij de nieuwe totalisatorvergunning hoort een pakket vergunningsvoorschriften. De belangrijkste punten hieruit zijn:

 • Het toegestane kansspel is beperkt tot het aanbieden van weddenschappen volgens het parimutuele stelsel (pool betting, pari mutuel) op de hippische draf en rensport. Dit volgt rechtstreeks uit de wet en is niet anders dan in de huidige vergunning.
 • Het toegestane verkoopkanaal is beperkt tot offline aanbod via wedkantoren, renbanen, detailhandelsvestigingen en dergelijke, omdat online aanbod onder het stelsel voor kansspelen op afstand valt. Dit wijkt dus af van de huidige vergunning!
 • Er geldt een afdrachtverplichting voor de Nederlandse draf-en rensport. Deze is vrijwel identiek aan die voor weddenschappen op paardenraces onder het stelsel voor kansspelen op afstand, conform de Beleidsregel totalisatorafdracht.
 • Er zijn niet langer voorschriften voor reclame, verslavingspreventie, en matchfixing opgenomen omdat deze inmiddels in regelgeving zijn vastgelegd.
 • De vergunning loopt van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2027, 5 jaar is de gebruikelijke looptijd voor grote landelijke vergunningen, en is niet anders dan in de huidige vergunning.
 • De overige voorschriften zijn vrijwel identiek aan die van de andere vergunning voor offline weddenschappen (de vergunning voor sportweddenschappen onder titel III van de wet), die op 1 januari 2022 in werking zal treden.

Vragen over de procedure

Tot 16 november 2021 23.59 uur CET konden aanvragers vragen stellen. Er kwamen 3 vragen binnen. Zie Vraag & antwoord totalisatorvergunning. De antwoorden gaven wij ook via het platform.